Lezingen / Excursies

Activiteitenprogramma 2020-2021

Hieronder vindt u het Activiteitenprogramma 2020-2021. Een vreemd jaar om je in het voorjaar bezig te houden met de plannen voor het komen de seizoen. Allerlei maatregelen betreffende het coronavirus worden ons meegedeeld door de overheid. Uiteindelijk hebben we in goed overleg met de beheerder van de Rank besloten een programma samen te stellen. Op het moment dat ik dit schrijf zijn lezingen mogelijk maar dat kan zo maar weer veranderen. Ook het aantal personen dat een lezing bij mag wonen is afhankelijk van de maatregen die de overheid treft. Met de huidige regels is dat aantal 30. Bij binnenkomst van de zaal moet u een mondkapje dragen en uw handen ontsmetten. Als u hebt plaatsgenomen mag het mondkapje af.

Mocht u een lezing bij willen wonen dat bent u verplicht zich op te geven. Dat kan per mail of per telefoon 0561-617186.

Regels betreffende de lezingen: Deze gelden op de dag van de lezing:

  • Hebt u huisgenoten / gezinsleden met corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Hebt u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts?
  • Hebt u huisgenoten / gezinsleden met een of meerdere van deze symptomen?

… dan bent u, in verband met besmetting, helaas niet welkom bij de lezing.
Kunt u alle vragen met “nee” beantwoorden dan bent u van harte welkom.

Mochten de regels betreffende de lezingen veranderen dan brengen wij u op de hoogte via de plaatselijke krant en via deze site. De personen waarvan wij het mailadres hebben worden per mail op de hoogte gebracht. Wellicht is het handig uw mailadres door te geven aan de vereniging. Het mailadres wordt alleen gebruikt om contact met u te leggen.

Ondanks alles hoop ik van harte dat we mooie avonden zullen hebben.
Munnekeburen, Jan Zwolle.

De locatie waar de lezingen worden gehouden:
Zalencentrum De Rank, Kerkstraat 49, Wolvega, 0561-613054 (parkeren naast en achter De Rank)
Tenzij anders vermeld, is de aanvang van de bijeenkomsten om 19.45 uur met de mogelijkheid een kopje koffie of thee te drinken (voor eigen rekening). De lezingen beginnen dan om 20 uur en eindigen omstreeks 22 uur.

HIER meer informatie over de locaties en klik HIER voor de events kalender.

Hoewel het programma met zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat door onvoorziene omstandigheden wijzigingen aangebracht moeten worden. Indien mogelijk zullen veranderingen via De Stelling bekend gemaakt worden. In de andere gevallen zal een bericht in de regionale nieuws- en advertentiebladen geplaatst worden. In verband met de daaraan verbonden kosten kan persoonlijke berichtgeving alleen in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden.

 

 

Comments are closed.