1. INDEX OP NAAM VAN DE SCHRIJVER

2. INDEX OP WOONPLAATS EN CATEGORIE

3. INDEX OP NAAM

4. INDEX OP AFBEELDING

 

 

INDEX “DE STELLING” JAARGANG 1 T/M 21

 

 

1.    INDEX OP NAAM VAN DE SCHRIJVER.

 

In deze rubriek zijn de titels van alle artikelen welke ooit in de eerste 21 jaargangen van de ‘Stelling’ zijn opgenomen, op naam van de schrijver gerubriceerd.

 

Achter de titel staat achtereenvolgens het nummer van de Stelling waarin het artikel werd geplaatst en de pagina waarop (59-7) aangevuld met het jaartal van verschijnen van het bewuste nummer (1997).

 

Annema. Th.

Willinge Prins / 59-7 (1997)

Joost Christiaan Evers, schout, maire en ontvanger? / 61-8 (1997)

 

Bakker. J.

Jeugdherinneringen aan de overstromingen van 1916 en 1926 in en rond Oldelamer / 41-8 (1992)

De Oldelaamster waterwegen / 47-10 (1993)

Langs de boorden van de Linde en de Tjonger / 52-7 (1995)

Na 50 jaar:  wateroverlast in 1945 / 53-8 (1995)

Een ruwe bolster met………. / 56-18 (1996)

Jeugdherinneringen / 61-23 (1997)

Op molenpad rond Oldelamer / 63-8 (1997) / 64-6 (1997)

Mag het eentje meer zijn? / 65-19 (1998)

Het was goed bedoeld / 67-26 (1998)

Ons land bij de Oldelaamsterbrug / 68-9 (1999)

Het hart moest even worden gelucht / 71-20 (1999)

Baggerhistorie / 75-10 (2000)

Een rondje Kemme’spolder / 78-6 (2001) / 79-7 (2002)

 

Bank. Fr.J.

Familieberichten uit een oud kerkboek van Oldetrijne / 6-8 (1982) / 7-7 (1983)

Een Friese familie (Blauwhof) in Holland / 9-4 (1983)

De familie Weda / 12-10 (1984)

Vroegere kerkjes in Sonnega en Oldetrijne / 15-11 (1985)

Hardenberg, eindelijk gevonden / 45-22 (1993)

 

Bekkum. Ida Johanna

Ida Johanna van Bekkum, matriarchale stamreeks / 80-19 (2002)

 

Bergsma – de Jong. M.

Reactie op foto Blesdijke / 51-7 (1994)

 

Bestuur. Het

In memoriam mevr. A. van Gelder-van den Donker / 65-2 (1998)

In memoriam Fokke Middendorp / 79-1 (2001)

‘Als ik er straks niet meer ben…..’ / 81-14 (2002)

 

Bloemhoff – de Bruijn. Ph.

Wie kent d’r nog oolde veldnaemen / 61-16 (1997)

 

Bootsma. J.

Jannes Alberts, overleden in Wolvega in 1695 / 82-27 (2002)

Albertje Jans, overleden in Wolvega omstreeks 1712 / 82-27 (2002)

 

Bootsma. L.

1913: De watergeuzen in Ossenzijl / 43-4 (1992)

 

Bosma. G.J.

Kwakzalverij in Oldeholtpade / 67-25 (1998)

 

Brouwer. D.J.

Leven en werken aan de Lindedijk / 71-12 (1999)

 

Brouwer. D.R.

Beurtschippers van Kuinre / 38-17 (1991)

 

Burie - Gotink. Ans

Het archeologisch speurwerk in onze gemeente / 13-6 (1985)

Het urntje van Nijeholtpade / 14-5 (1985)

Mogelijk unieke vondst in de Stellingwerven / 17-15 (1986)

Een heilige plaats bij Oldeholtpade / 27-13 (1988)

 

Dantuma. H.

Een vergeten Proces (Willem Anne van Haren) / 60-10 (1997) / 61-20 (1997) / 62-16 (1997) / 63-11 (1997) / 64-10 (1998) / 65-14 (1998) / 66-14 (1998) / 67-15 (1998) / 68-18 (1999) / 69-8 (1999)

Onrust in Huize Lindenoord / 76-8 (2001)

 

Das.P.

Voorouders Das / 51-30 (1994)

Dassen op De Hoeve / 62-18 (1997)

 

Dekker. T.W.

Weststellingwerf en de kloosters / 17-9 (1986) / 18-8 (1986) / 19-12 (1986) / 20-10 (1987) / 21-11 (1987) / 22-9 (1987) / 24-10 (1988)

De kop van Overijssel / 25-9 (1988)

Onderwerping van de IJsselhammers / 26-6 (1988)

Kuinre / 28-6 (1989) / 29-10 (1989) / 30-15 (1989) / 31-4 (1989) / 32-8 (1990)

Silva Fulnaho / 33-4 (1990)

Paaslo / 34-4 (1990) / 35-9 (1990) / 36-5 (1991) / 37-6 (1991)

De Botterbaarg / 38-8 (1991) / 39-4 (1991)

De Maark en ’t Maark / 40-5 (1992) / 41-5 (1992) / 44-13 (1993)

De Kuunder, redder van Amsterdam / 42-5 (1992)

Diefstal in de Blesse / 43-16 (1992)

Oldemarkt en de Joden / 45-8 (1993)

Nieuw licht of nieuwlichter over Paasloo / 46-4 (1993)

Paasloo, recent / 47-4 (1993)

Het kerkepad / 48-5 (1994) / 49-7 (1994)

Kwartierstaat en veldnamen / 49-5 (1994)

De Bank van Lening te Oldemarkt / 50-6 (1994)

De slag bij de Kuunder / 51-8 (1994) / 52-5 (1995)

Cunre internationaal / 53-6 (1995)

Belastingen in de vorige eeuw / 54-4 (1995)

De zeerover van de Kuunder / 55-4 (1995)

De bult van Uiterwijk / 56-8 (1996)

De toponymie van Oldemarkt / 57-4 (1996)

Huize Dalwijk / 58-4 (1996) / 59-4 (1996) / 60-5 (1997)

Een achterhaalde groet / 61-5 (1997) / 62-5 (1997)

Oldemarkt en Sint Anna / 63-8 (1997) / 67-7 (1998)

De Heerlijkheid Kuinre / 64-4 (1998) / 65-6 (1998) / 66-4 (1998) / 69-4 (1999)

Kuinre postaal / 68-6 (1999)

Wonen, 75 jaar geleden / 70-4 (1999)

Een zendeling uit de Kruisstraat…? / 71-4 (1999) / 72-5 (2000) / 73-5 (2000)

‘De Robles Atlassen’ / 74-4 (2000)

Steenwijk en Elfduizend / 75-5 (2000)

Het rampenplan van Linde en Tjonger / 76-4 (2001) / 77-5 (2001)

Kuinre tussen 1580 en 1680 / 78-4 (2001)

Scheepvaart in Oldemarkt / 79-4 (2002) / 80-5 (2002)

Noturalia uit de oude gemeente Oldemarkt / 81-4 (2002) / 82-4 (2002)

 

Dijkstra. D.

Het Apostolisch werk in de Groote Veenpolder / 73-23 (2000)

 

 

Dixhoorn – van der Lende. A.

Witte gehaakte mutsen / 53-4 (1995)

 

Dragtsma. Bart

Nogmaals: Boyl / 32-7 (1990)

De Oosthoek van Weststellingwerf / 33-7 (1990)

Bevolking van Weststellingwerf 1689-1930 / 37-13 (1991)

Een unieke molen / 38-13 (1991)

Kalkbranderij in Noordwolde / 43-8 (1992) / 45-7 (1993)

De verlaten rond Noordwolde / 48-11 (1994)

Vierdeparten, kolonie nr. 4 / 68-11 (1999)

Streekvervoer in crisistijd / 70-18 (1999)

Het Beuilse verlaat / 75-14 (2000)

Oorlogsrumoer in de regio / 77-14 (2002) / 80-14 (2002)

Molens en molenaars in Noordwolde / 80-15 (2002) / 81-5 (2002) / 81-6 (2002)

Vliegramp aan de Dwarsvaart in Noordwolde / 82-8 (2002)

 

Duursma. Y

De Idzardastins / 3-5 (1981) / 4-7 (1982) / 5-8 (1982)

De Ruskemaden van Ter Idzard 6-7 (1982)

Een radiopionier: Hanso Hendricus Schotanus á Steringa Idzarda / 15-5 (1985) / 16-5 (1985)

De kerk van Ter Idzard / 24-12 (1988)

Het voormalig klooster te Schoten (Oudeschoot) / 34-8 (1990) / 35-6 (1990) / 36-9 (1991)

 

Elbertsen – Hoekstra. T.

Kwartierstaat van Femmigje de Vries, geb Peperga en Marten Hoekstra, geb. Grou / 16-10 (1985) / 17-21 (1986) / 18-22 (1986) / 19-18 (1986) / 20-16 (1987) / 21-17 (1987) / 38-26 (1991)

 

Engberts. Lucie

Dr. A.I. Kan jr. liet zijn sporen na in Weststellingwerf / 76-17 (2001) / 77-17 (2002) / 78-9 (2002) / 79-10 (2002)

 

Gelder - van den Donker. A. van

De aanzet tot de werkgroep Genealogie / 12-9 (1984)

Gemeenschappelijke Stellingwerfse voorouders Wehda-Blauwhof / 13-7 (1985) / 23-23 (1987) / 33-15 (1990)

De boerderij “De Huls” in Oldeholtpade / 13-7 (1985)

Weststellingwervers in het gerechtelijk trouwboek van Schoterland / 14-8 (1985)

De familie van der Lende uit Spanga / 15-6 (1985) / 16-8 (1985)

Weststellingwervers getrouwd in de Ned. Herv. Kerk van Heerenveen / 15-10 (1985)

De wondere wegen van de naamsaanneming / 16-9 (1985)

Cursisten ontmoeten alweer een “Van der Linde”  / 17-18 (1986)

Een reis naar Frederiksoord in 1820 / 18-11 (1986)

De zonden der vaderen / 18-16 (1986) / 19-25 (1986) / 21-14 (1987) / 22-23 (1987)

Jantje van der Linden / 18-19 (1986)

Rikkenga / 19-18 (1986)

Catharina Peridon / 18-19 (1986) / 19-23 (1986) / 20-23 (1987) / 21-24 (1987)

Een circuskind in Frederiksoord / 19-24 (1986)

Kwartiervermindering en kwartierverlies / 20-15 (1987)

Oost en Oosten mogelijk voornamen? / 20-22 (1987)

Speuren in weesboeken, proclamatieboeken, inventarisatieboeken of hoe ze ook maar heten mogen / 21-20 (1987)

Achternamen / 22-19 (1987)

Brandenburg en van der Vecht uit Kampen / 22-20 (1987)

Steenwijk, de hoofdplaats van de Stellingwerven? / 22-21 (1987)

Een reis naar Friesland in 1610 / 23-17 (1987)

Koopmans/Coopmans en Koopman in de Westhoek en Kuinre / 23-19 (1987) / 27-21 (1988) / 31-20 (1989)

Stellingwerver familiewapens / 24-15 (1988)

De gebrandschilderde ramen in de kerk van Scherpenzeel / 24-16 (1988)

Weststellingwerfse voorouders in oude akten / 25-15 (1988)

Een Stellingwerver, geboren in Peperga, getogen in Scherpenzeel: Pieter Stuyvesant / 26-17 (1988) / 27-16 (1988) / 28-14 (1989)

Welk noodlot trof de familie Gras uit Steggerda / 27-19 (1988)

De woeste Stellingwerfse Friezen / 27-23 (1988)

Latijn en de werkgroep geneaolgie / 28-17 (1989)

Speurtocht naar een dialect / 28-18 (1989)

Kwartierstaat familie Gras / 28-22 (1989) / 33-19 (1990)

Zij kozen Stroop / 30-24 (1989)

Subsidie in 1809? – aanvraag Steggerda / 31-16 (1989)

Ten Berge en Schokker / 31-17 (1989)

De familie Oosterkamp / 31-21 (1989) / 32-19 (1990) / 33-24 (1990) / 36-21 (1991)

Korte geschiedenis van het geslacht Deems / 32-10 (1990)

Belastingaanslagen in Weststellingwerf / 32-27 (1990)

Paridon ook voornaam / 33-21 (1990)

Tweemaal Grietje Jans Schreur / 33-22 (1990) / 35-16 (1990)

De Friezen van Lammerbrooke / 33-26 (1990)

Allen Nijholts? / 34-17 (1990) / 36-21 (1991)

Naamsaanneming Nijholt / 34-19 (1990)

Naamsaanneming Westerhof / 34-22 (1990)

Groot Weede, een voormalige havezathe / 34-23 (1990)

Betekenis Wede/Weda/Wedda? / 34-23 (1990)

Scheiding en deling van nalatenschap / 35-21 (1990)

Ten Hoor, Ten Hore / 35-23 (1990)

Westerhof / 35-25 (1990)

Bootsma/Bosman/Bootsman / 35-26 (1990)

Molenaars belangrijk in de genealogie / 36-25 (1991)

O, die archieven / 36-26 (1991)

Meer dan een voornaam / 37-20 (1991)

Vonk [oudtijds ook Fon(c)k] / 37-21 (1991)

Voor allen met de naam Oosterhof(f) / 37-28 (1991)

Kwartierstaat Bron/Bijker / 38-26 (1991)

Tijdrekenkunde en de kerk te Paasloo / 39/17 (1991)

Puzzelen met de eeuwigdurende kalender / 39-21 (1991) / 39-27 (1991)

De naam Stellingwerf voor 1811 / 39-24 (1991)

Genealogie Zijlstra / 40-18 (1992) / 41-30 (1992)

Mata Hari had Stellingwerfse ouders / 40-29 (1992)

Genealogie Jassies / 41-22 (1992) / 42-17 (1992)

Peereboom te Kuinre, RK / 42-18 (1992)

Stellingwervers in Drenthe / 42-21 (1992)

Gegevens familie Spin in Weststellingwerf voor 1811 / 43-22 (1992) / 45-27 (1993) / 46-20 (1993) / 47-29 (1993) / 49-25 (1994) / 50-29 (1994) / 51-23 (1994) / 53-28 (1995) / 55-23 (1995)

Wie is pappe Langes / 43-27 (1992)

Onderzoek naar de familie De Boer, stammend uit Weststellingwerf / 44-29 (1993) / 50-27 (1994)

Wachttijd bij een tweede huwelijk / 45-22 (1993)

Jette Cornelis (Nieuwenhout in 1811) x Geesien Jans (later Mulder) getrouwd in Spanga op 25-2-1799 / 45-25 (1993)

