Historisch Informatie Punt (HIP)

WERKGROEP HIP
Het Historisch InformatiePunt (HIP) is ondergebracht in de Openbare Bibli­otheek in Wolvega. De vereniging heeft er de mogelijkheid om belangstel­lenden kennis te laten maken met informatie over Weststellingwerf op his­torisch, archeologisch en genealogisch gebied.

In het HIP is ondergebracht:

  • alle informatie over Weststellingwerf en omgeving, voor zover de bibliotheek die in boekvorm in huis heeft
  • kleine exposities over de Vereniging Historie Weststellingewrf e.o. met o.a. oude foto’s uit het archief van de vereniging, nummers van De Stelling,
  • en natuurlijk ook: wat is de VHW en wat doet zij?

Contactbestuurslid: Jan Zwolle

Huidige expositie HIP:
Keukengerei”
Klik HIER voor meer informatie over deze expositie.

 

 

 

 

Comments are closed.