Woensdag 16 november: Lezing “Veldovens en hun geschiedenis”

Woensdag 16 november 2022 in Zalencentrum De Rank, Wolvega
VELDOVENS EN HUN GESCHIEDENIS
door de heer P. .Gols

Paul Gols was eerst een aantal jaren docent in het voortgezet onderwijs, daarna volgden 30 jaar als onderwijs- en organisatieadviseur, manager en trainer in communicatietechnieken. Na zijn loopbaan is hij volop in historie en landschapskennis gedoken. Hij schrijft, doet onderzoek, geeft lezingen en verzorgt excursies in zijn woonomgeving. Het zat er al vroeg in. Als jon­getje reed hij op zijn fiets Amersfoort rond met het boekje in de hand ‘Zeven eeuwen Amersfoort’. Hij wilde zien, begrijpen en ervaren wat hij zag en wat het was geweest en ooit betekende.

In de begintijd van de Maatschappij van Weldadigheid, in circa 1825, wer­den de koloniehuisjes gebouwd met bakstenen van lokaal gewonnen leem en turf. Stenen bakken was een ambacht en seizoensarbeid.

De lezing gaat over de zoektocht naar wat de “wandelende steenbakke­rijen” van Jacob van Lennep waren. Ook wordt aandacht besteed aan de opbouw en stook van een veldoven, enkele jaren geleden in Zorgvlied.

Posted in Lezingen | Leave a comment

Wolter Nijholt koninklijk onderscheiden

Op woensdag avond reikte burgemeester André van de Nadort een Koninklijke onderscheiding uit aan Wolter Nijholt uit Wolvega. De uitreiking vond plaats in het archief van de Vereniging Historie Weststellingwerf (VHW). Wolter Nijholt (81 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Nijholt was ruim 33 jaar actief als vrijwilliger bij de brandweer. Dag en nacht stond hij paraat en zette hij zich vol toewijding in voor de veiligheid van de burgers van Weststellingwerf. In 2001 nam hij – met een eervolle vermelding – afscheid van de brandweer.

In 2003 trad hij toe tot het bestuur van de Vereniging Historie Weststellingwerf. Deze vereniging heeft als doel de kennis van de geschiedenis (en de gebouwen) van de gemeente Weststellingwerf te behouden en te vergroten. Voor deze vereniging verricht hij nog steeds veel werkzaamheden, van het bijhouden van het ledenbestand tot het beheer van alle (foto)materiaal.

Hij heeft zich ingezet voor het plaatsen van oorlogsherinneringen (keien) op locaties waar geallieerde vliegtuigen zijn neergestort tijdens de Tweede Wereldoorlog en werkte mee aan een boekje met foto’s van deze gedenkplaatsen. Daarnaast verzorgt hij jaarlijks op 4 mei de bloemen bij de herdenkingssteen aan de Steenwijkerweg.

Na het overlijden van de penningmeester (en vriend van de heer Nijholt) van de stichting ‘Behoud Streekhistorie’ heeft de heer Nijholt het penningmeesterschap overgenomen (van 2005 tot 2016). Deze stichting heeft ervoor gezorgd dat er 3 prachtige boeken zijn uitgebracht over de inwoners van de dorpen Ter Idzard, Oldeholtwolde, Nijeholtwolde en Nijeholtpade.

Ook voor de bewoners van zorgcentrum BerkenStede in Wolvega is de heer Nijholt geen onbekende. BerkenStede heeft in 2015 tijdelijk een ruimte beschikbaar gesteld voor het archief van de Vereniging Historie Weststellingwerf. Sinds die tijd is de heer Nijholt daar regelmatig te vinden om hand- en spandiensten te verrichten voor de bewoners.
(Foto: Lenus van der Broek)

Posted in Verenigingsnieuws | Leave a comment