1.       INDEX OP NAAM VAN DE SCHRIJVER

 

2.       INDEX OP GEMEENTE, DORP EN CATEGORIE

 

3.       INDEX OP NAAM

 

4.       INDEX OP AFBEELDING

 

 

INDEX “DE STELLING” jaargang 22 t/m 26.

 

 

 

1.    INDEX OP NAAM VAN DE SCHRIJVER.

 

In deze index zijn de titels van alle artikelen, welke werden opgenomen in de jaargangen 22 t/m 26 van De Stelling, in volgorde van verschijningsdatum op naam van de schrijver gerubriceerd.

 

Achter de titel staat achtereenvolgens het nummer van De Stelling waarin het artikel werd geplaatst en de pagina waarop (86-33) aangevuld met het jaartal van verschijnen van het bewuste nummer (2003).

 

 

 

Bestuur. Het

In memoriam Anne Mulder / 83-1 (2003)

In memoriam Irma van der Wal-Pabst / 83-1 (2003)

In memoriam Gerrit de Vries / 92-1 (2005)

De Stelling verschijnt niet weer / 101-11 (2007)

 

Bles. G.

Grietje Wijtzes Punter, aanvulling kwartierstaat / 92-27 (2005)

 

Bootsma. J.

Boosman of Bootsman, vooroudergegevens / 96-25 (2006) / 97-24 (2006)

 

Damhuis. J.

Martine Euphemia Bos, matriarchale stamreeks / 92-25 (2005)

 

Dantuma. Hessel

Kroniek van Weststellingwerf / 102-14 (2007)

 

Deems. H.

De torenklok van Scherpenzeel geroofd door de Duitsers? / 86-22 (2003) / 92-30 (2005)

 

Dekker.T.W.

Notularia uit de gemeente Oldemarkt (3) / 83-5 (2003) / 84-4 (2003) / 86-4 (2003) / 87-4 (2004) / 88-4 (2004)

Waterig Oldemarkt / 89-5 (2004)

De Sint Lambertusmarkt / 90-5 (2004)

Terugblik / 91-4 (2005)

Bisschoppelijk hof van Paasloo / 92-4 (2005)

Over de plaggenhut en het wonen / 94-3 (2005)

De legpuzzel van Paasloo / 95-4 (2006)

Reformatie in Oldemarkt / 96-4 (2006)

Sjoelen, schieten balgooien / 97-4 (2006)

Leve De Stelling / 98-13 (2006)

Oldemarkt van vroeger / 99-5 (2007)

Oldemarkt in 1910 / 100-4 (2007)

Oude veldnamen / 101-4 (2007)

Nogmaals de proefpreek / 101-12 (2007)

De Wagter's / 102-4 (2007)

 

Derks. G.

Mets(elaar Jan Jansz in de Westhoek / 84-23 (2003)

 

Dragtsma. B.

Een Noordwolder turfschipper / 86-6 (2003)

Passchier Hendriks Bolleman / 87-13 (2004)

Joodse families in Noordwolde / 91-8 (2005)

Meten met oude maten / 91-14 (2005) / 92-8 (2005)

Vliegfeesten in Wolvega / 94-7 (2005)

Abe Lenstra, een Stellingwerver stamreeks / 96-22 (2006)

Enkele ontwikkelingen rond de karnmolen / 97-16 (2006)

 

Duursma. Y.

Het vergeten kerkhof van Oldeholtwolde / 91-11 (2005)

 

Gorte. Koop

Waterleiding bij Oldeholtpade / 92-15 (2005)

 

Greven. J.

Familie Outje, vooroudergegevens / 92-20 (2005) / 95-26 (2006)

 

Haartsen. Tialda

Appartementenkoorts in Wolvega / 95-13 (2006)

 

Heijnis. IJ.

Veen. Fokke Johannes v.d., vooroudergegevens / 86-21 (2003)

 

Hoekstra. Marianne

Hajo van Wolvega / 98-29 (2006)

 

Hoekstra. Trijntje

Nienke Esmee Schuitema, matriarchale stamreeks / 83-10 (2003)

Blesse duinen / 91-21 (2005)

 

Hoogenkamp. Sj.

Antje Blaauwbroek, matriarchale stamreeks / 88-24 (2004)

Een fietsbel uit Wolvega / 99-9 (2007)

Urker broekstukken uit de Scheene bij Spanga / 100-8 (2007)

Een koperen brilletje uit Nijelamer / 101-9 (2007)

Een gouden munt uit Sonnega / 102-9 (2007)

 

Hunneman. F.

IJpkje Poorte, aanvulling kwartierstaat / 92-28 (2005)

 

Jongsma. Willem

Terugblik op de begintijd van de Vereniging Historie Weststellingwerf / 98-21 (2006)

 

Jonker. Pieter

Zo zal Stellingwarf Stellingwarfs blieven / 98-8 (2006)

 

Kerkstra-Ernst. K.

