Werkgroepen

Werkgroep HIP

Zie menu “Historisch InformatiePunt” hierboven

Werkgroep OUDE GEBOUWEN

De werkgroep houdt zich bezig met het fotograferen van gebouwen en andere onroerende goederen in Weststellingwerf, die op de punt staan om gesloopt te worden. Jan Hofstee heeft deze taak meer dan vijftien jaar geleden op zich genomen. Per dorp gerangschikt in fotoalbums geven deze foto’s een duidelijk over­zicht van de gebouwen die de afgelopen jaren verdwenen zijn. Ofschoon de gemeente hierbij een belangrijke functie heeft door het door­sturen van de sloopvergunningen, is de rol van de inwoners van Weststel­lingwerf niet te onderschatten. U kunt het voornemen van sloop of van een locatie waar sloopactiviteiten gaande zijn rechtstreeks doorgeven aan Jan: 0561-613670 of via EMAIL

Jan Hofstee houdt zich ook bezig met het verzamelen van oude portret­foto’s, al dan niet met naam. Een mogelijkheid zou kunnen zijn, dat mensen foto’s (tijdelijk) aan de vereniging beschikbaar stellen, zowel met als zonder naam. Wellicht zou­den die in een later stadium in een soort databank op de website van de vereniging kunnen worden geplaatst zodat mensen kunnen reageren, met uiteindelijk hetzelfde doel. Mochten er mensen zijn die één op één over portretfoto’s die zij in bezit hebben willen praten, dan kunnen zij contact opnemen met een bestuurs­lid van de VHW of direct met Jan Hofstee.

Op de website www.stellingwerfeninfo.nl vindt u veel afbeeldingen met en zonder namen erbij. Deze site is destijds opgezet door Rudolf van der Lende en wordt nu beheerd door zijn broer Piet

Werkgroep VERENIGINGSARCHIEF

Een archief kan voor veel mensen van grote waarde zijn. Wat is mooier dan wanneer een vereniging een bron van kennis achter de hand heeft van alles wat zich in het verleden heeft afgespeeld in eigen stad, regio of provincie. Of het nu gaat om zaken die wereldgeschiedenis hebben geschreven of informatie over het ontstaan van bedrijven die floreren of inmiddels ook al weer verdwenen zijn, het maakt niet uit, als het maar voor de toekomst bewaard blijft. Ook de Vereniging Historie Weststelling­werf e.o. is in het bezit van zo’n bron van informatie.De archiefcommissie beheert de vele strekkende meters archiefstukken die in de loop der jaren in het archief bijeen gebracht zijn. Het merendeel zijn schenkingen van leden, die weten dat hun bijzondere stukken met zorg gekoesterd worden. Enkele verenigingen hebben hun documenten of notulenboeken in het archief ondergebracht, bijvoorbeeld in verband met opheffing of door ruimtegebrek bij bestuursleden op zolder. Het archief is gehuisvest in zorgcentrum BerkenStede aan de Hortensia­straat te Wolvega. Na afspraak kan een bezoek gebracht worden om in de archiefstukken te sneupen (0561-481225).

Dit rubriekje bevat ook een oproep. Hebt u documenten of familie­papieren in huis die interessant zouden kunnen zijn voor anderen, dan komt een archiefcommissielid of een bestuurslid graag een kijkje nemen of ze waardevol zijn om in het archief bewaard te worden (in origineel of in kopie). Weststellingwerf is een interessante gemeente, daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk herinneringen bewaard blijven voor het nageslacht.

Comments are closed.