Expositie “De Nieuwe Aanleg” in het HIP

Nu de Nieuwe Aanleg op de schop geweest is, tonen de vitrines in het HIP in de bibliotheek in Wolvega foto’s uit verschillende perioden van dit park in Wolvega. Het park is ontworpen door Lucas Pieters Roodbaard die in de 19e eeuw een vooraanstaand tuin- en landschapsarchitect in Friesland was. In 1835 kreeg hij van het Grietenijbestuur van Weststellingwerf de bijzondere opdracht om een park van een tiental hectaren te ontwerpen bij het nog te bouwen grietenijhuis aan de Heerenveenseweg. Echter, toen puntje bij paaltje kwam bleken de financiën van de grietenij niet toereikend te zijn voor het ambitieuze plan. Roodbaard kreeg als een soort compensatie de opdracht om op een stuk woeste gemeentegrond een veel kleiner park te ontwerpen en aan te leggen: de Nieuwe Aanleg. De verheffing achter in het park is sinds mensenheugenis bekend als de galgenberg. Of de galg ooit voor mensen gebruikt is, vertelt het verleden niet. Wel is zeker dat hier in 1712 de laatste wolf van Wolvega aan de galg gehangen heeft.

De expositie is verzorgd door de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. Te bezichtigen van 14 april tot eind juni tijdens de openingstijden van de Openbare Bibliotheek te Wolvega.

Posted in Verenigingsnieuws | Leave a comment

11 mei: Inloopavond Historisch InformatiePunt (HIP)

Donderdag 11 mei 2017 in de Openbare Bibliotheek Wolvega
INLOOPAVOND HISTORISCH INFORMATIEPUNT
Tussen 19.00 en 20.00 uur zijn er leden van het bestuur aanwezig om antwoord te geven op uw vragen over de historie van Weststellingwerf in het algemeen en uw woonplaats in het bijzonder, om archeologische vondsten te determineren en om u behulpzaam te zijn bij uw genealogi­sche onderzoek. Een ieder is van harte welkom.

Posted in Aktiviteiten | Leave a comment

RABO sponsoring

RABO sponsoring
Wolvega, december 2016

Geacht lid, oud lid of sympathisant van de Vereniging Historie Weststellingwerf E.O.
De RABO bank Heerenveen-Zuidoost Friesland heeft een sponsoractie op touw gezet  om de verenigingskas te  spekken. Iedere uitgebrachte stem levert ons 5 euro op.

Wie kunnen er stemmen? Alle leden van de RABO bank Heerenveen-Zuidoost Friesland.
(U bent lid als u het RABO magazine “Dichterbij” ontvangt). Wij vragen U om op onze vereniging te stemmen.

Ga naar www.rabobank.nl/heerenveen en voer de code RLS273 in

Alvast bedankt voor het stemmen. Door uw stem hopen we veel geld binnen te halen.
Met vriendelijke groet,  namens het  bestuur.

Jan Zwolle  (voorzitter.)

Posted in Verenigingsnieuws | Leave a comment