Anne Marije Kerkstra, matriachale stamreeks / 91-19 (2005)

Genealogische werkgroep 1984-2004 / 98-15 (2006)

Stamreeks van Abe Lenstra, een aanvulling / 99-23 (2007)

Hinke Elisabeth Annema, matriarchale stamreeks / 102-20 (2007)

 

Knokke. Jan van der

Trijntje van der Knokke, matriarchale stamreeks / 87-18 (2004)

Krul. Hendrik Jans, vooroudergegevens / 87-23 (2004)

Gesneuveld in de Tiendaagseveldtocht: Wolter Pieter Bos uit Boijl / 88-12 (2004)

Om een aalmoes gevraagd / 89-12 (2004)

 

Koopmans. Martin J.

Familie Mets(elaar) in Langelille / 86-19 (2003)

Armenzorg in het verleden / 99-11 (2007) / 100-11 (2007)

 

Kroes. …

Geslacht van de Kuinder, familiegegevens / 95-25 (2005)

 

Kuiper-de With. Geertje

Miltvuur / 86-15 (2003)

 

Kuperus. M.J.

Schipper Kuperus lag met woonark in de Scheene / 90-23 (2004)

 

Lantinga. Egbert

Twee geslachten Lantinga in Weststellingwerf / 94-13 (2005)

 

Lantinga. Geert

Dit gebeurde zo'n 30 jaar geleden…. / 83-8 (2003)

De lagere school op De Hoeve / 84-6 (2003)

De spoorlijn Meppel - Heerenveen / 84-7 (2003)

Gemaal polder 'De Ontginning' / 87-15 (2004)

Het RK kerkcomplex van Steggerda / 88-7 (2004)

De schutsluis in de Scheene / 89-7 (2004)

Het NS-station van Wolvega en de spoorbrug over de Lende / 90-7 (2004)

Waterleiding pompstation Oldeholtpade / 90-12 (2004)

Tot Nut van 't Algemeen / 90-18 (2004)

Nederlands Hervormde Kerk van Boijl / 91-06 (2005)

De molens van de Groote Veenpolder / 92-6 (2005)

Een arbeiderswoning aan de Raadhuisstraat in Wolvega / 94-5 (2005)

De kerk van Nijeholtpade / 95-6 (2005) / 95-8 (2006)

Het verhoogde kerkhof van Sonnega / 96-7 (2006)

De 'Saks' van Steggerda / 97-6 (2006)

Het bijzondere jaar 1981 / 98-4 (2006)

Het bestuur, 25 jaar de stabiele faktor / 98-17 (2006)

Gezicht op de Haule en korenmolen Windlust in Wolvega / 99-6 (2007)

'De meule bi'j de Blesbrogge' / 100-6 (2007)

Tuindorpschool Wolvega / 101-6 (2007)

De Blesseschans / 100-24 (2007)

Sluizen langs de Helomavaart / 102-6 (2007)

 

Leuveren. H. van

Het 'Nannewijd' en het geslacht Drijfhout / 88-14 (2004) / 89-18 (2004)

 

Loek. J.

Antje Loek, matriarchale stamreeks / 92-26 (2005) / 94-25 (2005)

Albert Loek uit Scherpenzeel / 102-24 (2007)

 

Mandenmaker. Jochem

Parenteel Meine de Vries / 101-22 (2007) / 102-24 (2007)

 

Mulder. Pim

Sociale strijd in Noordwolde (1) / 87-11 (2004)

Sociale strijd in Noordwolde (2) / 88-9 (2004)

Moeilijke tijden in de stoelenmakerij / 89-9 (2004)

Terugblik op de Dwarsvaartweg / 92-11 (2005)

Dwangarbeid op Guernsey / 96-9 (2006)

De laatste oorlogsjaren van Wijnand Smit / 96-15 (2006)

Luchtvaartgeschiedenis uit Noordwolde / 97-9 (2006)

Vliegenier in de meidagen van 1940 / 100-17 (2007)

 

Nieuwhof. B.

Nieuwhof een familie uit Steggerda / 89-21 (2004)

 

Oenema. Tjeerd

Pier Jans Menger uit Vinkega / 102-27 (2007)

 

Paasman. J.A.

Ontwikkeling van het huwelijksrecht (3) / 83-13 (2003)

Lijst van eind 1814 nog vermiste personen / 90-20 (2004)

 

Pen. L.

Kozakkenleger rond 1763 gelegerd op de Pieterslaan in Wolvega? / 84-14 (2003)

Jaenette Alida Sickenga / 95-21 (2006)

 

Pit-Hoekstra. A.

Getruida Pit, matriarchale stamreeks / 97-26 (2006)

Klaasje Andries Timmermans / 97-27 (2006)

 

Redactie

Een bisschoppelijke akte uit 1478 / 91-17 (2005)

Johannes van der Wijk, oprichter van 'De Klok' / 95-22 (2005)

Oorlogtekens in Weststellingwerf  / 96-14 (2006)

Ybe Duursma gefascineerd door de historie / 98-24 (2006)

Jaap Kroondijk moest het plan waar maken / 98-26 (2006)

Grafsteen op kerkhof Nijelamer / 99-3 (2007)

Uitreiking eerste exemplaar 'Fokke van Lute vertelt' / 99-16 (2007)

Jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt / 100-5 (2007)

Grafsymbolen / 102-5 (2007)

 

Rondhout. Luc

Van Harenstraat 43 in Wolvega / 83-7 (2003)

 

Schaafsma. S.J.