Paasloo, wat betekent die naam? / 45-31 (1993)

Wisman / 46-19 (1993) / 47-19 (1993)

Doopsgezinden in Weststellingwerf / 46-20 (1993)

Stamboom van het geslacht Possemis in Noordwolde / 47-19 (1993)

Kwartierstaat Jeltje Klazes Kroondijk, geboren Oldetrijne / 47-21 (1993)

Beroep: zeerover / 47-27 (1993)

Vertrokken uit de regio: Poorterseed afgelegd te Enkhuizen, periode 1731-1818 / 48-18 (1994)

Koopmans(s) te Enkhuizen, periode ca 1795-1815 / 48-22 (1994)

Blauwhof/Weda/Hardenberg / 48-23 (1994)

Moeders tweede huwelijk / 49-18 (1994)

Meer dan één huwelijksdatum / 49-20 (1994)

Huwelijksbijlagen / 49-21 (1994)

Voorouders Legendal = voorouders Westerhof / 50-20 (1994)

De weduwe in het Klooster / 50-22 (1994)

Adders onder het gras: de Franse tijd / 50-30 (1994)

De Poest, een brug / 51-4 (1994) / 52-19 (1995) / 54-14 (1995)

De Clooster-Erve te IJsselham / 51-19 (1994)

Voorouders met grondbezit in Noord-West Overijssel / 51-22

Genealogie van Leuveren / 51-28 (1994)

Voorouder Das = voorouder Drenth?? / 51-30 (1994)

Het is weer Stuyvesanttijd! / 52-22 (1995)

Tegenstrijdige gegevens? / 52-27 (1995)

Voor sneupers in het Giethoornse / 52-30 (1995)

“De ouders hierbij aanwezig en hun toestemming gevende” / 53-27 (1995)

Lief en leed met lidmaten / 54-23 (1995)

De “b.d.” in de lidmaatboeken en in alle mogelijke akten / 54-28 (1995)

Waarom niet gedoopt? / 54-30 (1995)

Een foutje in de lidmaatboeken van Oldeholtpade: familie Bakker / 55-27 (1995) / 56-22 (1996)

Oude Stellingwerfse families / 56-22 (1996)

Conclusie: toch tweemaal kijken / 56-26 (1996)

Wens, ook van der Wens, wie kwam ze tegen? / 57-24 (1996) / 58-19 (1996)

Een vraag: “Kun je dat wel zomaar beweren”? / 57-30 (1996)

Invoerbelasting ontlopen / 58-21 (1996)

Familieonderzoek: Westerbeek / 58-27 (1996) / 59-26 (1997)

Uttekezijl, waar ligt dat? / 59-23 (1997) / 60-25 (1997) / 61-29 (1997)

Op zoek naar voormoeder Wimke Sybes Zwikstra / 59-24 (1997)

Die van Noordwolde / 59-27 (1997)

Aanvullingen bij het ‘Volksgericht in Noordwolde’ / 60-26 (1997)

Albert Damhuijs uit Ootmarsum / 61-30 (1997)

 

Gorter. R.W.

Een bijzondere zaak in Oldeberkoop 1815/1820 / 73-16 (2000)

 

Groot. J.I. de

Stellingwerver toponiemen: Peperga / 17-5 (1986)

Stellingwerver toponiemen: algemeen / 18-14 (1986)

Stellingwerver toponiemen: Holtpade / 18-15 (1986)

Stellingwerver toponiemen: Wolvega en Scherpenzeel / 19-11 (1986)

Stellingwerver toponiemen: De Merriemaden en petgaten / 20-7 (1987)

Stellingwerver toponiemen: Vinkega, Blesse en Blesdijke / 21-7 (1987)

Stellingwerver toponiemen: Ter Idzard / 22-7 (1987)

Stellingwerver toponiemen: Olde- en Nijetrijne / 23-7 (1987)

Stellingwerver toponiemen: Olde- en Nijelamer / 24-4 (1988)

Stellingwerver toponiemen: Holtwolde, Sonnega en De Oppers / 25-6 (1988)

Stellingwerver toponiemen: Oldemarkt / 26-4 (1988)

Stellingwerver toponiemen: Steggerda / 27-7 (1988)

Stellingwerver toponiemen: Munnekeburen / 28-10 (1989)

Stellingwerver toponiemen: Noordwolde en Slikjkenburg / 29-17 (1989)

Stellingwerver toponiemen: Boyl en De Hoeve / 30-20 (1989)

Stellingwerver toponiemen: Spanga / 31-7 (1989)

Stellingwerver toponiemen: Oosterstreek, Zandhuizen, Langelille en de Rottige Meente / 31-5 (1990)

 

Hachmer. Hendrik

De geschiedenis van molen ’Windlust’ in Noordwolde / 45-13 (1993)

 

Halie. J.A.M.S.

Harmen Jans Hartkamp / 79-18 (2002)

 

Hiemstra. J.

Weststellingwerfse industrie in 1800 / 73-15 (2000)

 

Heida. P.

Brief over Nijeholtwolde / 22-15 (1987)

 

Heide. A. van der

IJsbrand Heijnes, aanvulling kwartierstaat / 77-25 (2001)

Jacob Kraak, aanvulling kwartierstaat / 77-26 (2001)

Karste van Wijlandt, aanvulling kwartierstaat / 77-26 (2001)

 

Hoekstra. Marianne

Hajo van Wolvega / 10-6 (1984)

 

Hofstee. J.

De drie drenkelingen van Oldelamer / 55-19 (1995)

 

Hornstra. L.

Kwartierstaat Hornstra (Prot.) / 22-17 (1987)

Grootvader Albert Hornstra / 26-14 (1988)

 

Huisman. Ernst

Tinco Lycklama’s band met Wolvega / 33-9 (1990)

Nog maar 50 jaar geleden / 46-7 (1993)

Jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt: zijn overgang naar het katholicisme / 54-15 (1995)

 

Jacobs. J.

Stuyvesant, Petrus

 

J.G.S.

Bevindingen van een amateurarcheoloog uit Oldemarkt / 60-13 (1997)

 

J.H.K.

Boijl van voor en rond 1900 / 60-19 (1997) / 61-9 (1997) / 62-8 (1997) / 64-12 (1998)

 

Jong. F.J. de

Jan Jacobs Mulder, kalkbrander te Noordwolde /  44-4 (1993)

 

Jong. H. de

Spanga in het licht van de Middeleeuwen / 35/14 (1990)

 

Kerkstra – Ernst. K.

Van der Vaart, de familie, van oorsprong turfschippers uit Noordwolde / 67-22 (1998)

Van Wijlandt 1600-2000 / 68-21 (1999)

De Overijsselse familie Van der Vegt / 69-20 (1999)

De conscriptie van 1811 / 70-6 (1999)

Ta-rara-boem-di-jee / 72-14 (2000)

Huwelijken van over de (Zuider)zee / 74-26 (2000) / 76-22 (2001) / 77-27 (2001)

Een bejaerde dogter uyt Cuynder / 75-19 (2000)

De matriarchale stamreeks / 77-23 (2001)

Familiegeschiedenis ‘de Wagten’ / 78-27 (2001)

Trouwboeken van Oldemarkt 1674-1811 / 78-22 (2001) / 79-22 (2002) / 80-23 (2002) / 81-24 (2002) / 82-21 (2002)

Ontwikkeling van het huwelijksrecht / 81-22 (2002) / 82-18 (2002)

Het Iconografisch bureau / 82-26 (2002)

 

Knokke. J. van der

Hendrik Willem Koster uit Steggerda / 81-28 (2002)

 

Koopmans. M.J.

Meester Jan Frederiks gaat over de schreef / 73-10 (2000)

 

Kroes. J.

De turfgraverij en de immigratie van voornamelijk Overijsselse turfgravers in het westen van Weststellingwerf / 53-17 (1995)

 

Kuiper - de With. G.

Gezellig, maar ook leerzaam / 48-13 (1994)

Greta Kuiper, matriarchale stamreeks / 78-21 (2001)

 

Lankman. A. R.

Met de metaaldetector door Weststellingwerf / 41-15 (1992) / 45-5 (1993)

Noordwolde, anno 1200 na Christus / 52-9 (1995)

Het bodemarchief / 53-4 (1995)

Een duit in het zakje / 55-11 (1995) / 56-7 (1996)

Succesvol speuren in de bossen / 56-13 (1996)

Spanga onder het mes / 57-8 (1996)

Het bruine goud / 57-11 (1996) / 58-12 (1996)

Metrieke messing knoopgewichten / 59-20 (1997)

Tinnen lepels / 64-18 (1998)

Vingerhoeden / 65-13 (1998)

 

Lantinga. Geert

De Nederlands Hervormde Kerk van Oldeholtpade / 6-4 (1982)

Waar de Linde en de Tjonger elkaar omarmen / 9-6 (1983)

Hoe is de bodem van Weststellingwerf ontstaan? / 10-4 (1984)

Het van Helomasluisje aan de Linde / 11-5 (1984)

Terpvondsten in Weststellingwerf / 21-9 (1987)

Ziekte en verderf in Stellingwerf / 22-11 (1987)

De veepest in de Stellingwerven / 23-9 (1987)

Op zoek naar archeologische zaken / 25-11 (1988)

Woontoestanden in Weststellingwerf anno 1942 / 30-18 (1989)

Langs Heg en Steg / 35-12 (1990) / 36-17 (1991) / 37-17 (1991) / 38-11 (1991) / 39-15 (1991) / 40-11 (1992) / 41-13 (1992) / 42-15 (1992) / 43-6 (1992) / 44-17 (1993) / 45-17 (1993) / 46-15 (1993) / 47-7 (1993) / 48-15 (1994) / 49-16 (1994) / 50-15 (1994) / 51-15 (1994) / 52-17 (1995) / 55-13 (1995) / 56-16 (1996) / 57-22 (1996) / 58-17 (1996) / 59-17 (1997) / 60-23 (1997) / 61-18 (1997) / 62-22 (1997) / 63-23 (1997)

Een verzoek van de Maatschappij van Weldadigheid / 43-12 (1992) / 48-15 (1994)

Een zuivelfabriekinvasie in Weststellingwerf in 1896 / 48-7 (1994)

Hans Kuiper, schilder en fotograaf te Noordwolde / 55-8 (1995)

Het Nedergerecht van Weststellingwerf / 56-6 (1996)

Kranten in de regio / 58-7 (1996)

Pokken, eens was het een zeer gevreesde ziekte / 58-10 (1996)

Ruilverkaveling bracht in Noordwolde een grote sociale ommekeer / 59-13 (1997)

Wandelen buiten het dorp Wolvega / 60-12 (1997)

Een kaart van Zandhuizen / 62-20 (1997)

Rijksmonumenten in Weststellingwerf / 66-7 (1998) / 67-12 (1998)

Molens van Oldeholtpade / 65-25 (1997)

Weststellingwerf in de laatste 20 jaar / 71-16 (1999)

De aardgasvictorie  van Friesland begon bij Sonnega / 79-16 (2002)

 

Lantinga. J.H.

Zuivelfabrieken in de Stellingwerven / 65-9 (1998)

 

Lende. Machiel van der

Kwartierstaat Van der Lende / 24-21 (1988)

 

Lende. Piet van der

De geschiedenis van de Groote Veenpolder: Onderwijs in de loop der eeuwen / 50-8 (1994)

De geschiedenis van de Groote Veenpolder: Veranderingen in het grondbezit omstreeks 1800 / 51-10 (1994)

De geschiedenis van de Groote Veenpolder: Burenhulp in Slijkenburg / 54-10 (1995)

De geschiedenis van de Groote Veenpolder: De Reformatie / 61-27 (1997)

 

Lenstra. Wiebe J.J.

Protocol over wangedrag van mannen tegen een meisje in Noordwolde / 42-8 (1992)

Sneupen in het Nedergerecht van Weststellingwerf / 50-12 (1994) / 51-18 (1994) / 52-11 (1995)

Chergers uit Weststellingwerf / 57-9 (1996)

Volksgericht in Noordwolde / 59-10 (1997)

Zomaar een jaar uit onze gemeente / 60-15 (1997) / 63-22 (1997)

Ondiepten in de Linde (1857) / 66-20 (1998)

Brieven aan de Grietman / 64-20 (1998) / 65-20 (1998) / 66-17 (1998) / 68-18 (1998) / 69-16 (1999) / 72-11 (2000) / 74-18 (2000) / 75-18 (2000)

Doorgeven alstublieft ….! / 65-21 (1998)

Een Bestek / 66-20 (1998)

Bond van Timmerliedenpatroons in Noordwolde e.o. / 69-7 (1999)

 

Linden. Leo van der

Kwartierstaat familie Lucas van der Linden en Margaretha Francisca Koning te Steggerda / 13-9 (1985) / 14-9 (1985)

De stamvader van de ‘van der Lindens (RK)’ in de omgeving van Wolvega en Steenwijkerwold: Abraham van Anker / 14-10 (1985)

Over het leven van Catharina Peridon / 20-23 (1987)

Reactie op foto Blesdijke / 50-14 (1994)

De fotograaf achter de prentbriefkaarten van Frederiksoord / 63-14 (1997)

Reactie: ‘Huis in het Veld’ van adel? / 68-26 (1999)

Het kerkhof van Overburen (Steggerda) / 80-12 (2002)

 

Meer. Z. van der

“Hooltpae” / 71-10 (1999)

 

Meulen. Anne Jan v.d.

De ‘Schipslootbrogge’ in Amsterdam / 20-9 (1987)

 

Meulen. B.D. van der

Van der Meulen’s afkomstig uit Ooststellingwerf / 40-31 (1992)

 

Middendorp. Fokke

Wolvega voor en na 1580 / 3-10 (1981)

De Klokkestoel van Nijeholtwolde / 5-3 (1982)

De kerk van Peperga / 7-6 (1983)

De boerderijen van de Haule in Wolvega / 8-5 (1983)

De secretaris hielp de Patriotten / 8-7 (1983)

De gewelven van Lindenoord / 8-9 (1983)

Het Helomasluisje aan de Linde / 11-5 (1984)

Eten en drinken / 11-7 (1984)

Proclamatie betreffende het gebruik van de sluis van Slijkenburg / 14-4 (1985)

Nijeholtwolde / 12-6 (1984) / 13-5 (1985) / 14-7 (1985)

Naamgeving “De Hisseburen” te Wolvega / 13-10 (1985)

De laatste boerderij verdween nabij de Lycklamastins in Wolvega / 17-8 (1986)

De Munter / 17-13 (1986)

Alfabetiseringsproject in Weststellingwerf, een reactie / 18-5 (1986)

Het oude stee van Geert en Geertje Gooyer aan de Linde / 19-4 (1986)

De Quotisatiekohieren / 19-15 (1986)

De Nederlands Hervormde Kerk van Wolvega / 20-5 (1987) / 21-5 (1987) / 22-13 (1987)

Lycklamastins te Wolvega / 23-10 (1987)

Monumenten in de gemeente / 24-7 (1988)

De molen in de Driessenpolder / 25-5 (1988)

Alles heeft zijn tijd / 27-1 (1988)

De trein stopt in Wolvega / 31-12 (1989)

 

Mulder. K. en F.

