Lezingen / Excursies

Hier vind u een overzicht van de op stapel staande lezingen en excursies die georganiseerd worden in 2017.

 


Woensdag 15 februari 2017 in Zalencentrum De Rank, Wolvega
JAARVERGADERING en lezing DE KOE IN HISTORISCH EN WERELDWIJD PERSPECTIEF
Aanvang om 19.15 uur met koffie of thee. De Jaarvergadering begint om 19.30 uur met aansluitend de lezing.
De agenda wordt vermeld in het Jaarverslag 2016, dat in januari verstuurd zal worden.

DE KOE IN HISTORISCH EN WERELDWIJD PERSPECTIEF
door de heer A. Fokkinga uit Nijensleek
De heer Fokkinga heeft als bioloog en docent landbouwonderwijs op Madagaskar en in Friesland vele artikelen in vakbladen geschreven. Een aantal boeken over landbouwhuisdieren heeft hij het licht doen zien, zoals Koeboek (1985), Het varken (1997) en De Koe (2001).

Spreker vertelt hoe de mens door de eeuwen heen is omgegaan met het rund, in Nederland en in de rest van de wereld. Het verhaal wordt onder­steund met een powerpointpresentatie.


Donderdag 2 maart 2017 in de Openbare Bibliotheek Wolvega
INLOOPAVOND HISTORISCH INFORMATIEPUNT
Tussen 19.00 en 20.00 uur zijn er leden van het bestuur aanwezig om antwoord te geven op uw vragen over de historie van Weststellingwerf in het algemeen en uw woonplaats in het bijzonder, om archeologische vondsten te determineren en om u behulpzaam te zijn bij uw genealogi­sche onderzoek. Een ieder is van harte welkom.


Woensdag 15 maart 2017 in Zalencentrum De Rank, Wolvega
TEGELS EN FRIES AARDEWERK
door de heer K. Regts uit Franeker
De heer Regts is door toevallige bodemvondsten in 1969 geïnteresseerd geraakt in tegels en aardewerk. Allengs werd dit een volledig uit de hand gelopen hobby. Hij heeft aan vele tentoonstellingen en publicaties mee­gewerkt.

Na een korte inleiding wordt aan de hand van beeldmateriaal een alge­meen overzicht gegeven van wat er ruwweg gedurende de periode 1580-1900 in Nederland aan tegels is gemaakt. Na de pauze wordt de aan­dacht verlegd naar de specifieke situatie die de tegelbakkerijen in Fries­land in het geheel hebben ingenomen. Aan het eind van de voordracht bestaat voor de aanwezigen de mogelijk­heid om meegebrachte voorwerpen (tegels en/of aardewerk) ter beoorde­ling voor te leggen.


Zaterdag 18 maart 2017 in Berkenstede (Hortensiastraat 49), Wolvega
Open dag Vereniging Historie Weststellingwerf
Met exposities, dia presentaties, hulp bij genealogie en determineren van bodemvondsten. Zie de FLYER voor meer informatie.


Donderdag 11 mei 2017 in de Openbare Bibliotheek Wolvega
INLOOPAVOND HISTORISCH INFORMATIEPUNT
Tussen 19.00 en 20.00 uur zijn er leden van het bestuur aanwezig om antwoord te geven op uw vragen over de historie van Weststellingwerf in het algemeen en uw woonplaats in het bijzonder, om archeologische vondsten te determineren en om u behulpzaam te zijn bij uw genealogi­sche onderzoek. Een ieder is van harte welkom.


Zaterdagmiddag 13 mei 2017
EXCURSIE naar het GEVANGENISMUSEUM in Veenhuizen.
Bijzonderheden over deze excursie zullen in De Stelling van april vermeld worden.
gevangenis-veenhuizen


17 mei, 24 mei, 31 mei en 7 juni:
KEN UW DORP WOLVEGA
Op de vier woensdagavonden van 17 mei t/m 7 juni 2017, tussen 19.30 en 21.30 uur, biedt de vereniging iedere belangstellende de mo­gelijkheid om nader kennis te maken met de historie van Wolvega en zijn omgeving. Deze serie avonden zal worden begeleid door erevoorzitter Geert Lan­tinga uit Wolvega en zal bestaan uit vier rondwandelingen. Tijdens de avonden zal telkens een gedeelte van Wolvega centraal staan, zoals rond de Nederlands Hervormde Kerk, het gebied tussen de Doopsgezinde kerk en de spoorlijn, tussen spoorlijn en Tuindorp en mogelijk het oudste gedeelte van het dorp, de Heide of de Haule en het Landgoed ‘de Lindevallei’. Aan de deelnemers zal na afloop een naslagwerk worden uitgereikt met informatie, foto’s e.d. over wat tijdens de vier avonden aan de orde is ge­weest. De kosten voor deze bijzondere activiteit bedragen € 25.- voor leden van de vereniging en € 35.- voor niet-leden (alles inbegrepen).Nadere informatie volgt later.
Aanmelden kan tot 1 mei 2017 via: ikenaafs[APESTAARTJE]xs4all.nl of 0561-481595.


Hoewel het programma met zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat er door onvoorziene omstandigheden wijzigingen aangebracht moeten worden. Indien mogelijk zullen veranderingen via De Stelling bekend gemaakt worden. In andere gevallen zal een bericht in de regionale nieuws- en advertentiebladen geplaatst worden.

In elk geval zullen ze op de website: www.historieweststellingwerf.nl geplaatst worden.

In verband met de daaraan verbonden kosten kan persoonlijke bericht­geving alleen in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden.

Groeten uit Scherpenzeel

Comments are closed.