Watersnood 1825 / 90-14 (2004)

 

Schelhaas. R.

Een erfenis uit 1885 in Nijeholtpade / 94-17 (2005)

Reactie op het woord 'Proefpreek' / 100-5 (2007) / 101-12 (2007)

Stamreeks Fokke Middendorp, aan aanvulling / 101-16 (2007)

 

Schelhaas-Kraak. G.

Burgerboeken en andere bronnen / 83-17 (2003)

Kallenkoot. Lutgertje Alberts / 83-20 (2003)

Drentsche Mobiele Schutterij / 84-13 (2003)

Anne Mare Tolam, matriarchale stamreeks / 84-15 (2003)

Miltvuur / 84-18 (2003)

Een grafsteen op Ambon van S. Hoogkamp uit Oldeholtwolde / 87-20 (2004)

Berend Jongebloed, de grootvader van Johannes Wardenier / 87-21 (2004)

De watersnood van 1825 / 88-17 (2004)

Geert Freerks Sjonger / 89-19 (2004)

Kiezerslijst van Amsterdam uit 1919 met Stellingwervers / 97-25 (2006)

 

Schepperle. George

De Radijsen in Wolvega / 84-9 (2003)

Huwelijksperikelen / 95-18 (2006)

 

Speerstra. Bonne

Historische begraafplaats(en) in Sonnega / 97-13 (2006)

 

Steenstra. Jo

Twee keer Hierophus Pheugudrou / 88-20 (2004)

 

Stobbe. Henk

Waar ben jij er een van? / 101-19 (2007) / 102-16 (2007)

 

Stuurman. ..

Albertje van Nieuwenhoven, matriarchale stamreeks /86-17 (2003)

 

Stuurman. K.

Meten met oude maten / 92-8 (2005)

De 'ontdekking' van de Ybesloot / 102-19 (2007)

 

Vaart. A. van der

Lilian van der Vaart, matriarchale stamreeks / 84-16 (2003)

 

Valk van der-Roelse. H.S.

Tietes Bouwes Rouwkema bewoner van de Lendiek te Spanga / 88-26 (2004)

 

Veenstra. Broer en Aukje Jet Veenstra-Oosterburg

Fokke Middendorp, patrilineaire stamreeks / 100-26 (2007)

 

Veen. Jacob H.S.M.

De lijnbusdiensten van de WABO (L. de Koe) / 94-10 (2005) / 95-8 (2006)

'Kromme buis' op de dam over de Spoorsingel / 100-16 (2007)

 

Venema. W.

Boerderij De Hoeve 25 / 86-13 (2003)

Het poeltien / 90-10 (2004)

De kerk van Nijeholtpade / 96-8 (2006)

De Pastorale ofwel het landleven betreffend / 96-20 (2006)

Twee gezegden uit de geschiedenis van oude kerken / 97-20 (2006)

Kerstening / 99-18 (2007)

 

Visser. Henk

Herinneringen aan Wolvega / 100-21 (2007) / 101-13 (2007) / 102-11 (2007)

 

Vries de - Dedden. J.

Renée Lotte Meulenbroek, matriarchale stamreeks / 83-11 (2003)

 

Vries. W.H. de

Een vliegtuigbom gevonden in Nijeholtpade / 95-27 (2006) / 97-23 (2006)

Vliegtuigcrash op Ter Idzard / 97-22 (2006)

 

Westerbeek. W.J.

Naamgeving Westerbeek, een vraagstuk / 88-27 (2004)

 

Wijlandt. Karst van

Veenkaartje Steggerda/Vinkega 1641 / 89-13 (2004)

 

Zanden. J. van

Waterschap 'De Ontginning' / 86-8 (2003) / 87-6 (2004)

 

Zeist. Gerrit van

Pamela Shireen Brown, matriarchale stamreeks / 101-17 (2007)

 

 

 

2. INDEX OP GEMEENTE, DORP EN CATEGORIE.

 

In deze rubriek zijn de artikelen gerangschikt op gemeente, dorp of categorie.

De artikelen met een algemeen karakter zijn ondergebracht in de rubriek 'Algemeen Weststellingwerf'. De artikelen met een specifieke archeologische- of genealogische inslag zijn opgenomen in speciale rubrieken. Een enkel dorp van buiten de gemeente volgt na Zandhuizen. Verder is tussen de dorpen, de Groote Veenpolder speciaal uitgelicht. Speciale aandacht is verder gewijd aan het 25 jarig bestuur van de Verenging Historie Weststellingwerf e.o. (VHW).

 

Achter de titel staat eerst de naam van de schrijver vermeld, daarna het nummer van De Stelling met het nummer van de pagina waarop het artikel werd geplaatst (93-5) en tenslotte het jaartal van verschijnen van het bewuste artikel (2005).

 

 

25 jaar VHW.