Een familie Mulder in Friesland / 64-21 (1998)

 

Mulder – de Vries. F. (ged. i.s.m. W.J. Lenstra)

Banden met Drenthe: Huwelijken Wapserveen van personen uit Friesland afkomstig / 30-22 (1989)

Banden met Drenthe: Lidmaten te Vledder / 31-23 (1989)

Banden met Drenthe: Lidmaten te Diever / 31-24 (1989)

Banden met Drenthe: Huwelijken te Vledder van uit Friesland afkomstige personen / 42-22 (1992) / 44-23 (1993)

Banden met Drenthe: Huwelijken van Stellingwervers (1751-1811), te Diever / 42-24 (1992)

 

Mulder. Pim

Een cultuurhistorische verkenning rond Noordwolde / 44-8 (1993)

Basinonderwijs in de eerste helft van de 19e eeuw / 60-13 (1997) / 63-17 (1997)

 

Noomen. P.H.

De “Arve” en “Lande” van Wolvega in 1543 / 49-9 (1994)

 

Nienhuis. O.J.

Opnieuw Luttekzijl / 61-29 (1997)

 

Nijholt. J.W.

De Stellingwerver Streektaal / 5-6 (1982)

 

Oost. Geert

Uit het Diaconieregister der Christelijke gemeente van Blesdijke uit de jaren begin 1700 / 39-7 (1991)

 

Oosterhof. Joop

Pro Fisco / 29-6 (1989) / 30-13 (1989) / 32-14 (1990)

 

Oosting. J.

George Hendrik Voerman (1873-1966) / 64-16 (1998)

 

Oudheidkamer Weststellingwerf

Wie het weet mag het zeggen / 44-7 (1993) / 45-12 (1993) / 46-14 (1993) / 47-6 (1993) / 48-9 (1994) /  50-11 (1994)

 

Pen. L.

Het drinkkannetje van de Schipsloot / 36-11 (1991)

Lo en Loo / 67-10 (1998)

 

Pit- Hoekstra. A.

De lijdensweg van een alleenstaande vrouw in de vorige eeuw / 50-5 (1994)

Huwelijken (NH) van Weststellingwervers in Utingeradeel / 56-26 (1996)

Gretie Geerts, de schoonzuster van onze voorouder Reint Jans, matriarchale stamreeks  / 77-25 (2001)

Mirre van Eijsden, matriarchale stamreeks / 81-20 (2002)

 

Popma. G.J.

Smokkelarij langs de Fries-Drentse  grens / 47-15 (1993)

 

Popma – Oosterloo. O.

Pieter Stuyvesant / 75-20 (2000) / 76-10 (2001) / 78-19 (2002) / 79-14 (2002)

 

Postma. Jelle-Jan

Het tramstation van Noordwolde / 64-23 (1997)

 

Prakken. J.

Kwartierstaat Jacob Andries Prakken / 70-10 (1999)

Kwartierstaat Jan Janszoon Krol / 73-18 (2000)

 

Prins. Y.

Grietje Prins, matriarchale stamreeks / 79-17 (2002)

 

Redactie.

Verslag oprichting Vereniging Historie Weststellingwerf / 1-1 (1981)

Spoorwegstation in Wolvega bedreigd / 18-4 (1986)

Ook “De Stelling” bestaat tien jaar / 35-4 (1990)

VAF/FAF-publicaties gemeenten Oost- en Weststellingwerf / 70-22 (1999)

 

Rombouts. F.

De drie drenkelingen van Oldelamer / 71-7 (1999)

 

Schaafsma. S.J.

Stichting vrienden van de archieven in Friesland (VAF/FAF) / 28-12 (1989) / 29-13 (1989)

Klappers op de Doopboeken van Weststellingwerf / 31-9 (1989)

Drie broers – drie verschillende achternamen / 36-28 (1991)

Niet voorziene relaties met Weststellingwerf / 38-21 (1991)

Lenes, Lenis, Lenos, Linez, Lienesch / 38-23 (1991)

Bewerken Lidmatenboek Weststellingwerf / 45-19 (1993)

Doop-, trouw en begraafboeken van Weststellingwerf / 50-17 (1994)

Lidmaatboeken van Weststellingwerf / 53-16 (1995)

Stamreeks van Simon Schaafsma / 74-23 (2000)

 

Schelhaas – Kraak. L.

De rustende schutterij 1864 /  63-22 (1997)

Provinciale Almanak van Friesland 1864 / 66-10 (1998)

Nynke van Dijk, matriarchale stamreeks / 80-20 (2002)

Jantje Kromkamp, matriarchale stamreeks / 81-21 (2002)

Tjitske Kingma, matriarchale stamreeks / 82-16 (2002)

 

Stuiver. B.

Catalogusgebruik Archief Vereniging Historie van Weststellingwerf in de Openbare Bibliotheek / 60-7 (1997)

 

Tuin. J.van der

Enkele aantekeningen uit de handelingen van de Kerkeraad van de Ned. Herv. Kerk van Wolvega / 3-7 (1981) / 4-4 (1982) / 5-9 (1982)

 

Vaart. Jacob H.P. van der

De Kadastrale Atlas 1832 en de Pleatse- of Boerderijenatlas van Weststellingwerf / 23-12 (1987)

 

Vegt. B.F. van der

Boterkooper, Pietje, aanvulling kwartierstaat / 80-21 (2002)

Hogeling, Elisabeth Regina, aanvulling kwartierstaat / 80-21 (2002)

Koning, Margaretha Francisca, aanvulling kwartierstaat / 80-21 (2002)

Vent, Johannes Wilhelmus, aanvulling kwartierstaat / 80-22 (2002)

Vonk, Geertruida Johanna Maria, aanvulling kwartierstaat / 80-22 (2002)

 

Veenhouwer – Ziel. Alie

Hoe een boerengezin de evacuatie op 10  mei 1945 beleefde / 74-11 (2000)

De ontdekking van Amerika (gedicht) / 77-29 (2001) / 79-26 (2002)

Het geslacht Witteveen, boekbespreking / 81-19 (2002)

 

Veldhuizen. P.

Hondenpenningen / 53-12 (1995)

Knopen / 58-13 (1996)

Vuurbaakloden: Schippers Noodzaak / 61-13 (1997)

Stellingwervers en Schoterwervers en hun strijd tegen de Bisschop / 68-15 (1999)

 

Venema. W.

Achter op de heidehoogte op De Hoeve / 44-19 (1993) / 72-8 (2000) / 73-7 (2000) / 74-7 (2000) / 75-7 (2000) / 76-6 (2001) / 77-7 (2002)

Oldeholtpade in 1832 / 56-14 (1996)

Dirk Kerst Koopman / 60-9 (1997)

“Wolf” in Wolvega / 65-17 (1998)

‘Huis in het Veld’, van adel? / 67-11 (1998) / 68-26 (1999)

Portefeuille met raadstukken / 69-12 (1999)

Staatspensioen / 69-19 (1999)

De klokken luiden / 70-12 (1999)

Paling / 71-28 (1999)

De eekschillers / 73-20 (2000)

De Hoeve / 74-8 (2000)

Zwemmen op De Hoeve / 74-16 (2000)

Clandestien slachten / 75-12 (2000)

Familieonderzoek Greydanus / 78-25 (2001)

Familieonderzoek Swierstra / 79-19 (2002)

“Wij zijn arm” / 80-7 (2002)

Noordwolde / 82-6 (2002)

Geschiedenis van de landerijen van Wiebe Venema te De Hoeve / 82-12 (2002)

 

Vent. O.P.H. de

Luistert naar dees rare lesse / 47-17 (1993)

De oude wetering van Steggerda en Vinkega en haar reconstructie in 1878 / 54-16 (1995) / 55-9 (1995) / 56-10 (1996)

Van Weststellingwerf naar Amerika / 57-15 (1996)

Van Blesdijke naar Michigan / 59-8 (1997)

 

Verbeek. K.

De geschiedenis van het geslacht de Boer dat in de 18e eeuw woonde in het grensgebied van Overijssel en Friesland en daar de familienaam ‘De Boer’ aannam / 49-28 (1994)

Lutkenzijl / 63-20 (1997)

Beroep ‘Wieldraaier’ / 67-28 (1998)

 

Versfelt. H.J.

De Franse kaart van Weststellingwerf (1812) / 78-12 (2001)

 

Vlugt. G. van der

Jeugdherinneringen / 71-20 (1999)

 

Vonk. Rika

De kerk in Steggerda/Overburen / 30-6 (1989)

 

Vries. Dirk de

De kaart van de vierde parten in Weststellingwerf / 76-11 (2001) / 77-9 (2001)

 

Vries. Jan de

Pieter Stuyvesant / 2-6 (1981)

 

Wal - Pabst. I. van der

De historie van het wonen in Weststellingwerf / 26-8 (1988) / 27-9 (1988)

Genealogisch onderzoek in Duitsland / 29-19 (1989)

Met bouwen alleen was het niet gedaan / 32-16 (1990)

De Stellingwerven van Bisschop Guy tot de Zevenwolden / 34-11 (1990)

Alles draait om macht / 36-12 (1991)

‘B’, is de bakker die bakt voor ons brood / 40-13 (1992)

Smokkelarij langs de Fries-Drentse grens / 41-17 (1992)

De watersnood van 1825 / 42-10 (1992)

Een kijkje achter deftige deuren / 46-8 (1993) / 48-13 (1994)

Waar was dat ook nog weer: de van Harenstraat in Wolvega / 52-13 (1995)

De kracht van een volkslied / 53-14 (1995)

De rijwielbelasting, gehate plaatjes, gewild verzamelobject / 54-8 (1995)

De drie “Huusies” in Wolvega / 54-19 (1995)

Steenwijkerweg nr. 56 / 55-16 (1995)

Ook dit is verleden tijd: sporthal ‘Lindenoord’ / 57-12 (1996)

De Blesse: ‘aan den Rijksweg nr. 71’ / 58-9 (1996)

Wandelen rond Wolvega 50 jaar geleden / 62-12 (1997)

 

Weda. G.J.

Weda-Blauwhof / 33-15 (1990)

 

Weerd. C. de

Een geslacht turfmakers / 29-21 (1989)

 

Weerdenburg. A.J. van

De Lycklamakapel / 55-14 (1995)

 

Weger. M. de

Een verdwenen ambacht: de wagenmakerij te Noordwolde / 37-10 (1991) / 38-4 (1991) / 39-10 (1991)

 

Westerhof. D.

Voorouders Pieter Stuyvesant…. / 72-22 (2000)

 

Wietsma. B.

Informatie over de families Akkerman en Boezerooy / 17-24 (1986)

 

Wijlandt. Karst van

Een tol aan de Westvierdeparten / 79-26 (2002) / 80-27 (2002)

Grensgeschillen tussen Friesland en Overijssel / 80-8 (2002)

Grafzerken in de kerk van Noordwolde / 81-10 (2002)

 

Withaar. J.

Penningen en plaatjes / 54-7 (1995)

 

Zanden. J. van

Iets over het ontstaan van de Scheene / 40-9 (1992)

 

Zijlstra. S.

De kerk van Spanga / 40-16 (1992)

Rond de kerk van Munnekeburen / 46-17 (1993)

Naar aanleiding van: Kerkvoogdijrekeningen uit 1700 van de kerk van Scherpenzeel / 52-20 (1995)

Bewoners van de Lendiek / 79-27 (2002)

 

 

 

2. INDEX OP WOONPLAATS EN CATEGORIE.

 

In deze rubriek zijn de artikelen gerangschikt op dorp. De artikelen met een algemeen karakter zijn opgenomen in de rubriek “Weststellingwerf”. Daarnaast zijn de artikelen met een specifiek archeologische en genealogische strekking ondergebracht in aparte rubrieken. De dorpen buiten Weststellingwerf volgen na Zandhuizen.

 

Onder de rubriek “Weststellingwerf” treft u de artikelenreeks ‘Langs heg en steg’ aan. Deze reeks bevat zeer veel  interessante informatie over de meeste dorpen uit Weststellingwerf. Daarnaast heeft er een zekere rangschikking per dorp plaatsgevonden zonder dat er bij vermeld staat  waarop de aangegeven informatie exact slaat. Ook hier is volstaan met de vermelding ‘Langs heg en steg”. De onderwerpen hebben veelal betrekking op de ontwikkeling van scholen, begraafplaatsen, aanleg van wegen en spoorlijnen e.d.

 

Achter de titel staat eerst de naam van de schrijver vermeld (Middendorp. Fokke) daarna het nummer van de ‘Stelling’ met de pagina waarop het artikel werd geplaatst (18-5) en het jaartal van verschijnen van het bewuste nummer  van de ‘Stelling’ (1986).

