Donderdag 3 mei: Inloopavond Historisch InformatiePunt

Donderdag 3 mei 2018 in de Openbare Bibliotheek Wolvega
INLOOPAVOND HISTORISCH INFORMATIEPUNT
Van 19.00 tot 20.00 uur kunt u binnenlopen in de bibliotheek in Wolvega om uw archeologische vondst te laten determineren of om een vraag te stellen over de historie van het gebied van Weststellingwerf en omgeving. De aanwezige bestuursleden helpen u graag verder met uw vastgelopen genealogische onderzoek. Ook kunnen ze u wegwijs maken op de genealogische websites op internet. Of u nu een beginner bent of al ervaren op een van deze gebieden is niet van belang, u bent van harte welkom.

Posted in Aktiviteiten | Leave a comment

vanaf 3 februari: expositie “Nuttige en fraaie handwerken” in het HIP

Nuttige en fraaie handwerken, een nieuwe expositie in het HIP.
Welk meisje leerde op de lagere school niet breien, haken, stoppen en mazen, misschien zelfs borduren. Sokken breien was een verplicht werkstuk, evenals een merklap met het alfabet in rode kruissteekjes op het stramien geborduurd. Op de huishoudschool werden onder andere naaien, ook op de naaimachine, en patroontekenen geleerd.Deze expositie toont accessoires en materialen, patronen en mallen, werkboeken en werkstukken.

De Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. verzorgt deze tentoonstelling, van 3 februari tot 1 juli tijdens de openingsuren van de Openbare Bibliotheek in Wolvega te bezichtigen.

Posted in Verenigingsnieuws | Leave a comment

Noodkreet bestuur VHW

VHW-header

 
Munnekeburen, mei 2015,
Beste lezer,
Het bestuur – en daarmee ook de vereniging – lijkt een problematische tijd tegemoet te gaan.

In februari 2014 heeft Ike Naafs de functie van secretaris neergelegd. Dit jaar is Ali Veenhouwer – vicevoorzitter – uit het bestuur getreden. In februari volgend jaar gaat Ike uit het bestuur. Geert Lantinga en zij beëindigen dan hun taak als redactieleden.

Dan blijft een bestuur van vier personen over, van wie twee een volledige baan hebben. Zoals u begrijpt kan de vereniging daarop met geen mogelijkheid draaien.

Het septembernummer van dit jaar is het laatste wat door de huidige redactie gemaakt zal
worden. Dat betekent dat er vanaf januari 2016 geen Stelling meer uit zal komen, tenzij een nieuwe
redactie het in september overneemt. Het voortbestaan van de VHW komt in gevaar!

Er is dus dringend behoefte aan versterking: bestuursleden én redactieleden.

  • Taken die overgenomen zullen moeten worden:
  • vicevoorzitter
  • secretaris
  • agenda en notuleren vergaderingen
  • aankondigingen activiteiten, maken verslagen tijdens lezingen
  • samenstelling jaarprogramma en contacten met de sprekers
  • drie redactieleden voor De Stelling
  • dtp-er voor De Stelling, iemand die de kopij opmaakt
  • medewerker bij het archief, mogelijk om een begin te maken met digitaliseren

Bent u zelf niet in staat de helpende hand uit te steken, dan kent u waarschijnlijk wel iemand die dat wél zou kunnen doen.

Om het bestuur en de redactie voor de komende periode een goede basis te geven moet gedacht worden aan minstens drie bestuursleden en drie redactieleden.

Met vertrouwen in uw zorg voor de vereniging teken ik mede namens de andere bestuursleden,
Jan Zwolle, voorzitter Vereniging Historie Weststellingwerf e.o.

Ps: U kunt reageren door contact op te nemen met iemand van het bestuur of te mailen naar:

vhw-emailadres

Posted in Verenigingsnieuws | Leave a comment