Het bijzondere jaar 1981 / Lantinga. Geert / 98-4 (2006)

Het bestuur, 25 jaar de stabiele factor / Lantinga. Geert / 98-17 (2006)

Fokke van Lute vertelt verhalen / redactie / Activiteitenprogramma-7 (2006)

Genealogische werkgroep 1984-2004 / Kerkstra-Ernst. K. / 98-15 (2006)

Jaap Kroondijk moest het plan waar maken / redactie / 98-26 (2006)

Leve De Stelling / Dekker. T.W. / 98-13 (2006)

Terugblik op de begintijd van de VHW / Jongsma. Willem / 98-21 (2006)

Ybe Duursma, gefascineerd door de historie / redactie / 98-24 (2006)

Zo zal Stellingwarf, Stellingwarfs blieven / Joker. Pieter / 98-8 (2006)

Uitreiking eerste exemplaar 'Fokke van Lute vertelt…' / redactie / 99-16 (2007)

 

 

Algemeen Weststellingwerf.

De spoorlijn Meppel-Heerenveen / Lantinga. Geert / 84-7 (2003)

De watersnood van 1825 / Schelhaas-Kraak. G. / 88-17 (2004)

De pastorale op wel het landleven betreffend / Venema. W. / 96-20 (2006)

Dit gebeurde zo'n 30 jaar geleden / Lantinga. Geert / 83-8 (2003)

Drentsche mobiele schutterij / Schelhaas-Kraak. G. / 84013 (2003)

Een bisschoppelijk akte uit 1478 / redactie / 91-17 (2005)

Enkele ontwikkelingen rond de karnmolen / Dragtsma. B. / 97-16 (2006)

Het bijzondere jaar 1981 / Lantinga. Geert / 98-4 (2006)

Kerstening / Venema. Wietse / 99-18 (2007)

Kroniek van Weststellingwerf / Dantuma. Hessel / 102-14 (2007)

Lijnbusdiensten van de W.A.B.O. / Veen. Jacob H.S.M. / 94-10 (20050 / 95-8 (2005)

Meten met oude maten / Dragtsma. B. / 91-14 (2005) / 92-8 (2005)

Meten met oude maten / Stuurman. K. / 92-8 (2005)

Miltvuur / Kuiper-de With. Geertje / 86-15 (2003)

Miltvuur / Schelhaas-Kraak. G. / 84-18 (2003)

Om een aalmoes gevraagd / Knokke. Jan van der / 89-12 (2004)

Nogmaals de 'proefpreek' / Dekker. T.W. / 101-12 (2007)

Reactie op het woord 'proefpreek' / Schelhaas. Roel / 100-5 (2007)

Twee gezegden uit de geschiedenis van oude kerken / Venema. W. / 97-20 (2006)

 

Boijl.

Nederlands Hervormde Kerk van Boijl / Lantinga. Geert / 91-06 (2005)

 

De Blesse.

Blesse duinen / Hoekstra. Trijntje / 91-21 (2005)

Blesseschans / Lantinga. Geert / 100-24 (2007)

 

De Hoeve.

Boerderij De Hoeve 25 / Venema. W. / 86-13 (2003)

De lagere school op De Hoeve / Lantinga. Geert / 84-6 (2003)

Het poeltien / Venema. W. / 90-10 (2004)

 

Groote Veenpolder in Weststellingwerf.

De molens van de Groote Veenpolder / Lantinga. Geert / 92-6 (2005)

 

Munnekeburen.

De schutsluis in de Scheene / Lantinga. Geert / 89-7 (2004)

Geboren in Langelille, Hierophus Pheugudrou / Steenstra. Jo / 88-20 (2004)

Sluizen langs de Helomavaart / Lantinga. Geert / 102-6 (2007)

 

Nijeholtpade.

De Nederlands Hervormde Kerk van Nijeholtpade / Lantinga. Geert / 95-8 (2006)

De kerk van Nijeholtpade / Venema. W. / 96-8 (2006)

De 'ontdekking' van de Ybe Sloot / Stuurman. Kees / 102-19 (2007)

Een vliegtuigbom gevonden in Nijeholtpade / Vries. W.H. de / 95-27 (2006) / 97-23 (2006)

 

 

Nijeholtwolde.

Waterschap 'De Ontginning' / Zanden. J. van / 86-8 (2003) / 87-6 (2004)

 

Nijelamer.

Een koperen brilletje / Hoogenkamp. Sjoerd / 101-9 (2007)

Gemaal polder 'De Ontginning' / Lantinga. Geert / 87-15 (2004)

Grafsteen uit 1651 / redactie / 99-3 (2007)

Waterschap 'De Ontginning' / Zanden. J. van / 86-8 (2003) / 87-6 (2004)

 

Nijetrijne.

Sluizen langs de Helomavaart / Lantinga. Geert / 102-6 (2007)

 

Noordwolde.