 

Weststellingwerf

Alfabetiseringsproject in Weststellingwerf / Middendorp. Fokke / 18-5 (1986)

Alles heeft zijn tijd / Middendorp. Fokke / 27-1 (1988)

Als ik er straks niet meer ben / het bestuur / 81-14 (2002)

Beroep ‘Wieldraaier’ / Verbeek. K. / 67-28 (1998)

Bevolking van Weststellingwerf  1689-1930 / Dragtsma. Bart / 37-13 (1991)

Brieven aan de Grietman / Lenstra. Wiebe J.J. / 64-20 (1998) / 65-20 (1998)

/ 66-17 (1998) / 68-18 (1998) / 69-16 (1999) / 72-11 (2000) / 74-18 (2000) / 75-18 (2000)

Chergers in Weststellingwerf / Lenstra. Wiebe J.J. / 57-9 (1996)

De historie van het wonen in Weststellingwerf / Wal-Pabst. Irma van der / 26-8 (1988) / 27-9 (1988)

De Kadastrale Atlas 1832 en de Pleatse- of Boerderijenatlas van Weststellingwerf / Vaart. Jacob H.P. van der / 23-12 (1987)

De aardgasvictorie in Friesland begon in Sonnega / Lantinga. Geert / 79-16 (2002)

De eekschillers / Venema. W. / 73-20 (2000)

De klokken luiden / Venema. W. / 70-12 (1999)

De Linde en de Lindedijken in Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 36-17 (1991) / 37-17 (1991) / 37-18 (1991) / 37-19 (1991) / 40-12 (1992) / 41-13 (1992) / 41-14 (1992) / 47-7 (1993) / 47-8 (1993) / 59-18 (1996) / 60-23 (1996) / 61-18 (1997) / 61-19 (1997) / 63-23 (1997)

De Munter / Middendorp. Fokke / 11-7 (1984)

De ontdekking van Amerika (gedicht) / Veenhouwer-Ziel. Alie / 77-29 (2001) / 79-26 (2002)

De Oosthoek van Weststellingwerf / Dragtsma. Bart / 33-7 (1990)

De rustende Schutterij / Schelhaas-Kraak. L. / 63-22 (1997)

De Stellingwerver Streektaal / Nijholt. J.W. / 5-6 (1982)

De Tjonger in Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 36-17 (1991) / 39-16 (1991) / 41-14 (1992) / 43-7 (1992) / 45-18 (1993) / 57-23 (1996) / 63-23 (1997)

De veepest in de Stellingwerven / Lantinga. Geert / 23-9 (1987)

De woeste Stellingwerfse Friezen / Gelder-van den Donker. A. van /27-23 (1988)

Doorgeven alstublieft….! / Lenstra. Wiebe J.J. / 65-21 (1998)

Dr. A.I. Kan liet zijn sporen achter in Weststellingwerf / Engberts. Lucie / 76-17 (2001) / 77-17 (2002) / 78-9 (2002) / 79-10 (2002)

Een bestek / Lenstra. Wiebe J.J. / 66-20 (1998)

Een reis naar Friesland in 1610 / Gelder-van den Donker. A. van / 23-17 (1987)

Een zuivelfabriek invasie in Weststellingwerf in 1898 / Lantinga. Geert / 48-7 (1994)

Eten en drinken / Middendorp. Fokke / 11-7 (1984)

Fokke Middendorp, in Memoriam / het bestuur / 79-1 (2001)

Franse kaart van Weststellingwerf 1812 / Versfelt. H.J. / 78-12 (2001)

Grensgeschillen tussen Friesland en Overijssel / Wijlandt. Karst van / 80-8 (2002)

Het is weer Stuyvesanttijd! / Gelder-van den Donker. A. van / 52-22 (1995)

Het Nedergerecht van Weststellingwerf / Lantinga. Geert / 56-6 (1996)

Hoe is de bodem van Weststellingwerf ontstaan ?/ Lantinga. Geert / 10-4 (1984)

Iets over het ontstaan van de Scheene / Zanden. J. van / 40-9 (1992)

Kranten uit de Regio / Lantinga. Geert / 58-7 (1996)

Langs Heg en Steg / Lantinga. Geert / 35-12 (1990) / 36-17 (1991) / 37-17 (1991) / 38-11 (1991) / 39-15 (1991) / 40-11 (1992) / 41-13 (1992) / 42-15 (1992) / 44-17 (1992) / 45-17 (1993) / 46-15 (1993) / 47-7 (1993) / 48-15 (1994) / 49-16 (1994) / 50-15 (1994) / 51-15 (1994) / 52-17 (1995) / 55-13 (1995) / 56-16 (1996) / 57-22 (1996) / 58-17 (1996) / 59-17 (1997) / 60-23 (1997) / 61-18 (1997) / 62-22 (1997) / 63-23 (1997)

Met bouwen alleen was het niet gedaan / Wal-Pabst. Irma van der /32-16 (1990)

Met de metaaldetector door Weststellingwerf / Lankman. A.R. / 41-15 (1992) / 45-5 (1993)

Monumenten in de gemeente / Middendorp. Fokke / 24-7 (1988)

Ook de ‘Stelling’ bestaat 10 jaar / Redactie / 35-4 (1990)

Oorlogsrumoer in de regio / Dragtsma. Bart / 77-14 (2001) / 80-14 (2002)

Ondiepten in de Linde (1857) / Lenstra. Wiebe J.J. / 66-20 (1998)

Oude Stellingwerfse families / Gelder-van den Donker. A. van / 56-22 (1996)

Petrus Stuyvesant / Jacobs. J. / 81-12 (2002)

Pieter Stuyvesant / Popma-Oosterloo. O. /75-20 (2000)

Pokken, eens was het een zeer gevreesde ziekte / Lantinga. Geert / 58-10 (1996)

Portefeuille met raadstukken / Venema. W. / 69-12 (1999)

Provinciale Almanak van Friesland / Schelhaas-Kraak. L. / 66-10 (1998)

Quotisatiekohieren / Middendorp. Fokke / 19-15 (1986)

Rampenplan van Linde en Tjonger / Dekker. T.W. / 76-4 (2001) / 77-5 (2001)

Rijksmonumenten in Weststellingwerf / Lantinga. Geert / 66-7 (1998) / 67-12 (1998)

Smokkelarij langs de Fries-Drentse-grens / Popma. G.J. / 47-15 (1993)

Sneupen in het Nedergerecht van Weststellingwrf / Lenstra. Wiebe.J.J. / 50-12 (1994) / 51-18 (1994) / 52-11 (1995)

Staatspensioen / Venema. W. /69-19 (1999)

Stellingwerfse toponymen / Groot. J.I. de / 18-14 (1986)

Stellingwervers en Schoterwervers en hun strijd tegen de Bisschop / Veldhuizen. P. / 68-15 (1999)

Streekvervoer in crisistijd / Dragstma. Bart / 70-18 (1999)

Terpvondsten in Weststellingwerf / Lantinga. Geert / 21-9 (1987)

Van Weststellingwerf naar Amerika / Vent. O.P.H. de / 57-15 (1996)

Veepest in de Stellingwerven / Lantinga. Geert / 23-9 (1987)

Verslag oprichting Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. / Redactie / 1-1 (1981)

Voorouders Pieter Stuyvesant….. / Westerhof. D. / 72-22 (2000)

Waar de Linde en de Tjonger elkaar omarmen / Lantinga. Geert / 9-6 (1983)

Weststellingwerf en de kloosters / Dekker. T.W. / 17-9 (1986) / 18-8 (1986) / 19-12 (1986) / 20-10 (1987) / 21-11 (1987) / 22-9 (1987) / 24-10 (1988)

Weststellingwerf in de laatste 20 jaar / Lantinga. Geert / 71-16 (1999)

Weststellingwerfse industrie in 1800 /  Hiemstra. J. / 73-15 (2000)

Wie kent d’r nog oolde veldnaemen / Bloemhoff-de Bruijn. Ph. / 61-16 (1997)

Wie het weet mag het zeggen / 44-7 (1993) / 45-12 (1993) / 46-14 (1993) / 47-6 (1993) / 48-9 (1994) / 50-11 (1994)

Witte gehaakte mutsen / Dixhoorn-van der Lende. A. / 53-4 (1995)

Woontoestanden in Weststellingwerf anno 1942 / Lantinga. Geert /30-18 (1989)

Ziekte en verderf in Stellingwerf / Lantinga Geert / 22-11 (1987)

Zomeer een jaar uit onze gemeente / Lenstra. Wiebe J.J. / 60-15 (1997) / 63-22 (1997)

Zuivelfabrieken in de Stellingwerven / Lantinga. J.H. / 65-9 (1998)

Zuivelfabriekinvasie in Weststellingwerf in 1896) / Lantinga. Geert / 48-7 (1994)

 

Blesdijke

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 36-18 (1991) / 36-19 (1991) / 39-15 (1991) / 40-12 (1992) / 42-15 (1992) / 43-6 (1992) / 47-7 (1993) / 47-8 (1993) / 56-16 (1995) / 56-17 (1996) / 61-18 (1997) / 61-19 (1997)

Reactie op een foto / Bergsma-de Jong. M. / 51-7 (1994)

Stellingwerver typoniemen Vinkega-De Blesse-Blesdijke / Groot. J.J. de / 21-7 (1987)

Uit het Diaconieregister der Christelijke Gemeente van Blesdijke uit de jaren begin 1700 / Oost. Geert / 5-6 (1982)

Van Blesdijke maar Michigan / Vent. O.P.H. de / 59-8 (1997)

 

Boijl

Boijl van voor en rond 1900 / J.H.K. / 60-19 (1997) / 61-9 (1997) / 62-8 (1997) / 64-12 (1998)

Dr. A.I. Kan jr. liet zijn sporen na in Weststellingwerf / Engberts. Lucie / 76-17 (2001) / 77-17 (2002) / 78-9 (2002) / 79-10 (2002)

Een unieke molen / Dragtsma. Bart / 38-13 (1991)

Het Beuilse verlaat / Dragtsma. Bart / 75-14 (2000)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 37-18 (1991) / 38-11 (1991) / 38-12 (1991) / 40-12 (1992) / 41-13 (1992) / 43-6 (1992) / 45-18 (1992) / 47-8 (1993) / 50-15 (1994) / 51-15 (1994) / 51-16 (1994) / 58-18 (1996) / 61-18 (1997) / 62-23 (1997)

Nogmaals: Boyl / Dragtsma. Bart / 32-7 (1990)

Smokkelarij langs de Fries Drentse grens / Popma. G.J. /47-15 (1993)

Stellingwerver topomiemen Boyl en De Hoeve / Groot. J.J. de / 30-20 (1989)

 

De Blesse

De Blesse: ‘aan de Steenwijkerweg nr. 71’ / Wal-Pabst. I. van der / 58-9 (1996)

Diefstal in de Blesse / Dekker. T.W. / 43-16 (1992)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 36-17 (1991) / 37-17 (1991) / 38-11 (1991) / 39-16 (1991) / 40-11 (1992) / 50-16 (1994) / 51-17 (1994) / 58-18 (1996)

Stellingwerver toponiemen Vinkega-De Blesse-Blesdijke / Groot. J.J. de / 21-7 (1987)

 

De Groote Veenpolder in Weststellingwerf

De Reformatie / Lende. Piet van der / 61-27 (1997)

De turfgraverij en de immigratie van voornamelijk Overijsselse turfgravers in het westen van Weststellingwerf / Kroes. J. / 53-17 (1995)

Iets over het ontstaan van de Scheene / Zanden. J. van / 40-9 (1992)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 35-12 (1990) / 40-11 (1992) / 41-13 (1992) / 43-6 (1992) / 43-7 (1992) / 45-17 (1993) / 50-16 (1994) / 52-17 (1995) / 55-13 (1995) / 57-22 (1996)

Onderwijs in de loop der eeuwen / Lende. Piet van der /50-8 (1994)

Paling / Venema. W. / 71-28 (1999)

Veranderingen in het grondbezet omstreeks 1800 / Lende. Piet van der / 51-10 (1994)

Het Apostolisch werk in de Groote Veenpolder / Dijkstra. D. / 73-23 (2000)

Stellingwerver toponiemen Oosterstreek-Zandhuizen-Langelille-de Rottige Meente / Groot. J.J. de / 31-5 (1990)

 

De Hoeve

Achter op de heidehoogte op De Hoeve / Venema. W. / 44-19 (1993) / 72-8 (20000 / 73-7 (2000) / 74-7 (2000) / 75-7 (2000) / 76-6 (2001) / 77-7 (2002)

Clandestien slachten / Venema. W. / 75-12 (2000)

De Hoeve / Venema. W. 74-8 (2000)

De oude Wetering van Steggerda en Vinkega en haar reconstructie in 1878 / Vent. O.P.H. de / 54-16 (1995) / 55-9 (1995) / 56-10 (1996)

Geschiedenis van de landerijen van Wiebe Venema / Venema. W. / 82-12 (2002)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 37-18 (1991) / 40-12 (1992) / 42-16 (1992) / 43-17 (1992) / 45-18 (1993) / 52-18 (1995) / 61-19 (1997)

Stellingwerver toponiemen Boyl en De Hoeve / Groot. J.J. de / 30-20 (1989)

“Wij zijn arm” / Venema. W. / 80-7 (2002)

Zwemmen op De Hoeve / Venema. W. / 74-16 (2000)

 

 

Langelille

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 35-12 (1990) / 37-18 (1991) / 40-11 (1992) / 50-16 (1994) / 51-15 (1994) / 51-17 (1994) / 61-19 (1997)

Stellingwerver toponiemen Oosterstreek-Zandhuizen-Langelille-de Rottige Meente / Groot. J.J. de / 31-5 (1990)

 

Munnekeburen

Dirk Kerst Koopman / Venema. W. / 60-9 (1997)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 37-18 (1991) / 40-11 (1992) / 40-12 (1992) / 43-6 (1992) / 45-18 (1993) / 50-16 (1994) / 51-15 (1994) / 51-17 (1994) / 61-19 (1997)

Rond de kerk van Munnekeburen / Zijlstra. S. / 46-17 1993)

Stellingwerver toponiemen Munnekeburen / Groot. J.J. de / 28-10 (1989)

 

Noordwolde

Aanvullingen bij het ‘Volksgericht in Noordwolde’ / Gelder – van den Donker. A. van / 60-26 (1997)

Basisonderwijs in de eerste helft van de 19e eeuw / Mulder. Pim / 60-13 (1997) / 63-17 (1997)

Bond van Timmerliedenpatroons in Noordwolde e.o. / Lenstra. Wiebe J.J. / 69-7 (1999)

De geschiedenis van molen ‘Windlust’ in Noordwolde / Hachmer. Hendrik / 45-13 (1993)

De kaart van vierdeparten in Weststellingwerf / Vries. D. de / 76-11 (2001) / 77-9 (2001)

De verlaten rond Noordwolde / Dragsma. Bart / 48-11 (1994)

Die van Noordwolde / Gelder-van den Donker. A. van / 59-27 (1997)

Een cultuurhistorische verkenning rond Noordwolde / Mulder Pim / 44-8 (1983)

Een tol aan de Westvierdeparten / 79-26 (2002) / 80-27 (2002)

Een verdwenen ambacht: de wagenmakerij te Noordwolde / Weger. M. de / 37-10 (1991) / 38-4 (1991) / 39-10 (1991)

Grafzerken in de kerk van Noordwolde / Weilandt. Karst van / 81-10 (2002)

Hans Kuipers, schilder en fotograaf te Noordwolde / Lantinga. Geert / 55-8 (1995)

Jan Jacobs Mulder, kalkbrander te Noordwolde / Jong. F.J. de / 44-4 (1993)

Kalkbranderij in Noordwolde / Dragtsma. Bart / 43-8 (1992) / 45-7 (1993)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 36-17 (1991) / 36-18 (1991) / 37-18 (1991) / 38-11 (1991) / 39-15 (1991) / 40-11 (1992) / 40-12 (1992) / 41-13 (1992) / 42-16 (1992) / 44-17 (1993) / 44-18 (1993) / 48-15 (1994) / 48-16 (1994) / 50-15 (1994) / 50-16 (1994) / 51-15 (1994) / 51-16 (1994) / 55-13 (1994) / 56-17 (1996) / 58-18 (1996) / 59-18 (1994) / 61-18 (1997) / 63-24 (1997)

