"De Stelling"

De Stelling
Onze vereniging geeft jaarlijks vier nummers van het verenigingsblad De Stelling uit. Als losse uitgaven verschijnen ieder jaar het Jaarverslag en het Activiteitenprogramma. Ieder lid van de vereniging ontvangt alle uitgaven. Losse nummers zijn verkrijgbaar via het contactadres.

In De Stelling vindt u artikelen over allerlei zaken betreffende de historie van Weststellingwerf of de naaste omgeving. De artikelen worden geschreven door geïnteresseerde personen. Het staat ieder vrij om kopij aan te leveren bij de redactie.

De redactie stelt zich op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen zonder opgaaf van reden te weigeren of klein tekstuele wijzigingen aan te brengen.

De rubriek De Vraagstelling staat open voor vragen betreffende allerlei zaken waar men geen antwoord op kan vinden. Wellicht zijn er mensen die u verder kunnen helpen en levert dat voor u onverwachte contacten en resultaten op.

Redactie De Stelling
De redactie van De Stelling bestaat uit: Jelle Roorda, Feansterdyk 39, 8491 BV Akkrum 0566-652045

INDEX “DE STELLING” jaargang 1 t/m 21
INDEX “DE STELLING” jaargang 22 t/m 26
INDEX “DE STELLING” jaargang 27 t/m 31
INDEX “DE STELLING” jaargang 32 t/m 39 (2013-2020)

Een selectie artikelen uit ons blad vind u hier.

Comments are closed.