De laatste oorlogsjaren van Wienand Smit / Mulder. Pim / 96-15 (2006)

Dwangarbeid op Guernsey / Mulder. Pim / 96-9 (2005)

Een Noordwolder turfschipper / Dragtsma. B. / 86-6 (2003)

Jonny Mulder, vliegenier in de meidagen van 1940 / Mulder. Pim / 100-17 (2007)

Joodse families in Noordwolde / Dragtsma. B. / 91-8 (2005)

Luchtvaartgeschiedenis uit Noordwolde / Mulder. Pim / 97-9 (2006)

Moeilijke tijden in de stoelenmakerij / Mulder. Pim / 89-9 (2004)

Sociale strijd in Noordwolde / Mulder. Pim / 87-11 (2004) / 88-9 (2004)

Terugblik op de Dwarsvaartweg / Mulder. Pim / 92-11 (2005)

 

Oldeholtpade.

Grafsteen Johannes Gosvi Oltholt / redactie / 100-20 (2007)

Waterleiding bij Oldeholtpade / Gorte. Koop / 92-15 (2005)

Waterleiding pompstation / Lantinga. Geert / 90-12 (2004)

 

Oldeholtwolde.

Het vergeten kerkhof van Oldeholtwolde / Duursma. Y. / 91-11 (2005)

 

Oldelamer.

Johannes Veenbaas, zoon van meester Veenbaas / redactie / 99-4 (2007)

Johannes van der Wijk, oprichter van 'De Klok' / redactie / 95-22 (2005)

 

Sonnega.

Gouden munt / Hoogenkamp. Sjoerd / 102-9 (2007)

Het verhoogde kerkhof van Sonnega / Lantinga. Geert / 96-7 (2006)

Historische begraafplaat(en) in Sonnega / Speerstra. Bonne / 97-13 (2006)

 

Spanga.

Urker broekstukken uit de Scheene / Hoogenkamp. Sjoerd / 100-8 (2007)

 

Steggerda.

Grafsymbolen in Overburen / redactie / 102-5 (2007)

De 'Saks' / 97-6 (2006)

Het RK-kerkcomplex van Steggerda / Lantinga. Geert / 88-7 (2004)

Veenkaartje 1641 Steggerda/Vinkega / Wijlandt. Karst van / 89-13 (2004)

 

Ter Idzard.

Oorlogstekens in Weststellingwerf / redactie / 96-14 (2006)

Vliegtuigcrash op Ter Idzard / Vries. W.H. de / 97-22 (2006)

 

Vinkega.

Veenkaartje Steggerda/Vinkega 1641 / Wijlandt. Karst van / 89-13 (2004)

 

Wolvega.

Appartementenkoorts in Wolvega / Haartsen. Tialda / 95-13 (2006)

Een arbeiderswoning aan de Raadhuisstraat / Lantinga. Geert / 94-5 (2005)

Een fietsbel uit Wolvega / Hoogenkamp. Sjoerd / 99-9 (2007)

Gezicht op de Haule en molen 'Windlust' / Lantinga. Geert / 99-6 (2007)

Hajo van Wolvega / Hoekstra. Marianne / 98-29 (2006)

Herinneringen uit de 20e eeuw / Visser. Henk / 100-21 (2007) / 101-13 (2007) / 102-11 (2007)

Het NS-station en de spoorbrug over de Lende / Lantinga. Geert / 90-7 (2004)

Jaenette Alida Sickenga / Pen. L. / 95-12 (2006)

Johannes van der Wijk, oprichter van 'De Klok' / redactie / 95-22 (2005)

Jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt / redactie / 101-5 (2007)

Kozakkenleger aan de Pieterslaan? / Pen. L. / 84-14 (2003)

'Kromme buis' op de dam over de Spoorsingel / Veen. Jacob H.S.M. / 100-16 (2007)

Lijnbusdiensten van de W.A.B.O. (L. de Koe) / Veen. Jacob H.S.M. / 94-10 (2005) / 95-8 (2006)

Meule bi'j de Blesbrogge / Lantinga. Geert / 100-6 (2007)

Radijzen in Wolvega / Schepperle. George / 84-9 (2003) / 95-18 (2006)

Tot NUT van 't Algemeen / Lantinga. Geert / 90-18 (2004)

Tuindorpschool / Lantinga. Geert / 101-6 (2007)

Van Harenstraat 43 / Rondhout. Luc / 83-7 (2003)

Watersnood 1825 / Schaafsma. S.J. / 90-14 (2004)

Vliegfeesten in Wolvega / Dragtsma. B. / 94-7 (2005)

 

 

Kuinre.

Armenzorg in het verleden / Koopmans. Martin / 99-11 (2007) / 100-11 (2007)

 

Oldemarkt.

De Wagter's / Dekker. T.W. / 102-4 (2007)

Notularia uit de gemeente Oldemarkt / Dekker T.W. / 83-5 (2003) / 84-4 (2003) / 86-4 (2003) / 87-4 (2004) / 88-4 (2004)

Oldemarkt in 1910 / Dekker. T.W. / 100-4 (2007)

Oldemarkt van vroeger / Dekker. T.W. / 99-5 (2007)

Oude veldnamen / Dekker. T.W. / 101-4 (2007)

Over de plaggenhut en het wonen / Dekker. T.W. / 94-3 (2005)

Reformatie in Oldemarkt / Dekker. T.W. / 96-4 (2006)

Sjoelen, schieten en balgooien / Dekker. T.W. / 97-4 (2006)

Waterig Oldemarkt / Dekker. T.W. / 89-5 (2004)

Sint Lambertusmarkt / Dekker. T.W. / 90-5 (2004)

Terugblik / Dekker. T.W. / 91-4 (2005)

 

Paasloo.

