Werkgroepen

Werkgroep HIP

Zie menu “Historisch InformatiePunt” hierboven

Werkgroep OUDE GEBOUWEN

De werkgroep houdt zich bezig met het op beeld vastleggen van gebouwen en andere onroerende goederen in Weststellingwerf die worden gesloopt.

Maar de vlag dekt niet helemaal de lading. Naast deze activiteit die door Jan Hofstee met verve wordt uitgevoerd, is er in de loop der jaren nog een nevenactiviteit ontstaan. Alle makelaars, met uitzondering van één, stellen hun verkoopflyers aan ons ter beschikking. Door middel van deze flyers blijft inzichtelijk hoe een woning er op het moment van verkoop uitziet, wat een mooi naslagwerk voor later is. Deze flyers worden net als de foto’s van oude gebouwen op dorp en zelfs op straatniveau gearchiveerd. Zo krijgen wij een prachtig naslagwerk dat later het beeld van het heden weergeeft.

Vanwege wet- en regelgeving worden niet meer alle gegevens door de gemeente beschikbaar gesteld. Dus u, als inwoners van de gemeente Weststellingwerf en met name u als leden van onze vereniging, verzoeken wij om onze ogen en oren te zijn, en voornemens van sloop of wijzigingen aan het onroerend goed aan ons te melden.

Dat kan rechtstreeks aan Jan Hofstee: 0561-613670 of via een MAILTJE Je kunt ook naar de vereniging MAILEN. Bezit u zelf foto’s van oude gebouwen of foto’s die op een andere manier een relatie met Weststellingwerf hebben, die u eventueel wel kwijt wilt, neem dan contact op met Wolter Nijholt. Ook willen wij de foto’s waar u geen afstand van wilt doen, graag inscannen.
Contactbestuurslid: Wolter Nijholt

Werkgroep VERENIGINGSARCHIEF

Onze vereniging beheert een uitgebreid archief. Een archiefcommissie verzorgt vele strekkende meters archiefstukken die in de loop der jaren zijn verzameld. Veel stukken zijn schenkingen van mensen die weten dat hun schenkingen met zorg worden bewaard. Vaak doneren particulieren hun documenten bij leven, doch ook bij codicil worden stukken toegewezen. Ook zijn er verenigingen die hun dossiers in ons archief hebben ondergebracht, vaak in verband met opheffing van de betreffende vereniging of door ruimtegebrek. Als u denkt documenten, oude foto’s of papieren in huis te hebben die interessant zijn om te bewaren, neemt u dan contact met ons op. Een archiefcommissielid of een bestuurslid komt graag een kijkje nemen of het materiaal de moeite waard is om in ons archief bewaard te worden. Dit kunnen zowel kopieën als originele stukken zijn. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk herinneringen bewaard blijven voor het nageslacht. Ons archief is gehuisvest boven de bakkerij van de Jumbo aan de Markt 42 in Wolvega, Na afspraak kan een bezoek gebracht worden om iets op te zoeken in het archief. Tel. 058 – 2884431.

Dit rubriekje bevat ook een oproep. Hebt u documenten of familie­papieren in huis die interessant zouden kunnen zijn voor anderen, dan komt een archiefcommissielid of een bestuurslid graag een kijkje nemen of ze waardevol zijn om in het archief bewaard te worden (in origineel of in kopie). Weststellingwerf is een interessante gemeente, daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk herinneringen bewaard blijven voor het nageslacht.
Contactbestuurslid: Jan Zwolle

Comments are closed.