"De Stelling"

De Stelling
Onze vereniging geeft jaarlijks vier nummers van het verenigingsblad “De Stelling” uit. Als losse uitgaven verschijnen ieder jaar het Jaarverslag en het Activiteitenprogramma. Ieder lid van de vereniging ontvangt alle uitgaven. Losse nummers zijn verkrijgbaar via het contactadres. In De Stelling vindt u artikelen over allerlei zaken betreffende de historie van Weststellingwerf of de naaste omgeving. Het staat een ieder vrij om kopij aan te leveren bij de redactie. De redactie stelt zich op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen zonder opgaaf van redenen te weigeren of kleine tekstuele wijzigingen aan te brengen.

De rubriek De Vraagstelling staat open voor vragen over allerlei zaken waar u geen antwoord op kunt vinden. Wellicht kunnen anderen u verder kunnen helpen en levert dat voor u onverwachte contacten en resultaten op.

INDEX “DE STELLING” jaargang 1 t/m 21
INDEX “DE STELLING” jaargang 22 t/m 26
INDEX “DE STELLING” jaargang 27 t/m 31

Een selectie artikelen uit ons blad vind u hier.

Comments are closed.