De legpuzzel van Paasloo / Dekker. T.W. / 95-4 (2006)

Bisschoppelijk hof van Paasloo / Dekker. T.W. / 92-4 (2005)

 

Genealogie.

Burgerboeken en andere bronnen / Schelhaas-Kraak. G. / 83-17 (2003)

Een erfenis uit Nijeholtpade / Schelhaas. R. / 94-17 (2005)

Huwelijksperikelen / Schepperle. George / 95-18 (2006) / 84-9 (2003)

Joodse families in Noordwolde / Dragtsma. B. / 91-8 (2005)

Kiezerslijst Amsterdam uit 1919 met Stellingwervers erop / Schelhaas-Kraak. G. / 97-25 (2005)

Lijst van eind 1814 vermiste personen / Paasman. J.A. / 90-20 (2004)

Ontwikkelingen van het huwelijksrecht / Paasman. J.A. / 83-13 (2003)

Twee keer Hierophus Pheugudrou / Steenstra. Jo / 88-20 (2004)

 

3. INDEX OP NAAM.

 

In deze index zijn de namen van families en personen opgenomen waarvan in de verschillende artikelen in De Stelling bijzondere aandacht werd besteed. Het register kan echter niet uitputtend zijn. In de vele genealogisch getinte artikelen komt een uitgebreid scala aan namen van families en personen voor die u zelf zult moeten gaan zoeken. Alleen de hoofdpersonen zijn vermeld. Overigens wat zou het geweldig zijn wanneer iemand een dergelijk uitgebreid register zou willen gaan samenstellen.

 

Achter de persoons- of familienaam staat de schrijver van het artikel vermeld. Vervolgens het nummer van De Stelling waarin het artikel geplaatst werd met de pagina waarop (94-6), aangevuld met het jaartal van het verschijnen van het bewuste nummer van De Stelling: (2005).

 

Annema. Hinke Elisabeth, matriarchale stamreeks / Kerkstra. Klaasje / 102-20 (2007)

Blaauwbroek. Antje, matriarchale stamreeks / Hoogenkamp. Sj. / 88-24 (2004)

Bolleman. Passchier Hendriks / Dragtsma. B. / 87-13 (2004)

Bos. Wolter Pieter gesneuveld in de Tiendaagseveldtocht / Knokke. Jan van der / 88-12 (2004)

Brouwn. Pamela Shireen / Zeist. Gerrit van / 101-17 (2007)

Buitinga. Een ergernis uit 1885 / Schelhaas. R. / 94-17 (2005)

Drijfhout, Het Nannewijd en het geslacht / Leuveren. H. van / 88-14 (2004) / 89-18 (2004)

Fokke Middendorp, een patrilineaire stamreeks / Veenstra. Broer en Aukje Jet Veenstra-Oostenburg / 100-26 (2007)

Fokke Middendorp, een aanvulling op de patrilineaire stamreeks / Schelhaas. Roelof / 101-16 (2007)

Hierophus Pneugudrou / Steenstra. Jo / 88-20 (2004)

Hoogkamp S., een grafsteen op Ambon / Schelhaas-Kraak. G. / 87-20 (2004)

Jongebloed. Berend, de grootvader van Johannes Wardenier / Schelhaas-Kraak. G. / 87-21 (2004)

Joodse families in Noordwolde / Dragtsma. B. / 91-8 (2005)

Kallenkoot. Lutgertje Alberts / Schelhaas-Kraak. G. / 83-20 (2003)

Kerkstra. Anne Marije / Kerkstra-Ernst. K. / 91-19 (2005)

Krol. Roelof Pieters / Gorter. Roelof / 100-27 (2007)

Krul. Hendrik Jans, vooroudergegevens / Knokke. Jan van der / 87-23 (2004)

Kuinder. Geslacht van de, vooroudergegevens / Kroes. … / 95-25 (2005)

Knokke. Trijntje van der, matriarchale stamreeks / Knokke. Jan van der / 87-18 (2004)

Lantinga, twee geslachten / Lantinga. Egbert / 94-13 (2005)

Lenstra. Abe, een Stellingwarver stamreeks / Dragtsma. B. / 96-22 (2006)

Lenstra. Abe, een aanvulling op de stamreeks / Kerkstra. Klaasje / 99-23 (2007)

Loek. Antje, matriarchale stamreeks / Loek. J. / 92-26 (2005) / 94-25 (2005)

Loek. Albert / Loek. Jaap / 102-24 (2007)

Mets(elaar) Jan Jansz / Derks. G. / 84-23 (2003)

Mets(elaar) in Langelille / Koopmans. M.J. / 86-19 (2003)

Meulendijk. Renée Lotte, matriarchale stamrreks / Vries-Dedden de / 83-11 (2003)

Nieuwenhove. Albertje van, matriarchale stamreeks / Stuurman. … / 86-17 (2003)

Nieuwhof een familie uit Steggerda / Nieuwhof. B. / 89-21 (2004)

