Lezingen / Excursies

Activiteitenprogramma 2018 – 2019

Hartje zomer, en wat voor een zomer! Een heerlijke tijd om lekker buiten in de schaduw te zitten met een goed boek maar ook om het jaarverslag klaar te maken voor de redactie. Ook in de zomer gaan de werkzaamhe­den voor de vereniging door. Het jaarprogamma is door Ali Veenhouwer uitgewerkt. Ze heeft alle contacten met de sprekers geregeld. Een heel karwei om alles op tijd klaar te krijgen. Er is weer heel wat gebeld en ge­maild. Maar het is haar weer gelukt. Het bestuur is haar zeer erkentelijk voor de enorme inzet. Ik denk dat we u weer een mooi programma aan kunnen bieden maar dat is eigenlijk al een traditie geworden. Van sommi­ge sprekers weten we dat hun lezing gewaardeerd zal worden. Van ande­ren weten we maar weinig en is het voor ons net zoals voor u: afwachten wat het wordt. In de zomerperiode gaat ook de pagina “Samenstelling” in de Stellingwerf gewoon door. Deze pagina wordt verzorgd door de Oudheidkamer in Wol­vega, het Rietvlechtmuseum in Noordwolde en onze eigen vereniging. Sinds uitgeverij Boompers is overgenomen door NDC ziet de pagina er an­ders uit dan voorheen en gaat er helaas een enkele keer wel iets mis wat de lay-out en de kleurstelling betreft. Op de driemaandelijkse foto­wedstrijd van de VHW komen steeds positieve reacties binnen. Er is ook altijd een winnaar. Vaak na loting. Die ontvangt dan een VVV-bon. Ook is in juli een nieuwe tentoonstelling in het Historisch InformatiePunt in de bibliotheek in Wolvega ingericht. Hier wordt de geschiedenis van mo­len “de Gooijer” in beeld gebracht. Tot oktober kunt u deze tentoonstelling be­kijken.

Dankzij de inzet van enkele actieve personen die zich zeer nauw bij de vereniging betrokken voelen is er dus ook in de zomerperiode iets nieuws tot stand gekomen. Het bestuur vergadert wat minder vaak en als er iets geregeld moet worden gaat dat vaak per mail. Steeds meer mensen hebben ontdekt dat op onze site onder de button “gastenboek” vragen gesteld kunnen worden. Misschien is het een idee om ook eens een kijkje te nemen en kunt u iemand helpen. Ik hoop dat u het programma voor het komende seizoen aantrekkelijk vindt en dat we u op onze lezingen mogen begroeten.

HIER meer informatie over de locaties en klik HIER voor de events kalender.


VHW-activiteiten-2018-2019

Hoewel het programma met zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat door onvoorziene omstandigheden wijzigingen aangebracht moeten worden. Indien mogelijk zullen veranderingen via De Stelling bekend gemaakt worden. In de andere gevallen zal een bericht in de regionale nieuws- en advertentiebladen geplaatst worden. In verband met de daaraan verbonden kosten kan persoonlijke berichtgeving alleen in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden.

 

 

Comments are closed.