Lezingen / Excursies

Activiteitenprogramma 2019-2020

Hieronder vind u het Activiteitenprogramma voor het komende winter­seizoen. Al vroeg in het jaar zijn we begonnen met het zoeken naar spre­kers. Toen we een lijstje klaar hadden is Ali Veenhouwer aan de slag ge­gaan met het benaderen van deze sprekers. Dat valt niet altijd mee. Som­mige sprekers willen of kunnen niet meer, anderen zijn voor ons te duur. Na veel gebel en gemail is het Ali gelukt een mooie lijst samen te stellen. Uiteraard hopen we u te mogen begroeten tijdens een van onze lezingen. Ik vraag speciale aandacht voor de lezing over het vliegveld Havelte voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar liet de spreker het afwe­ten terwijl de zaal erg goed gevuld was. Voor de lezing die nu gepland is hebben we een andere spreker uitgenodigd. We hopen dat de zaal min­stens zo vol is als vorig jaar. Van sommige sprekers is weinig of niets bekend. Wij gaan dan af op het onderwerp en een gesprek met de spreker. Dan is voor u de verrassing net zo groot als voor ons. Altijd weer afwachten dus. Ali, bedankt voor je inzet. Omdat we regelmatig even contact hadden weet ik dat het geen gemakkelijke taak is.

Ook dit jaar zijn de lezingen in de Rank in Wolvega, de Boemerang in Noordwolde en ook weer een in het Karkien in Blesdijke. De genealogische lezing hopen we te houden in ons nieuwe archief.

Regelmatig komen er vragen binnnen, vaak telefonisch maar ook per mail. Dat laatste heeft onze voorkeur. We proberen de vraagsteller zo goed mo­gelijk te helpen. Uit mijn voorwoord in De Stelling heeft u begrepen dat we een nieuw onderkomen voor ons archief hebben gevonden. Hier zijn we uiteraard heel erg blij mee. Jan Lenssen wil ik bedanken voor zijn werk aan dit Activiteitenprogramma. Toch altijd weer een hele klus. De bijdragen ko­men van de verschillende contactpersonen.

Ik hoop dat het een mooi jaar voor onze vereniging wordt met een aantal interessante lezingen. Neem eens iemand mee naar de lezingen. Ieder is van harte welkom en de toegang is altijd gratis.
Tot ziens !
Munnekeburen, Jan Zwolle

HIER meer informatie over de locaties en klik HIER voor de events kalender.


Activiteiten 2019-2020

Hoewel het programma met zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat door onvoorziene omstandigheden wijzigingen aangebracht moeten worden. Indien mogelijk zullen veranderingen via De Stelling bekend gemaakt worden. In de andere gevallen zal een bericht in de regionale nieuws- en advertentiebladen geplaatst worden. In verband met de daaraan verbonden kosten kan persoonlijke berichtgeving alleen in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden.

 

 

Comments are closed.