Historisch Informatie Punt (HIP)

WERKGROEP HIP
Het Historisch InformatiePunt (HIP) is ondergebracht in de Openbare Bibli­otheek in Wolvega. De vereniging heeft er de mogelijkheid om belangstel­lenden kennis te laten maken met informatie over Weststellingwerf op his­torisch, archeologisch en genealogisch gebied.

In het HIP is ondergebracht:

  • alle informatie over Weststellingwerf en omgeving, voor zover de bibli­otheek die in boekvorm in huis heeft;
  • regelmatig wisselende kleine exposities over historische onderwerpen die over het algemeen betrekking hebben op Weststellingwerf;
  • de presentatie van oud beeldmateriaal over Weststellingwerf en om­streken.

INLOOPAVOND HISTORISCH INFORMATIEPUNT
De openingstijden van de bibliotheek in Wolvega zijn per 1 oktober 2018 gewijzigd… Hierdoor komen de avondopenstellingen en inloopavonden helaas te vervallen.

Huidige expositie HIP:
Keukengerei”
Klik HIER voor meer informatie over deze expositie.

 

 

 

 

Comments are closed.