Outjes, familie; vooroudergegevens / Greven. J./ 95-26 (2006)

Pit. Geertruida, matriarchale stamreeks / Pit-Hoekstra. A. / 97-26 (2005)

Poorte. IJpkje, aanvulling kwartierstaat / Hunneman. F. / 92-28 (2005)

Punter. Grietje Wijtzes, aanvulling kwartiestaat / Bles. G. / 92-27 (2005)

Radijzen in Wolvega / Schepperle. George / 84-9 (2003)

Rouwkema. Tietes Bouwes / Valk. Roelse-van der. H.S. / 88-26 (2004)

Schipper Kuperus lag met woonark in De Scheene / Kuperus. M.J. / 90-23 (2004)

Schuitema. Nienke Esmee, matriarchale stamreeks / Hoekstra. Trijntje / 83-10 (2003)

Sjonger. Geert Freeks / Schelhaas-Kraak. G. / 89-19 (2004)

Stobbe de kleermaker uit Enschede / Stobbe. Henk / 101-19 (2007) / 102-16 (2007)

Timmermans. Klaasje Andries, matriarchale stamreeks / Pit-Hoekstra. A. / 97-27 (2005)

Tolan. Anne Mare, matriarchale stamreeks / Schelhaas-Kraak. G. / 84-15 (2003)

Vaart. Lilian van der, matriarchale stamreeks / Vaart. A. van der / 84-16 (2003)

Veen. Fokke Johannes van der / Heijnis. IJ. / 86-21 (2003)

Vries. Meine de, parenteel / Mandenmaker. Jochem / 101-22 (2007) / 102-24 (2007)

Westerbeek, naamgeving een vraagstuk / Westerbeek. W.J. / 88-27 (2004)

 

 

4. INDEX OP AFBEELDING.

 

Eigenlijk vanaf het verschijnen van het eerste nummer van De Stelling zijn er afbeeldingen van oude ansichtkaarten of afbeeldingen uit het geïllustreerde weekblad 'Fen Fryske Groun' geplaatst. In deze index zijn de afbeeldingen per dorp gerubriceerd.

 

Achter de omschrijving staat achtereenvolgens het jaartal waaruit de afbeelding - aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid - stamt (1901) of wanneer dat niet kon worden achterhaald (----), het nummer van De Stelling waarin die werd geplaatst en de pagina waarop (95-3), aangevuld met het verschijningsjaar van De Stelling.

 

 

Boijl

Boijlerweg (1931) / 94-24 (2005)

Boijlerweg  (1939) / 96-5 (2006)

Ned. Hervormde Kerk (1930) / 91-6 (2005)

 

Blesdijke

Kasteel 'Oolt Stoutenburgh' in aanbouw (2005) / 94-32 (2005)

 

De Blesse

Blessebrug (2005) / 95-1 (2006)

Blesseschans (1647) / 100-25 (2007)

Blesse duinen (1931) / 90-23 (2004)

Korenmolen (1927) / 86-18 (2003)

Knienebargen (1935) / 91-21 (2005)

Overijsselsche straatweg (1936) / 83-3 (2003)

Steenwijkerweg 118 (2000) / 96-omslag (2006)

 

De Hoeve

Landelijk tafereel (1949) / 92-22 (2005)

IJkenverlaat (1925) / Jaarverslag 2003-omslag (2003)

 

Munnekeburen

Aan de Scheene (1937) / 83-23 (2003)

Aan de Scheene (1937) / 83-26 (2003)

Bruggetje over de Scheene (----) / 88-omslag (2004)

Grachtsluis (2007) / 102-7 (2007)

Grindweg (1932) / 88-11 (2004)

Grindweg 152 (2004) / 98-omslag (2006)

Kerkbuurt (193-) / 97-5 (2006)

Lagere school e.o. (1939) / 90-24 (2004)

Molen 'De Rietvink' (1932) / 92-7 (2005)

Scheene (----) / Activiteitenprogramma 2004-2005-omslag (2004)

Scheenesluis en omgeving (1936) / 89-8 (2004)

 

Nijeholtpade

Eerste sluis in de Kuunder (1960) / 102-19 (2007)

Grafsteen Buitinga's (1957) / 94-21 (2005)

Hoofdweg (1964 / 85-58 (2003)

Sluis in de Lende (1926) / 84-omslag (2003)

 

Nijeholtwolde

Heerenveenseweg (1934) / 90-11 (2004)

Interieur Ned. Herv. Kerk (1958) / 95-6 (2006)

 

Nijelamer

Gemaal 'De Ontginning' (----) / 87-16 (2004)

Grafsteen kerkhof (1651) / 99-omslag (2007)

Klokkenstoel (1938) / 84-1 (2003)

Nijelaamsterbrug (1933) / 86-12 (2003)

Oorlogsmonument Kooiweg (2005) / 98-28 (2006)

Schipsloot (1928) / 96-24 (2006) / Activiteitenprogramma 2003-2004-5. (2003)

 

Nijetrijne

Aartje Stam-Bijl (----) / 102-20 (2007)

Driewegsluis (1928) / 86-omslag (2003)

