Historisch Informatie Punt (HIP)

WERKGROEP HIP
Het Historisch InformatiePunt (HIP) is ondergebracht in de Openbare Bibli­otheek in Wolvega. De vereniging heeft er de mogelijkheid om belangstel­lenden kennis te laten maken met informatie over Weststellingwerf op his­torisch, archeologisch en genealogisch gebied.

In het HIP is ondergebracht:

  • alle informatie over Weststellingwerf en omgeving, voor zover de bibliotheek die in boekvorm in huis heeft.
  • en natuurlijk ook: wat is de VHW en wat doet zij?

Contactbestuurslid: Jan Zwolle

 

 

 

 

Comments are closed.