Vereniging

Vereniging Historie Weststellingwerf e.o.

Op 29 september 1981 kwam een groepje Weststellingwervers bij elkaar in Café-restaurant Marktzicht in Wolvega. Wat hen verbond was hun belang­stelling voor de geschiedenis van Weststellingwerf en het gevoel de kennis hierover te willen behouden en te vergroten. De oprichting van de Vereni­ging Historie Weststellingwerf e.o. was daarmee een feit.

Het aantal leden nam in de loop der jaren toe tot boven de 400, van wie de meesten in Weststellingwerf wonen. Ook onder vroegere inwoners en re­creanten bestaat er belangstelling voor dit bijzondere gebied binnen Neder­land.

De contributie is altijd zo laag mogelijk gehouden. Momenteel bedraagt hij € 15,– per kalenderjaar. Bij de leden die toestemming tot automatische incasso hebben gegeven, wordt de contributie in februari van de rekening afgeschreven. De overige leden ontvangen bij De Stelling van januari het verzoek om het verschuldigde bedrag zelf over te maken op de rekening van de vereniging. Voor leden in het buitenland wordt een bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.

Vier keer per jaar ontvangen de leden het verenigingsblad De Stelling, en bovendien in september het Activiteitenprogramma en in januari het Jaar­verslag.

De leden hebben gratis toegang tot de lezingen. Zonder betaling kunnen zij stukken uit het ‘Stellingwerfs archief’ in de Openbare Bibliotheken van Wolvega en Noordwolde raadplegen en tevens lenen op vertoon van een geldige lidmaatschapskaart van de VHW.

Klikt op op één van de onderwerpen in het menu hierboven en ontdek onze vereniging…

Meer informatie over onze vereniging Historie Weststellingwerf e.o. vind u in de FLYER (PDF). Klik om te openen, of rechts-klik om hem op te slaan)

groet-uit-spanga

Comments are closed.