Meester Jan Frederiks gaat over de schreef / Koopmans. M.J. / 73-10 (2000)

Molens en molenaars in Noordwolde / Dragtsma. Bart / 80-15 (2002) / 81-5 (2002) / 81-6 (2002)

Noordwolde / Venema. W. / 82-6 (2002)

Noordwolde, anno 1200 na Chr. / Lankman. A. / 52-9 (1995)

Het tramstation van Noordwolde / Postma. Jelle-Jan / 64-23 (1997)

Oorlogsrumoer in de regio / Dragtsma. Bart / 77-14 (2002) / 80-14 (2002)

Protocol over wangedrag van mannen tegen een meisje in Noordwolde / Lenstra. Wiebe J.J. /42-8 (1992)

Ruilverkaveling bracht in Noordwolde een grote sociale ommekeer / Lantinga. Geert / 59-13 (1997)

Stellingwerver toponiemen Noordwolde en Slijkenburg / Groot. J.J. de / 29-17 (1989)

Vaart. Familie van der, van oorsprong turfschippers uit Noordwolde / Kerkstra-Ernst. K. / 67-22 (1998)

Vierdeparten, kolonie nr. 4 / Dragtsma. Bart / 68-11 (1999)

Vliegramp aan de Dwarsvaart / Dragtsma. Bart / 82-8 (2002)

Volksgericht in Noordwolde / Lenstra. Wiebe J.J. / 59-10 (1997)

 

Nijeholtpade

Het urntje van Nijeholtpade / Burie-Gotink. Ans / 14-5 (1985)

Jeugdherinneringen / Vlugt. G. van der / 71-20 (1999)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 38-12 (1991) / 42-16 (1992) / 43-6 (1992) / 45-18 (1993) / 51-16 (1994) / 61-19 (1997) / 63-23 (1997)

Stellingwerver toponiemen: Holtpade / Groot. J.J. de / 18-15 (1986)

 

Nijeholtwolde

Brief over Nijeholtwolde / Heida. P. / 22-15 (1987)

De klokkestoel van Nijeholtwolde / Middendorp. Fokke / 5-3 (1982)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 36-17 (1991) / 40-11 (1992) / 55-14 (1995)

Oorlogsrumoer in de regio / Dragtsma. Bart / 77-14 (2002) / 80-14 (2002)

Stellingwerver toponiemen: Holtwolde, Sonnega en De Oppers / Groot. J.J. de / 25-6 (1988)

Nijeholtwolde / Middendorp. Fokke / 12-6 (1984) / 13-5 (1985) / 14-7 (1985)

 

Nijelamer

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 37-19 (1991) / 38-11 (1991) / 40-11 (1992) / 42-16 (1992) / 45-18 (1993) / 49-17 (1994) / 50-16 (1994) / 51-16 (1994) / 55-14 (1995) / 61-19 (1997)

Stellingwerver toponiemen: Olde- en Nijelamer / Groot. J.J. de / 24-4 (1988)

 

Nijetrijne

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 36-17 (1991) / 37-19 (1991) / 41-13 (1992) / 41-14 (1992) /  43-17 (1992) / 45-17 (1992) / 51-16 (1994) / 52-18 (1995) / 57-23 (1996) / 61-19 (1997) / 63-23 (1997)

Leven en werken aan de Lindedijk / Brouwer. D.J. / 71012 (1999)

Oorlogsrumoer in de regio / Dragtsma. Bart / 77-14 (2002) / 80-14 (2002)

Stellingwerver toponiemen: Olde- en Nijetrijne / Groot. J.J. de / 23-7 (1987)

 

Oldeholtpade

De boerderij ‘De Huls’/ Gelder-van den Donker. A. van / 13-7 (1985)

De Nederlands Hervormde Kerk van Oldeholtpade / Lantinga. Geert / 6-4 (1982)

Een heilige plaats bij Oldeholtpade / Burie-Gotink. Ans / 27-13 (1988)

“Hooltpae” / Meer. Z. van der / 71-10 (1999)

Kwakzalverij in Oldeholtpade / Bosma. G.J. / 67-25 (1998)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 37-17 (1991) / 41-14 (1992) / 43-7 (1992) / 45-17 (1992) / 45-18 (1992) / 51-16 (1994) / 51-17 (1994) / 52-17 (1995) / 57-22 (1996)

Oldeholtpade in 1832 / Venema. W. / 1996)

Stellingwerver toponiemen: Holtpade / Groot. J.J. de / 18-15 (1986)

De molens van Oldeholtpade / Lantinga. Geert / 65-25 (1998)

 

Oldeholtwolde

Het voormalig klooster te Schoten (Oudeschoot) / Duursma. Y. / 34-8 (1990) / 35-6 (1990) / 36-9 (1991)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 38-11 (1991) / 40-11 (1992) / 40-12 (1992) / 41-14 (1992) / 42-16 (1992) / 43-6 (1992) / 45-18 (1992) / 51-16 (1994) / 57-23 (1996)

Stellingwerver toponiemen: Holtwolde-Sonnega-De Oppers / Groot. J.J. de / 25-6 (1988)

 

Oldelamer

Baggerhistorie / Bakker. J. / 75-10 (2000)

De drie drenkelingen van Oldelamer. / Hofstee. J. / 55-19 (1995)

De drie drenkelingen van Oldelamer / Rombouts. F. / 71-7 (1999)

De Friezen van Lammerbrooke / Gelder-van den Donker. A. van / 33-26 (1990)

De Oldelaamster waterwegen / Bakker. J. / 47-10

Een rondje Kemme’spolder / 78-6 (2001) / 79-7 (2002)

Een ruwe bolster met …. / Bakker. J. / 56-18 (1996)

Het hart moest even worden gelucht / Bakker. J. / 1-20 (1999)

Het was goed bedoeld / Bakker. J. / 67-26 (1998)

Jeugdherinneringen / Bakker. J. / 61-23 (1997)

Langs de boorden van de Linde en de Tjonger / Bakker. J. / 52-7 (1995)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 37-17 (19910 / 38-11 (1991) / 38-12 (1991) / 42-16 (1992) / 43-7 (19920 / 45-17 (1993) / 45-18 (1993) / 51-15 (1994) / 51-16 (1994) / 51-17 (1994) / 62-23 (1997)

Mag het eentje meer zijn? / Bakker. J. / 65-19 (1998)

Ons land bij de Oldelaamsterbrug / Bakker. J. / 68-9 (1999)

Op molenpad rond Oldelamer / Bakker. J. / 63-8 (1997) / 64-6 (1997)

Overstromingen van 1916 en 1926 / Bakker. J. / 41-8 (1992)

Stellingwerver toponiemen: Olde- en Nijelamer / Groot. J.J. de / 24-4 (1988)

Wateroverlast in 1945 / Bakker. J. / 53-8 (1995)

 

Oldetrijne

Familieberichten uit een oud kerkboek / Bank. Fr.J. / 6-8 (1982) / 7-7 (1983)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 38-12 (1991) / 40-12 (1992) / 42-16 (1992) / 43-7 (1992) / 47-8 (1993) / 50-16 (1994) / 51-16 (1994) / 52-17 (1995) / 57-23 (1996) / 61-19 (1997)

Oorlogsrumoer in de regio / Dragstma. Bart / 77-14 (2002) / 80-14 (2002)

Stellingwerver toponiemen: Olde- en Nijetrijne / Groot. J.J. de / 23-7 (1987)

Stellingwerver toponiemen: De Merriemaden en petgaten / Groot. J.J. de / 20-7 (1987)

Vroegere kerkjes in Sonnega en Oldetrijne / Bank. Fr.J. / 15-11 (1985)

 

Oosterstreek

Stellingwerver toponiemen: Oosterstreek, Zandhuizen, Langelille en de Rottige Meente / Groot. J.J. de / 31-5 (1990)

 

Peperga

De kerk van Peperga / Middendorp. Fokke / 7-6 (1983)

Een Stellingwerver, geboren te Peperga en getogen te Scherpenzeel: Pieter Stuyvesant / Gelder-van den Donker. A. van / 26-17 (1988) / 27-16 (1988) / 28-14 (1989)

Het is weer Stuyvesanttijd! / Gelder-van den Donker. A. van / 52-22 (1995)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 36-18 (1991) / 37-17 (1991) / 37-18 (1991) / 38-12 (1991) / 48-17 (1994) / 62-23 (1997)

Petrus Stuyvesant / Jacobs. J. / 81-12 (2002)

Pieter Stuyvesant / Popma-Oosterloo. O. / 75-20 (2000)

Stellingwerver toponiemen: Peperga / Groot. J.J. de / 17-5 (1986)

 

Scherpenzeel

De gebrandschilderde ramen in de kerk van Scherpenzeel / Gelder-van den Donker. A. van / 24-16 (1988)

Een Stellingwerver, geboren te Peperga en getogen in Scherpenzeel: Pieter Stuyvesant / Gelder-van den Donker. A. van / 26-17 (1988) / 27-16 (1988) / 28-14 (1989)

Het is weer Stuyvesanttijd / Gelder-van den Donker. A. van / 52-22 (1995)

Hoe een boerengezin de evancuatie op 10 mei 1945 beleefde / Veenhouwer-Ziel. Alie / 74-11 (2000)

Kerkvoogdijrekeningen uit 1700 van de kerk van Scherpenzeel / Zijlstra. S. / 52-20 (1995)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 38-11 (1991) / 42-16 (1992) / 43-6 (1992) / 45-17 (1993) / 51-15 (1994) / 51-17 (1994) / 58-17 (1996) / 59-17 (1996)

Petrus Stuyvesant / Jacobs. J. /  81-12 (2002)

Pieter Stuyvesant / Popma-Oosterloo. O. / 75-20 (2000)

Stellingwerver toponiemen: Wolvega en Scherpenzeel / Groot. J.J. de / 19-11 (1986)

 

Schoterzijl

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 36-17 (1991) / 37-17 (1991) / 47-7 (1993) / 47-8 (1993)

 

Slijkenburg

Burenhulp in Slijkenburg / Lende. Piet van der / 54-10 (1995)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 36-19 (1991) / 43-6 (1992) / 47-7 (1993) / 47-8 (1993) / 51-15 (1994) / 61-18 (1997)

Proclamatie betreffende het gebruik van de sluis van Slijkenburg / Middendorp. Fokke / 14-4 (1985)

Stellingwerver toponiemen: Noordwolde en Slijkenburg / Groot. J.J. de / 29-17 (1989)

 

Sonnega

De aardgasvictorie van Friesland begon in Sonnega / Lantinga. Geert / 79-16 (2002)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 38-11 (1991) / 38-12 (1991) / 55-14 (1995) / 61-19 (1997)

Stellingwerver toponiemen: Holtwolde, Sonnega en De Oppers / Groot. J.J. de / 25-6 (1988)

Vroegere kerkjes van Sonnega en Oldetrijne / Bank. Fr.J. / 15-11 (1985)

 

Spanga

Bewoners van de Lendiek / Zijlstra. S. / 79-27 (2002)

De kerk van Spanga / Zijlstra. S. / 40-16 (1992)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 40-12 (1992)

Spanga in het licht van de Middeleeuwen / Jong. H. de / 35-14 1990)

Spanga onder het mes / Lankman. A.R. / 57-8 (1996)

Stellingwerver toponiemen: / Spanga / Groot. J.J. de / 31-7 (1989)

 

Steggerda

De kerk in Steggerda/Overburen / Vonk. Rika / 2-6 (1981)

De oude Wetering van Steggerda en Vinkega en haar reconstructie in 1878 / Vent. O.P.H. / 54-16 (1995) / 55-9 (1995) / 56-10 (1996)

Een tol aan de Westvierdeparten / Weilandt. Karst van / 79-26 (2002) / 80-27 (2002)

Grensgeschillen tussen Friesland en Overijssel / Weilandt. Karst van / 80-2 (2002)

Het kerkhof van Overburen / Linden. Leo van der / 80-12 (2002)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 37-18 (1991) / 38-11 (19910 / 38-12 (1991) / 39-15 (1991) / 40-11 (19920 / 40-12 (1992) / 47-9 (1993) / 51-15 (1994) / 51-16 (1994) / 52-18 (1995) / 55-13  (1955) 55-14 (1995) / 56-17 (1996) / 58-18 (1996)

Oorlogsrumoer in de regio / Dragtsma. Bart / 77-14 (2002) / 80-14 (2002)

Stellingwerver toponiemen: Steggerda / Groot. J.J. de / 27-7 (1988)

 

Ter Idzard

De Idzardastins / Duursma. Y. / 3-5 (1981) / 4-7 (1982) / 5-8 (1982)

De kerk van Ter Idzard / Duursma. Y. / 24-12 (1988)

De Ruskemaden van Ter Idzard / Duursma. Y. / 6-7 (1982)

Een radiopionier: Hanso Hendricus Schotanus à Steringa Idzarda / Duursma. Y. 15-5 (1985) / 16-5 (1985)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 37-17 (1991) / 40-11 (1992) / 41-14 (1992) / 43-6 (1992) / 47-8 (19930 / 50-15 (1994) / 50-16 (1994) / 51-15 (1994)

Oorlogsrumoer in de regio / Dragtsma. Bart / 77-14 (2001) / 80-14 (2002)

Stellingwerver toponiemen: Ter Idzard / Groot. J.J. de /  22-7 (1987)

 

Vinkega

De oude Wetering van Steggerda en Vinkega en haar reconstructie in 1878 / Vent. O.P.H. de / 54-16 (1995) / 56-10 (1995) / 56-10 (1996)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 38-11 (1991) / 41013 (1992) / 41-14 (1992) / 42-16 (1992) / 47-7 (1993) / 47-9 (1993) / 51-15 (1994) / 51-16 (1994)

 Stellingwerver toponiemen: Vinkega. De Blesse en Blesdijke / Groot. J.J. de / 21-7 (1987)

 

Wolvega

De “Arve” en “Lande” van Wolvega in 1543 / Noomen. P.H. / 49-9 (1994)

De drie “Huusies” in Wolvega / Wla-Pabst. I. van der /54-19 (1995)

De Schipslootbrogge in Amsterdam / Meuelen. Anne Jan van der / 20-9 (1987)

De boerderijen van de Haule in Wolvega / Middendorp. Fokke / 8-5 (1983)

De gewelven van Lindenoord / Middendorp. Fokke / 8-9 (1983)

De laatste boerderij verdween nabij de Lycklamastins in Wolvega /17-8 (1986)

