Nieuwe expositie in het HIP: De geschiedenis van molen ‘de Gooijer’

De geschiedenis van molen ‘de Gooijer’ wordt belicht tijdens de nieuwe expositie in het HIP in Wolvega.

Als watermolen gebouwd in 1775, zoals op de oorspronkelijke koningsspil vermeld stond, was hij een van zeven poldermolens aan De Lende achter Blesdijke die het peil van het water op het juiste niveau handhaafden. Door het afnemen van de vervening werden in 1834 twee van de drie molens in de veenderij van de fam. Veenstra te koop aangeboden. In 1835 verhuisde een daarvan naar Noordwolde, waar hij omgebouwd werd tot korenmolen, de tweede in het dorp. Economische omstandigheden en de aanwezigheid van de nieuwe molen ‘Windlust’ maakten de molen circa tachtig jaar later overbodig. Via aannemer-molenbouwer Lute Middendorp kwam hij in 1918 terug bij De Lende, weer als watermolen. In 1926 werd Geert Gooijer de molenaar. It Fryske Gea werd in 1941 eigenaar van de molen en het petgatengebied. Drie keer is in de loop der jaren groot onderhoud gepleegd. In 1991 werd de tot dan naamloze molen naar Geert Gooijer vernoemd. Het verhaal wordt met historische foto’s, kaarten en geschreven geschiedenis toegelicht.

De Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. heeft de expositie samengesteld, die van 17 juli tot oktober in de Openbare Bibliotheek in Wolvega tijdens de openingstijden van de bibliotheek te bezichtigen is.
(Foto’s: Lenus van der Broek)

Tip: Zaterdag 8 september is het Open Dag bij molen ‘de Gooijer’ bij de Blessebrug.

Posted in Verenigingsnieuws | Leave a comment

Beleid van VHW inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het kader van de AVG heeft Vereniging Historie Weststellingwerf, haar beleid betreffende de gegevensverwerking en de privacybescherming bekeken en vastgelegd in het document “AVG VHW.PDF“. Het document is te bekijken door HIER te klikken. Zie ook de “Contact/info” pagina.

 

Posted in Verenigingsnieuws | Leave a comment

Noodkreet bestuur VHW

VHW-header

 
Munnekeburen, mei 2015,
Beste lezer,
Het bestuur – en daarmee ook de vereniging – lijkt een problematische tijd tegemoet te gaan.

In februari 2014 heeft Ike Naafs de functie van secretaris neergelegd. Dit jaar is Ali Veenhouwer – vicevoorzitter – uit het bestuur getreden. In februari volgend jaar gaat Ike uit het bestuur. Geert Lantinga en zij beëindigen dan hun taak als redactieleden.

Dan blijft een bestuur van vier personen over, van wie twee een volledige baan hebben. Zoals u begrijpt kan de vereniging daarop met geen mogelijkheid draaien.

Het septembernummer van dit jaar is het laatste wat door de huidige redactie gemaakt zal
worden. Dat betekent dat er vanaf januari 2016 geen Stelling meer uit zal komen, tenzij een nieuwe
redactie het in september overneemt. Het voortbestaan van de VHW komt in gevaar!

Er is dus dringend behoefte aan versterking: bestuursleden én redactieleden.

  • Taken die overgenomen zullen moeten worden:
  • vicevoorzitter
  • secretaris
  • agenda en notuleren vergaderingen
  • aankondigingen activiteiten, maken verslagen tijdens lezingen
  • samenstelling jaarprogramma en contacten met de sprekers
  • drie redactieleden voor De Stelling
  • dtp-er voor De Stelling, iemand die de kopij opmaakt
  • medewerker bij het archief, mogelijk om een begin te maken met digitaliseren

Bent u zelf niet in staat de helpende hand uit te steken, dan kent u waarschijnlijk wel iemand die dat wél zou kunnen doen.

Om het bestuur en de redactie voor de komende periode een goede basis te geven moet gedacht worden aan minstens drie bestuursleden en drie redactieleden.

Met vertrouwen in uw zorg voor de vereniging teken ik mede namens de andere bestuursleden,
Jan Zwolle, voorzitter Vereniging Historie Weststellingwerf e.o.

Ps: U kunt reageren door contact op te nemen met iemand van het bestuur of te mailen naar:

vhw-emailadres

Posted in Verenigingsnieuws | Leave a comment