Lezingen / Excursies

Activiteitenprogramma 2021-2022

Hieronder vindt u het Activiteitenprogramma voor 2021-2022.
Een vreemd jaar om je in het voorjaar bezig te houden met de plannen voor het komen de seizoen. Allerlei maatregelen betreffende het coronavirus worden ons meegedeeld door de overheid. Uiteindelijk hebben we in goed overleg met de beheerder van de Rank besloten een programma samen te stellen.

Corona maatregelen

Vanaf 25 september 2021 hanteert zalencentrum de Rank de door de overheid opgelegde regels i.v.m.corona  voor het bijwonen van de lezingen: Iedereen is van harte welkom mits men een bewijs van vaccinatie kan overleggen via een app op een mobiele telefoon of op papier, of een recente negatieve test welke maximaal 24 uur voor de lezing is afgenomen. Als men een bewijs kan tonen dat men corona heeft gehad is men ook welkom. Bij binnenkomst controleert een medewerker van de Rank uw vaccinatie- of testgegevens. Wie niet kan of wil voldoen aan een van de regels is helaas niet welkom. Over enkele weken kunnen weer andere regels gelden. Die zullen dan op een persconferentie door de regering bekend gemaakt worden. Munnekeburen, Jan Zwolle.

De locatie waar de lezingen worden gehouden:
Zalencentrum De Rank, Kerkstraat 49, Wolvega, 0561-613054 (parkeren naast en achter De Rank)
Tenzij anders vermeld, is de aanvang van de bijeenkomsten om 19.45 uur met de mogelijkheid een kopje koffie of thee te drinken (voor eigen rekening). De lezingen beginnen dan om 20 uur en eindigen omstreeks 22 uur.

HIER meer informatie over de locaties en klik HIER voor de events kalender.

Hoewel het programma met zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat door onvoorziene omstandigheden wijzigingen aangebracht moeten worden. Indien mogelijk zullen veranderingen via De Stelling bekend gemaakt worden. In de andere gevallen zal een bericht in de regionale nieuws- en advertentiebladen geplaatst worden. In verband met de daaraan verbonden kosten kan persoonlijke berichtgeving alleen in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden.

Activiteitenprogramma

 

Comments are closed.