De Lycklamakapel / Weerdenburg. A.J. van / 55-14 (1995)

De secretaris hielp de Patriotten / Middendorp. Fokke / 8-7 (1983)

De Nederlands Hervormde Kerk van Wolvega / Middendorp Fokke / 20-5 (1987) / 21-5 (1987) / 22-13 (1987)

De molen van de Driessenpolder bij de Blessebrug / Middendorp. Fokke / 25-5 (1988)

De trein stopt in Wolvega / Middendorp. Fokke / 31-12 (1989)

Een vergeten proces (Willem Anne van Haren) / Dantuma. H. / 60-10 (1997) / 61-20 (1997) / 62-16 (1997) / 63-11 (1997) / 64-10 (1998) / 65-14 (1998) / 66-14 (1998) / 67-15 (1998) / 68-18 (1999) / 69-8 (1999)

Enkele aantekeningen uit de handelingen van de Kerkeraad van de Nederlands Hervormde Kerk van Wolvega / Tuin. J. van der / 3-7 (1981) / 4-4- (1982) / 5-9 (1982)

Gezellig maar ook leerzaam / Kuiper – de With. G. /48-13 (1994)

Hajo van Wolvega / Hoekstra. Marianne / 10-6 (1984)

Het drinkkannetje van de Schipsloot / Pen. L. / 36-11 (1991)

Het Helomasluisje aan de Linde / Lantinga. Geert & Middendorp Fokke / 11-5 (1984)

Het oude stee van Geert en Geertje Gooijer aan de Linde / Middendorp. Fokke /19-4 (1986)

Jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt, zijn overgang naar het katholicisme / Huisman. Ernst / 54-15 (1995)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 36-17 (1991) / 36-18 (1991) / 38-11 (1991) / 38-12 (1991) / 41-13 (1992) / 41-14 (1992) / 42-15 (1992) / 42-16 (1992) / 43-18 (1993) / 45-17 (1992) / 48-15 (19920 / 48-16 (19940 / 48-17 (1994) / 49-16 (1994) / 49-17 91994) / 50-15 (19940 / 50-16 (1994) / 51-15 (1994) / 51-16 (1994) /51-17 (1994) / 52-17 (1995) / 52-18 (1995) / 55-13 (1995) / 55-14 (1995) / 56-16 (1996) / 56-17 (1996) 57-22 (1996) / 57-23 (1996) / 58-17 (1996) / 62-22 (1997) / 62-23 (1997)

Lo en Loo / Pen, L. 67-10 (1998)

Lycklamastins te Wolvega / Middendorp. Fokke / 23-10 (1987)

Naamgeving “De Hisseburen” te Wolvega / Middendorp. Fokke / 13-10 (1985)

Nog maar 50 jaar geleden / Huisman. Ernst / 46-7 (1993)

Ook dit is verleden tijd: Sporthal Lindenoord / Wal-Pabst. I. van der / 57-12 (1996)

Spoorwegstation in Wolvega bedreigd / Redactie / 18-4 (1986)

Steenwijkerweg nr. 56 / Wal-Pabst. I. van der / 55-16 (1995)

Stellingwerver toponiemen: Wolvega en Scherpenzeel / Groot. J.J. de / 19-11 (1986)

Stellingwerver toponiemen: Holtwolde, Sonnega en De Oppers / Groot. J.J. de / 25-6 (1988)

Tinco Lycklama’s band met Wolvega / Huisman. Ernst / 33-9 (1990)

Voorouders van Pieter Stuyvesant…… / Wietsma. B. / 72-22 (2000)

Waar was dat ook nog weer: de van Harenstraat in Wolvega / Wal-Pabst. I. van der / 52-13 (1995)

Wandelen buiten het dorp Wolvega / Lantinga. Geert / 60-12 (1997)

Wandelen rond Wolvega, 50 jaar geleden / Wal-Pabst. I. van der / 62-12 (1997)

“Wolf” in Wolvega / Venema. W. / 65017 (1995)

Wolvega voor en na 1580 / Middendorp. Fokke / 3-10 (1981)

 

Zandhuizen

Een kaart uit Zandhuizen / Lantinga. Geert / 62-20 (1997)

Langs heg en steg / Lantinga. Geert / 47-9 (1993) / 48-17 (1994) / 51-17 (1994)

Stellingwerver toponiemen: Oosterstreek, Zandhuizen, Langelille en de Rottige Meente / Groot. J.J. de / 31-5 (1990)

 

Frederiksoord

De fotograaf achter de prentbriefkaarten van Frederiksoord / Linden. Leo van der / 63-14 (1997)

Een circuskind in Frederiksoord / Gelder-van den Donker. A. van / 19-24 (1986)

Een reis naar Frederiksoord / Gelder-van den Donker. A. van / 18-11 (1986)

Een verzoek van de Maatschappij van Weldadigheid / Lantinga. Geert / 43-12 (1992) / 48-15 (1994)

 

Noordwest Overijssel (algemeen)

De Clooster-Erve te IJsselham / Gelder-van den Donker. A. van / 51-19 (1994)

De kop van Overijssel / Dekker. T.W. / 25-9 (1998)

De Poest, een brug / Gelder-van den Donker. A. van / 51-4 (1994) / 52-19 (1995) / 54-14 (1995)

Onderwerping van de IJsselhammers / Dekker. T.W. / 26-6 (1988)

Opnieuw Luttekezijl / Nienhuis. O.J. / 61-29 (1997)

Silva Falnaho / Dekker. T.W. / 33-4 (1990)

Uttekezijl, waar ligt dat? / Gelder-van den Donker. A. van / 59-23 (1997) / 60-25 (1997) / 61-29 (1997)

Voor sneupers in het Giethoornse / Gelder-van den Donker. A. van / 52-30 (1995)

Voorouders met grondbezit in Noord-West Overijssel / Gelder-van den Donker. A. van / 51-22 (1994)

 

Kuinre

Beurtschippers van Kuinre / Brouwer. D.R. / 38-17 (1991)

Cuinre, internationaal / Dekker. T.W. / 53-6 (1995)

De Heerlijkheid Kuinte / Dekker. T.W. / 64-4 (1998) / 65-6 (1998) / 66-4 (1998) / 69-4 (1999)

De Robbles Atlassen / Dekker. T.W. / 74-4 (2000)

De slag bij de Kuunder / Dekker. T.W. / 51-8 (1994) / 52-5 (1995)

De zeerover van de Kuunder / Dekker. T.W. / 55-4 (1995)

Een bejaerde dogter uyt Cuynder / Kerkstra-Ernst. K. / 75-19 (2000)

Een zendeling uit de Kruisstraat…? / Dekker. T.W. / 70-4 (1999)

Kuinre / Dekker. T.W. / 28-6 (1989) / 29-10 (1989) / 30-15 (1989) / 31-4 (1989) / 32-8 (1990)

Kuinre, postaal / Dekker. T.W. / 68-6 (1999)

Kuinre tussen 1580 en 1680 / Dekker. T.W. / 78-4 (2001)

 

Oldeberkoop

Een bijzondere zaak in Oldeberkoop 1815/1820 / Gorter. R.W. / 73-16 (2000)

Willinge Prins / Annema. Th. / 59-7 (1997)

 

Oldemarkt

Belastingen in de vorige eeuw / Dekker. T.W. / 54-4 (1995)

Bevindingen van een amateur-archeoloog uit Oldemarkt / J.G.S. / 60-17 (1997)

De Bank van Lening / Dekker. T.W. / 50-6 (1994)

De Bult van Uiterwijk / Dekker. T.W. /56-8 (1996)

De Botterbaarg / Dekker. T.W. / 38-8 (1991) / 39-4 (1991)

De Maark en ’t Maark / Dekker. T.W. / 40-5 (1992) / 41-5 (1992) / 44-13 (1993)

De toponymie van Oldemarkt / Dekker. T.W. /57-4 (1996)

Een achterhaalde groet / Dekker. T.W. / 61-5 (1997) / 62-5 (1997)

Het kerkepad / Dekker. T.W. / 48-5 (1994) / 49-7 (1994)

Huize Dalwijk / Dekker. T.W. /58-4 (1996) / 59-4 (1996) / 60-5 (1997)

Noturalia uit de oude gemeente Oldemarkt / Dekker. T.W. / 81-4 (2002) / 82-4 (2002)

Oldemarkt en de Joden / Dekker. T.W. / 45-8 (1993)

Oldemarkt en Sint Anna / Dekker. T.W. / 63-8 (1997) / 67-7 (1998)

Scheepvaart in Oldemarkt / Dekker. T.W. / 79-4 (2002) / 80-5 (2002)

Stellingwerver toponiemen: Oldemarkt / Groot. J.J. de / 26-4 (1988)

Wonen, 35 jaar gelden / Dekker. T.W. / 70-4 (1999)

 

Ossenzijl

De watergeuzen in Ossenzijl (1913) / Bootsma. L. / 43-4 (1992)

 

Paasloo

Nieuw licht of nieuwlichter over Paasloo / Dekker. T.W. /46-4 (1993)

Paasloo / Dekker. T.W. / 34-4 (1990) / 35-9 (1990) / 36-5 (1991) / 37-6 (1991)

Paasloo, recent / Dekker. T.W. / 47-4 (1993)

Paasloo, wat betekent die naam? / Gelder-van den Donker. A. van / 45-31 (1993)

Tijdrekenkunde en de kerk van Paasloo / Gelder-van den Donker. A. van / 39-17 (1991)

 

Steenwijk

Steenwijk, de hoofdplaats van de Stellingwerven? / Gelder-van den Donker. A. van / 22-21 (1987)

Steenwijk en Elfduizend / Dekker. T.W. / 75-5 (2000)

 

Archeologie

Bevindingen van een amateur-archeoloog uit Oldemarkt / J.G.S. / 67-28 (1998)

Een duit in het zakje / Lankman. A.R. / 55-11 (1995) / 56-7 (1996)

Een heilige plaats bij Oldeholtpade / Burie-Gotink. Ans / 27-13 (1988)

Het archeologisch speurwerk in onze gemeente / Burie-Gotink. Ans / 13-6 (1985)

Het bodemarchief / Lankman. A.R. /53-4 (1995)

Het bruine goud / Lankman. A.R. / 57-11 (1996) / 58-12 (1996)

Het urntje van Nijeholtpade / Burie-Gotink. Ans / 14-5 (1985)

Hondenpenningen / Veldhuizen. P. /  53-12 (1995)

Knopen / Veldhuizen. P. / 58-13 (1996)

Met de metaaldetector door Weststellingwerf / Lankman. A.R. / 41-15 (1992) / 45-5 (1993)

Metrieke messing knoopgewichten / Lankman. A.R. / 59-20 (1997)

Mogelijk unieke vondst in de Stellingwerven / Burie-Gotink. Ans / 17-15 (1986)

Noordwolde, anno 1200 na Christus / Lankman. A.R. – 52-9 (1995)

Op zoek naar archeologische zaken / Lantinga. Geert / 25-11 (1988)

Penningen en plaatjes / Withaar. J. / 54-7 (1995)

Spanga onder het mes / Lankman. A.R. / 57-8 (1996)

Succesvol speuren in de bossen / Lankman. A.R. / 56-13 (1996)

Tinnen lepels / Lankman. A.R. / 64-18 (1998)

Vingerhoeden / Lankman. A.R. / 65-13 (1998)

Vuurbaakloden: Schippers Noodzaak / Veldhuizen. P. / 61-13 (1997)

 

Genealogie.

Achternamen / Gelder-van den Donker. A. van / 22-19 (1987)

Adders onder het gras: de Franse tijd / Gelder-van den Donker. A. van / 50-30 (1994)

Banden met Drenthe: Huwelijken Wapserveen van personen uit Friesland afkomstig / Mulder-de Vries. F. i.s.m.  Lenstra. W.J. / 30-22 (1989)

Banden met Drenthe: Huwelijken te Vledder van uit Friesland afkomstige personen / Mulder-de Vries. F. i.s.m.  Lenstra. W.J. / 42-22 (1992) / 44-23 (1993)

Banden met Drenthe: Huwelijken van Stellingwervers (1751-1811) te Diever / Mulder-de Vries. F. i.s.m. Lenstra. W.J. / 42-24 (1992)

Banden met Drenthe: Lidmaten te Vledder / Mulder-de Vries. F. i.s.m. Lenstra. W.J. / 31-23 (1989)

Banden met Drenthe: Lidmaten te Diever / Mulder-de Vries. F. i.s.m. Lenstra. W.J. / 31-24 (1989)

Belastingaanslagen in de gemeente Weststellingwerf / Gelder-van den Donker. A. van /32-27 (1990)

Beroep: zeerover / Gelder-van den Donker. A. van / 47-27 (1993)

Bewerken Lidmaatboeken Weststellingwerf / Schaafsma. S.J. / 45-19 (1993)

Conclusie: toch tweemaal kijken / Gelder-van den Donker. A. van / 56-26 (1996)

De aanzet tot de werkgroep genealogie / Gelder-van den Donker. A. van /12-9 (1984)

De “b.d.” in de lidmaatboeken en in alle mogelijke akten / Gelder-van den Donker. A. van / 54-28 (1995)

De conscriptie van 1811 / Kerkstra-Ernst. K. / 70-6 (1999)

De lijdensweg van een alleenstaande vrouw in de vorige eeuw / Pit-Hoekstra. A. /50-5 (1994)

“De ouders hierbij aanwezig en hun toestemming gevende” / Gelder-van den Donker. A. van /53-27 (1995)

De weduwe in het Klooster / Gelder-van den Donker. A. van / 50-22 (1994)

De wondere wegen van de naamsaanname / Gelder-van den Donker. A. van / 16-9 (1985)

De zonden der vaderen / Gelder-van den Donker. A. van / 18-16 (1986) / 19-25 (1986) / 21-14 (1987) / 22-23 (1987)

Die van Noordwolde / Gelder-van den Donker. A. van / 59-27 (1997)

Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Weststellingwerf / Schaafsma. S.J. / 50-17 (1994)

Doopsgezinden in Weststellingwerf / Gelder-van den Donker. A. van / 46-20 (1993)

Drie broers – drie verschillende achternamen / Schaafsma. S.J. / 36-28 (1991)

Een bejaerde dogter uyt Cuynder / Kerkstra-Ernst. K. / 75-19 (2000)

Genealogisch onderzoek in Duitsland / Wal-Pabst. I. van der / 29-19 (1989)

Het Iconografisch bureau / Kerkstra-Ernst. K. / 82-26 (2002)

Huwelijken (NH) van Stellingwervers in Utingeradeel / Pit-Hoekstra. A. / 56-26 (1996)

Huwelijken van over de Zuiderzee / Kerkstra-Ernst. K. / 74-26 (2000) /  76-22 (2001) / 77-27 (2001)

Huwelijksbijlagen / Donker-van den Donker. A. van / 49-21 (1994)

In Memoriam: A. van Gelder-van den Donker /Redactie / 65-2 (1998)

Invoeringsbelasting ontlopen / Gelder-van den Donker. A. van / 58-21 (1996)

Klappers op de Doopboeken van Weststellingwerf / Schaafsma. S.J. / 31-9 (1989)

“Kun je dat zo maar beweren?” / Gelder-van den Donker. A. van /57-30 (1996)

Kwartierstaat en veldnamen / Dekker. T.W. / 49-5 (1994)

Latijn en de werkgroep genealogie / Gelder-van den Donker. A. van / 28-17 (1989)

Lidmaatboeken van Weststellingwerf / Schaafsma. S.J. / 53-16 (1995)

Lief en Leed met lidmaten / Gelder-van den Donker. A. van / 54-23 (1995)

Lutkenzijl / Verbeek. K. / 63-29 (1997)

Matriarchale stamreeks / Kerkstra-Ernst. K. / 77-23 (2001)

Meer dan een voornaam / Gelder-van den Donker. A. van / 37-20 (1991)

Meer dan één huwelijksdatum / Gelder-van den Donker. A. van / 49-20 (1994)

Moeders tweede huwelijk / Gelder-van den Donker. A. van / 49-16 (1994)

Molenaars belangrijk in de genealogie / Gelder-van den Donker. A. van / 36-25 (1991)

Niet voorziene relaties met Weststellingwerf / Schaafsma. S.J. / 38-21 (1991)

O, die archieven / Gelder-van den Donker. A.van / 36-26 (1991)

Ontwikkeling van het huwelijksrecht / Kerkstra-Ernst. K. / 81-22 (2002) / 82-18 (2002)

Oude Stellingwerfse families / Gelder-van den Donker. A. van / 56-22 (1996)

Puzzelen met een eeuwigdurende kalender / Gelder-van den Donker. A. van / 39-21 (1991) / 39-27 (1991)

Scheiding en deling van nalatenschap / Gelder-van den Donker. A. van / 35-21 (1990)

Speuren in weesboeken, proclamatieboeken of hoe ze ook maar mogen heten / Gelder-van den Donker. A. van /21-20 (1987)

Stellingwerver familiewapens / Gelder-van den Donker. A. van / 24-15 (1988)

Stellingwervers in Drenthe / Gelder-van den Donker. A. van / 42-21 (1992)

Stichting vrienden van de Archieven in Friesland / Schaafsma. S.J. / 28-12 (1989) / 29-13 (1989)

Tegenstrijdige gegevens? / Gelder-van den Donker. A. van / 52-27 (1995)

Trouwboeken van Oldemarkt  1674-1811 / Kerkstra-Ernst. K. / 78-22 (2001) / 79-22 (2002) / 80-23 (2002) / 81-24 (2002) / 82-21 (2002)

VAF/FAF-publicaties over de gemeenten Oost- en Weststellingwerf / Redactie / 70-22 (1999)

Vertrokken uit de regio: Poorterseed afgelegd in Enkhuizen, periode 1731-1818 / 48-18 (1994)

Voor sneupers in het Giethoornse / Gelder-van den Donker. A. van / 52-30 (1995)

Voorouders met grondbezit in Noord-West Overijssel / Gelder-van den Donker. A. van / 51-22 (1994)

Voorouders Pieter Stuyvesant… / Westerhof. D. / 72-22 (2000)

Waarom niet gedoopt? / Gelder-van den Donker. A. van / 54-30 (1995)

Wachttijd bij een tweede huwelijk / Gelder-van den Donker. A. van / 45-22 (1993)

Wie kent d’r nog oolde veldnaemen / Bloemhoff-de Bruin. Ph. / 61-16 (1997)

Weststellingwerfse voorouders in oude akten / Gelder-van den Donker. A. van / 25-15 (1988)

Weststellingwervers in het gerechtelijk trouwboek van Schoterland / Gelder-van den Donker. A. van /14-8 (1985)

Weststellingwervers getrouwd in de Nederlands Hervormde Kerk van Heerenveen / Gelder-van den Donker. A. van / 15-10 (1985)

 

 

 

3. INDEX OP NAAM.

 

In deze index zijn de namen van families en personen opgenomen waarvan in de verschillende artikelen in De Stelling bijzondere aandacht werd besteed. Het register kan echter niet uitputtend zijn. In de vele genealogisch getinte artikelen komt een uitgebreid scala aan namen van families en personen voor die u zelf zult moeten gaan zoeken. Alleen de hoofdpersonen zijn vermeld. Overigens wat zou het geweldig zijn wanneer iemand een dergelijk uitgebreid register zou willen gaan samenstellen.

 

Achter de persoons- of familienaam staat de schrijver van het artikel vermeld. Vervolgens het nummer van De Stelling waarin het artikel geplaatst werd met de pagina waarop (94-6), aangevuld met het jaartal van het verschijnen van het bewuste nummer van De Stelling: (2005).

 

Annema. Hinke Elisabeth, matriarchale stamreeks / Kerkstra. Klaasje / 102-20 (2007)

Blaauwbroek. Antje, matriarchale stamreeks / Hoogenkamp. Sj. / 88-24 (2004)

Bolleman. Passchier Hendriks / Dragtsma. B. / 87-13 (2004)

Bos. Wolter Pieter gesneuveld in de Tiendaagseveldtocht / Knokke. Jan van der / 88-12 (2004)

Brouwn. Pamela Shireen / Zeist. Gerrit van / 101-17 (2007)

Buitinga. Een ergernis uit 1885 / Schelhaas. R. / 94-17 (2005)

Drijfhout, Het Nannewijd en het geslacht / Leuveren. H. van / 88-14 (2004) / 89-18 (2004)

Fokke Middendorp, een patrilineaire stamreeks / Veenstra. Broer en Aukje Jet Veenstra-Oostenburg / 100-26 (2007)

Fokke Middendorp, een aanvulling op de patrilineaire stamreeks / Schelhaas. Roelof / 101-16 (2007)

Hierophus Pneugudrou / Steenstra. Jo / 88-20 (2004)

Hoogkamp S., een grafsteen op Ambon / Schelhaas-Kraak. G. / 87-20 (2004)

Jongebloed. Berend, de grootvader van Johannes Wardenier / Schelhaas-Kraak. G. / 87-21 (2004)

Joodse families in Noordwolde / Dragtsma. B. / 91-8 (2005)

Kallenkoot. Lutgertje Alberts / Schelhaas-Kraak. G. / 83-20 (2003)

Kerkstra. Anne Marije / Kerkstra-Ernst. K. / 91-19 (2005)

Krol. Roelof Pieters / Gorter. Roelof / 100-27 (2007)

Krul. Hendrik Jans, vooroudergegevens / Knokke. Jan van der / 87-23 (2004)

Kuinder. Geslacht van de, vooroudergegevens / Kroes. … / 95-25 (2005)

Knokke. Trijntje van der, matriarchale stamreeks / Knokke. Jan van der / 87-18 (2004)

Lantinga, twee geslachten / Lantinga. Egbert / 94-13 (2005)

Lenstra. Abe, een Stellingwarver stamreeks / Dragtsma. B. / 96-22 (2006)

Lenstra. Abe, een aanvulling op de stamreeks / Kerkstra. Klaasje / 99-23 (2007)

Loek. Antje, matriarchale stamreeks / Loek. J. / 92-26 (2005) / 94-25 (2005)

Loek. Albert / Loek. Jaap / 102-24 (2007)

Mets(elaar) Jan Jansz / Derks. G. / 84-23 (2003)

Mets(elaar) in Langelille / Koopmans. M.J. / 86-19 (2003)

Meulendijk. Renée Lotte, matriarchale stamrreks / Vries-Dedden de / 83-11 (2003)

Nieuwenhove. Albertje van, matriarchale stamreeks / Stuurman. … / 86-17 (2003)

Nieuwhof een familie uit Steggerda / Nieuwhof. B. / 89-21 (2004)

Outjes, familie; vooroudergegevens / Greven. J./ 95-26 (2006)

Pit. Geertruida, matriarchale stamreeks / Pit-Hoekstra. A. / 97-26 (2005)

Poorte. IJpkje, aanvulling kwartierstaat / Hunneman. F. / 92-28 (2005)

Punter. Grietje Wijtzes, aanvulling kwartiestaat / Bles. G. / 92-27 (2005)

Radijzen in Wolvega / Schepperle. George / 84-9 (2003)

Rouwkema. Tietes Bouwes / Valk. Roelse-van der. H.S. / 88-26 (2004)

Schipper Kuperus lag met woonark in De Scheene / Kuperus. M.J. / 90-23 (2004)

Schuitema. Nienke Esmee, matriarchale stamreeks / Hoekstra. Trijntje / 83-10 (2003)

Sjonger. Geert Freeks / Schelhaas-Kraak. G. / 89-19 (2004)

Stobbe de kleermaker uit Enschede / Stobbe. Henk / 101-19 (2007) / 102-16 (2007)

Timmermans. Klaasje Andries, matriarchale stamreeks / Pit-Hoekstra. A. / 97-27 (2005)

Tolan. Anne Mare, matriarchale stamreeks / Schelhaas-Kraak. G. / 84-15 (2003)

Vaart. Lilian van der, matriarchale stamreeks / Vaart. A. van der / 84-16 (2003)

Veen. Fokke Johannes van der / Heijnis. IJ. / 86-21 (2003)

Vries. Meine de, parenteel / Mandenmaker. Jochem / 101-22 (2007) / 102-24 (2007)

Westerbeek, naamgeving een vraagstuk / Westerbeek. W.J. / 88-27 (2004)

 

 

 

 

 

4. INDEX OP AFBEELDING.

Al vrij spoedig na het verschijnen van het eerste nummer werden er natuurgetrouwe tekeningen in de ‘Stelling’ geplaatst van de hand van Alfons Kruse. Later werden er veelvuldig gebruik gemaakt van ansichtkaarten en afbeeldingen uit het rijk geïllustreerde weekblad ‘Fen Gryske Groun’. De afbeeldingen zijn per dorp gerubriceerd in volgorde van publicatie.

Achter de omschrijving staat achtereenvolgens het jaartal waaruit de –  aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid – stamt (1997), het nummer van de ‘Stelling’ waarin de afbeelding werd geplaatst en de pagina waarop (60-3) en het jaartal van verschijnen (1997).  

 

Algemeen

Ridder Fokke van Lute en echtgenote (1997) / 60-3  (1997)

Open archiefdag Wolvega  (1997) / 63-5  (1997)

Franse kaart van Weststellingwerf  (1812) / 78-16 (2001)

 

Blesdijke

‘Lagebroek’ (19..) / 49-15 (1994)

‘Het Pollehuus’ aan de Markeweg (1938) / 51-7  (1994)

 

Blesse De

Zwembad aan de Linde (1934) / 42-4 (1992)

Zuideinde (1930) / 42-17 (1992)

Blessebrug (1920) / 43-11 (1992)

Herberg van Otto Collé (1932) / 58-9(1996)

Rijksstraatweg (1920) / 61-28  (1997)

Korenmolen (1900) / 69-6 (1999)

Steenwijkerweg (1905) / 79-21 (2002)

Steenwijkerweg (1921) / 79-30 (2002)

 

Boijl

‘Snels Hutte’ (1992) / 41- (1992)

Rijsberkampen, boerderij ‘Zuidhorn’ (19..) / 61-10 (1997)

Dorpsgezicht (1953) / 62-11 (1997)

Boijlerweg (1915) / 64-13 (1998)

Ned. Hervormde Kerk met klokkenstoel ( 1928) / 70-9 (1999)

Boijlerweg (1931) / 76-21 (2001)

Ned. Hervormde kerk (1928) / 77-8 (2001)

Boerderij op de Rijsberkampen (schilderij) / 82-1 (2002)

 

De Hoeve

Kontermansbrug (1954) / 41-7 (1992)

Opslag Jokwegbrug (1932) / 48-10 (1994)

IJkenverlaat (1950?) / 48-17 (1994)

Hoek Hoeveweg/Jokweg (1917) / 50-14 (1994)

Hoek Hoeveweg/Jokweg (1930) / 68-20 (1999)

Kaartje omgeving Kontermansbrug (1771) / 72-13 (2000)

Stenen lossen bij de Jokwegbrug (1932) / 75-9 (2000)

 

Idzard Ter

Tekening Idzardastins (1723) / 3-5 (1982)

Nederlands Hervormde Kerk (19..) / 24-13 (1988)

Stoomgemaal (1910) / 42-9 (1992)

Dorpsgezicht omgeving ‘De Bult’ (1910) / 49-24 (1994)

Ned. Hervormde kerk met boerderij (1932) / 77-28 (2001)

 

Langelille

Zuivelfabriek (1917) / 36-4 (1991)

 

Munnekeburen

Op de Scheene (1940) / 25-7 (1988)

Amerikaanse windmotor aan de Helomavaart (1947) / 39-6 (1991)

De Scheene (1947) / 40-8 (1992)

Aan de Scheene (1993) / 46-30 (1993)

De Scheene (19..) / 50-7 (1994)

Omgeving Grachtsluis (19..) / 52-8 (1995)

Grachtsluis (19..) / 59-19 (1996)

Tekening huisje aan de Scheene (19..) 60-9 (1997)

Openbare Lagere School (1919) / 67-27 (1998)

Grindweg 28 (19..) / 69-13 (1999)

Aan de Scheene (1937) / 70-23 (1999)

Brug over de Gracht (1933) / 74-12 (2000)

Grindweg met school (1930) / 77-20 (2001)

Boenstap aan de Gracht (1937) / 82-20 (2002)

 

Noordwolde

Plaggenhut in de Velden (1900) / 26-9 (1988)

Plaggenhut in de Velden (1905) / 26-10 (1988)

Woningwetwoningen aan de Nieuweweg (1912) / 25-12 (1988)

Bovenstreek (1950) / 28-6 (1989)

Boven Dwarsvaart (1900) / 29-16 (1989)

Woning aan de Elsweg (1950) / 30-18 (1989)

Nieuwstraat (1914) / 32-17 (1990)

Age de Weger en zijn knecht (19..) / 37-11 (1991)

Bedrijfspand fa. de Weger (1930) / 38-5 (1991)

Molen ‘Windlust’ (1929) / 38-7 (1991)

Molenbuurt (19..) / 38-14 (1991)

Veeauto fa. de Nekker voor het bedrijfspand van fa. de Weger (1927) / 39-10 (1991)

Dwarsvaart/Dwarsvaartweg (1935) / 43-8 (1992)

Dwarshuis van Sijbrand L. Boverkamp (1898) / 44-4 (1993)

Woonhuis Jan Elosa Mulder (1904) / 44-4 (1993)

Hoofdstraat met woonhuis Albert Jan Mulder (1890) / 44-5 (1993)

Molenaarsknecht Cornelis Greven voor de molen (19..) / 45-13 (1993)

Stoomzuivelfabriek ‘De Nijverheid’ (1896) / 48-8 (1994)

Schutsluis Oostvierdeparten (1900) / 48-12 (1994)

Dorpsschool (19..) / 51-17 (1994)

Archeologische vondsten omgeving Rode Dorp (19..) / 52-10 (1995)

Weemstraat (1955) / 55-21 (1995)

Oostvierdeparten (1993) / 56-28 (1996)

De Velden in rvk. Linde Zuid (1962) / 57-32 (1996)

Rietvlechtschool (1954) / 58-16 (1996)

Hellingbrug (19..) / 59-12 (1996)

Elsweg (1960) / 59-13 (1996)

Molen ‘Windlust’ (1949 / 61-17 (1997)

Bouwtekening Tramstationsgebouw (1913) / 64-24 (1998)

Personeel zuivelfabriek (19..) / 68-14 (1999)

Timmerliedenpatroons op reis (1950) / 69-9 (1999)

Nieuweweg (1929) / 71-19 (1999)

Leerlingen Rietvlechtschool (1956) / 73-14 (2000)

Kaart van den Vierdeparten (1644) / 76-14 (2001)

Nieuwe weg begin jaren dertig / 76-16 (2001)

 

Nijeholtpade

Zwembad aan de Linde (1935) / 58-28 (1996)

Hoek van Wienia (1960) / 60-18 (1997)

Kerkeweg met gezicht op de Schieve Deure (1910) / 25-9 (1998)

‘Scheenstra’s wiek’ (1930) / 67-9 (1998)

Openbare Lagere School (1937) / 68-17 (1999)

‘Scheenstra’s wiek’ (1952) / 71-23 (1999)

Zwembad aan de Linde (1930) / 74-17 (2000)

 

Nijeholtwolde

Tekening klokkenstoel (1982) / 5-2 (1982)

Tekening omgeving klokkenstoel (1732) / 12-5 (1984)

Klokkenstoel (1935) / 79-9 (2002)

 

Nijelamer

Tekening Schipslootbrug (1988) / 24-5 (1988)

Standermolen en gemaaltje (1930) / 65-19 (1998)

Dorpsgezicht (19..) / 67-26 (1998)

Aan de Schipsloot (1929) / 73-25 (2000)

 

Nijetrijne

Turfmakerswoning fam. De Weerd (1910) / 29-24 (1989)

Voordat de Pieter Stuyvesantweg er was (1939) / 42-11 (1992)

Situatietekening omgeving Driewegsluis (1989) / 45-5 (1993)

Veenarbeiderswoning (19..) / 46-18 (1993)

Scheenesluis (19..) / 49-24 (1994)

Tekening turfmakerstente (1906) / 53-17 (1995)

‘Driewegsluis’ (1995) / 54-32 (1995)

Lindedijk nabij Driewegsluis (1926) / 57-3 (1996)

Dorpsgezicht met vaart (1930) / 69-11 (1999)

Driewegsluis (1999) / 71-2 (1999)

Lindedijk nabij Driewegsluis (1952) / 71-15 (1999)

Vervenerswoning (1931) / 73-22 (2000)

Dorpsgezicht (1932) / 75-19 (2000)

 

Oldeholtpade

Tekening Ned. Hervormde Kerk (1982) / 6-3 (1982)

Bovenweg (19..) / 28-13 (1989)

Kerkbuurt (1954) / 29-4 (1989)

Opslag Kontermans (19..) / 32-24 (1990)

Bakkerij ‘Ekhart’ (19..) / 40-14 (1990)

Vogelvlucht oostkant dorp (1954) / 41-28 (1992)

Kerkbuurt (1968) / 44-24 (1993)

Kerkbuurt (1920) / 49-15 (1994)

Aan de Linde bij fam. Scholten (19..) / 55-7 (1995)

Kerkbuurt (1898) / 57-10 (1996)

Op de Linde bij Kontermans (1921) / 60-28 (1997)

Omgeving schoolplein (1905) / 63-17 (1997)

Afgebrande molen (1915) / 63-28 (1997)

Kerkbuurt (1933) / 65-6 (1998)

Linde bij Kontermansbrug (1925) / 66-22 (1998)

Ned. Hervormde Kerk (1972) / 67-4 (1998)

Kerkbuurt (1900) / 74-19 (2000)

 

Oldeholtwolde

‘De Ooievaar’ (1950) / 29-8 (1989)

Kerk en Pastorie (1953) / 44-29 (1993)

Brug over de Tjonger (1949) / 45-6 (1993)

Meestershuis met school (1957) / 66-19 (1998)

Noodbrug over de Tjonger (1945) / 72-21 (2000)

 

Oldelamer

Veenarbeiders op het veen (19..) / 37-15 (1991)

Overstroming (1926) / 41-11 (1992)

Overstroming (1926) / 63-8 (1997)

Brandemeersluisje (19..) / 43-14 (1992)

Hoek Hoofdweg/Kerkweg (1947) / 45-21 (1993)

Kemme’s boerderij bij Brandemeersluisje (1941) / 47-14 (1993)

De Buurt van ‘t West (1902) / 47-14 (1993)

Oude Oldelaamsterbrug over Helomavaart (19..) / 61-4 (1997)

Veenarbeider Hendrik Oosterhof (1939)  61-24 (1997)

Overstroming (1926) / 63-8 (1997)

Omgeving Poldermolen nr. 1 (1924) / 64-7 (1998)

Overstroming (1916) / 71-26 (1999)

Baggelmachine aan het werk (1931) / 72-26 (2000)

Baggelmachine met personeel (1935) / 75-10 (2000)

Ned. Hervormde kerk (1940) / 78-1 (2001)

Kaartje van Kemme’spolder / 78-8 (2001)

Boerderij in de Kemme’spolder / 79-6 (2002)

 

Oldetrijne

Tekening Nederlands Hervormde Kerk (1723) / 15-11 (1986)

Helomasluis (1920) / 37-19 (1991)

Bij de Oldetrijnsterbrug over Helomavaart (1930) / 49-4 (1994)

Molen in de polder (1933) / 56-12 (1996)

Tekening van de school (19..) / 63-19 (1997)

Bij de Oldelaamsterbrug a/d Helomavaart (1959) / 68-8 (1999)

Ned. Hervormde kerk (1939) / 77-1 (2001)

 

Oosterstreek

-

Peperga

Tekening van de Nederlands Hervormde Kerk (1983) / 7-5 (1983)

Werkzaamheden aan de Spoorbrug (1927) / 31-11 (1989)

Spoorwegovergang (1900) / 52-12 (1995)

Ned. Hervormde Kerk (19..) / 52-28 (1995)

Spoorwegovergang (1910) / 52-31 (1995)

Station Peperga (19..) /52-33 (1995)

Ned. Hervormde Kerk (19..) / 57-6 (1996)

Ned. Hervormde Kerk met monument P. Stuyvesant (1995) / 76-1 (2001)

 

Scherpenzeel

Gebrandschilderde ramen Ned. Hervormde Kerk (19..) / 24-17 (1988)

Nieuwe Weg (1910) / 30-24 (1989)

Grindweg (1940) / 59-17 (1996)

Grindweg (19..) / 64-21 (1998)

Ned. Hervormde Pastorie (1920) / 68-26 (1999)

Grindweg (1939) / 77-13 (2001)

 

Schoterzijl

Molen aan de Langelilleweg (19..) / 32-7 (1990)

Sluiswachterwoning (1950) / 58-8 (1996)

 

Slijkenburg

Dorpstraat (19..) / 47-9 (1993)

Dorpstraat (19..) / 51-14 (1994)

 

Sonnega

Tekening kerkje (1722) / 15-11 (1985)

Tekening van het Sashuis bij de Linde (1985) / 16-2 (1985)

Sonnegaweg (1915) / 35-27 (1990)

Tekening omgeving Sas (1990) / 59-28 (1996)

Dorpsgezicht (19..) / 64-27 (1998)

Lindesluis (1925) / 67-19 (1998)

 

Spanga

Boerderij ‘De Blauwhof’ (1950) / 33-17 (1990)

Spangahoekweg (1930) / 44-12 (1993)

Spangahoek (1926) / 51-13 (1994)

Kerkhof (19..) / 54-12 (1995)

Zuivelfabriek (1897) / 65-10 (1998)

‘De Veehandel’ e.o. (1920) / 65-28 (1998)

 

Steggerda

Boerderij fam. Homma (1958) / 22-4 (1987)

RK-kerk Overburen (19..) / 30-9 (1989)

Ned. Hervormde Kerk (19..) / 43-25 (1992)

Steggerda omgeving zuivelfabriek (19..) / 60-14 (1997)

Ned. Herv. Kerk en Pastorie (1917) / 60-26 (1997)

RK-kerk en Pastorie (1925) / 67-29 (1998)

Joukje Elias Schipper (1913) / 70-26 (1999)

Vinkega

--

Wolvega

Tekening boerderij op de Haule (1983) / 8-4 (1983)

Tekening strijd van Hajo van Wolvega (1984) / 10-5 (1984)

Tekening Helomasluisje (1984) / 11-4 (1984)

Tekening boerderij fam. Fortuin, Tuindorp (1986) / 17-7 (1986)

Tekening van het oude stee van Geert en Geertje Gooijer aan de Linde (1986) / 19-3 (1986)

Tekening Nederlands Hervormde kerk (1723) / 20-5 (1987)

Schipslootbrug in Amsterdam (1986) / 20-9 (1987)

Tekening Ned. Hervormde Kerk (1723) / 21-5 (1987)

Tekening Ned. Hervormde Kerk (1723) / 22-14 (1987)

Lycklamastins (18..) / 23-11 (1987)

Ned. Hervormde Kerk (19..) / 24-8 (1988)

Molen ‘De Gooijer’ bij de Blessebrug (1955) / 24-4 (1988)

Archeologische expositie met Fokke Middendorp (1988) / 25-11 (1988)

Pieter Stuyvesant (1955) / 26-16 (1988)

Spoorsingel (1913) / 27-9 (1988)

Tuindorp/Hofje (19..) / 27-12 (1988)

Zuivelfabriek e.o. (1950) / 34-21 (1990)

‘De Acht Pilaren’ (1938) / 35-8 (1990)

Drinkkannetje van de Schipsloot (1915) / 36-11 (1991)

Schoolstraat (1909) / 36-19 (1991)

Lycklamaweg (1947) / 39-14 (1991)

Varkensmarkt (1928) / 40-17 (1992)

Lycklamaweg (1952) / 45-4 (1993)

Steenwijkerweg (1948) / 45-11 (1993)

Hoofdstraat West (1910) / 46-7 (1993)

Woonhuis van Juffer de Haan (1900) / 46-13 (1993)

Ziekenhuisje (1910) / 46-10 (1993)

Gasfabriek (19..) / 50-15 (1994)

Van Harenstraat (1900) / 51-32 (1994)

Hoofdstraat West (19..) / 52-13 (1995)

Steenwijkerweg/’De drie Huusies’ (19..) / 54-19 (1995)

Schilderij Lycklamakapel (1975) / 55-15 (1995)

Steenwijkerweg/boerderij fam. De Boer (19..) / 55-16 en 18 (1995)

Stationsweg (1905) / 56-5 (1996)

Sporthal Lindenoord (1994) / 57-12 (1996)

Openbare Begraafplaats (1995) / 58-11 (1996)

Huize Lindenoord (19..) / 59-23 (1996)

NS-station (1930) / 60-8 (1997)

Ned. Hervormde Kerk (1948) / 61-26 (1997)

Aan de Linde bij de Blessebrug (1926) / 62-4 (1997)

Interneringskamp ‘Wierda’ (1950) / 62-15 (1997)

Landbouwtentoonstelling (1905) / 63-13 (1997)

Marechausseekazerne (1905) / 63-22 (1997)

Marechausseekazerne (1932) / 63-22 (1997)

Op de Linde bij de Blessebrug (1995) / 63-2 (1997)

Omgeving gemeentehuis Heerenveenseweg (19..) / 65-16 (1998)

Lycklamaweg (19..) / 66-9 (1998)

Sluisje in de Helomapolder (1951) / 67-13 (1998)

Laden en lossen bij de Blessebrug (1934) / 69-20 (1999)

Bal-masqué op de ijsbaan (1928) / 74-22 (2000)

Ondergelopen land bij de Blessebrug (1937) / 77-4 (2001)

Spoorsingel met station (1936) / 77-24 (2001)

Haulerweg met brug Schipsloot (1930) / 78-5 (2001)

Molen in de Driessenpolder (1936) / 80-1 (2002)

Drafbaan aan de Spoorlaan (1932) / 80-18 (2002)

Postkantoor aan de Kerkstraat (193.) / 81-1 (2002)

 

Zandhuizen

Café Hoogeveen (1923) / 28-9 (1989)

Kaartje met veldnamen (19..) / 62-20 (1997)

 

Frederiksoord

Huize Westerbeek (1900) / 59-26 (1996)

Mandenmakerij (1901) / 63-14 (1997)

 

Kuinre

Buitenhaven (19..) / 31-5 (1989)

Motorboot ‘Excelsior’ (19..) / 38-17 (1991)

Eerste vrachtauto (19..) / 38-19 (1991)

Restanten van de burcht (1994) / 55-4 (1995)

Vogelvlucht dorpsgezicht (1956) / 61-7 (1997)

Vogelvlucht dorpsgezicht (1956) / 74-6 (2000)

 

Oldeberkoop

Tekening boerderij Bekhof (1986) / 18-7 (1986)

Villa Vredewoud (1914) / 73-17 (2000)

 

Oldemarkt

‘De Waag’ (19..) / 37-8 (1991)

Tekening Huize Dalwijk (19..) / 58-4 (1996)

Tekening omgeving school (1897) / 58-6 (1996)

Huize Dalhuis met dienstauto ( 19..) / 59-4 (1996)

Neeltje Dijkstra (1906) / 59-6 (1996)

Geboortehuis Neeltje Dijkstra (19..) / 60-5 (1997)

Veerhuis (19..) / 61-6 (1997)

Armhuis aan de Kruisstraat (1930) / 72-5 (2000)

 

Ossenzijl

Omgeving sluis (1914) / 44-16 (1993)

 

Wilhelminaoord

Koningin Wilhelminalaan (1915) / 63-15 (1997)