Driewegsluis en omgeving (1971) / 102-8 (2007)

Stoneysluis (1927) / Activiteitenprogramma 2003-2004-omslag (2003)

Willem Jongsmagemaal (1996) / 98-23 (2006)

 

Noordwolde

Bovenstreek (1933) / 102-30 (2007)

Hoofdbrug vanaf Hoge Brug (1905) / 85-49 (2003)

Johnny Mulder (1940) / 100-17 (2007)

Marechaussee kazerne (1928) / 97-12 (2006)

Molen Windlust (1933) / 86-1 (2003)

Molen Windlust (1935) / 102-1 (2007)

Ned. Hervormde Kerk (1948) / 97-20 (2006)

Noordwoldervaart (1930) / 86-7 (2003)

Noordwoldervaart (1937) / 88-1 (2004)

Omgeving van de Duker (1937) / 83-16 (2003)

Oostersche Veld (1935) / 84-12 (2003)

Plaggenhut (1922) / 92-12 (2005)

 

Oldeholtpade

Grafsteen Johannes Gosvi Oltholt (----) / 100-omslag (2007)

Hoofdweg 114 (2002) / 97-omslag (2006)

Kontermansbrug e.o. (1998 / Jaarverslag 2005-omslag (2005)

Melkmachine aan Vinkegavaartweg / 99-1 (2007)

Pastorie met gezicht op de NH-kerk (1945) / 92-17

Pompstation Waterleiding Friesland (1939) / 90-13 (2004)

 

Oldeholtwolde

Kerkweg (1932) / 90-6 (2004)

Oude kerk (1723) / 91-11 (2005)

Oud kerkhof (2001) / 91-12 (2005)

 

Oldelamer

Baggelen (1931) / 97-21 (2006)

Werkverschaffing (1931) / 101-18 (2007)

't West (1924) / 92-31 (2005)

 

Oldetrijne

Meester Veenbaas / 99-4 (2007)

Stoneysluis bij de Driewegsluis (1995) / Activiteitenprogramma 2003-2004-omslag (2003)

 

Scherpenzeel

Albert Loek (----) / 102-26 (2007)

Aan de Grindweg (2005) / Jaarverslag 2005-22 (2005)

Preekstoel Ned. Hervormde Kerk (1986) / Jaarverslag 2005-4 (2005)

 

Schoterzijl

Molen Groote Veenpolder (1934) / 90-1 (2004)

 

Slijkenburg

Monument Lendedijk (1993) / Activiteitenprogramma 2005-2006-omslag (2005)

 

Sonnega

Gouden munten (2000) / 102-9 (2007)

Sonnegaweg 31 (1996) / 95-omslag (2006)

 

Spanga

Lindedijk (2004) / 91-1 (2005)

Spanga op kaart (1573) / 100-10 (2007)

Spangahoekweg (1929) / 91-10 (2005)

Urker broekstukken uit de Scheene (2007) / 100-8 (2007)

 

Steggerda

Aan de Lende (1995) / 92-omslag (2005)

'De Saks' (1952) / 97-8 (2006)

Ericaweg 9 (2003) / Activiteitenprogramma 2006-2007-omslag (2006)

Grafsteen op oude R.K. Kerkhof (----) / 102-omslag (2007)

Interieur RK-kerk (----) / 88-6 (2004)

Kostersweg (1906) / 99-22 (2007)

Steggerdasloot (1909) / 92-29 (2005)

Zuivelfabriek 'De Toekomst' (1964) / 97-19 (2006)

 

Ter Idzard

Idzardaweg oost (1934) / 90-26 (2004)

 

Vinkega

Plattegrond (1641) / 89-14 (2004)

 

Wolvega.

Busstation Hoofdstraat oost (----) / 94-11 (2005)

Fietsbel Fledderus (----) / 99-9 (2007)

'Frieslandia' (2006) / 95-16 (2006)

Gasfabriek (1930) / 86-16 (2003)

Gezicht op de Haule (2004) / 99-6 (2007)

Gezicht op 't West (1928) / 102-12 (2007)

Grafsteen Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt (1900) / 101-omslag (2007)

Grindweg (1925) / 100-21 (2007)

Haule, kaartbeeld (1850) / 99-6 (2007)

Heerenveenseweg (1935) / 98-19 (2006)

Helomasluisje in de Lendevallei (1984) / 83-omslag (2003)

Hoofdstraat Oost (1934) / 83-9 (2003)

Hoofdstraat Oost (1925) / 101-13 (2007)

Hoofdstraat Oost/Spoorzicht (1929) / 98-27 (2006)

Jan de Boer's meulentien (1950) / 89-1 (2004)

Korenmolen Windlust (1930) / 91-26 (2005)

Landbouwtentoonstelling (1905) / 92-10 (2005)

Lycklamaweg (1958) / 96-1 (2006)

Molen 'De Gooijer' bij de Blessebrug en omgeving (1932) / 100-7 (2007)

Nieuwe Aanleg (1999) / activiteitenprogr. (2006)

Nutskleuterschoolklas (1928) / 100-23 (2007)

NS-station (1936) /90-7 (2004)

Oude gemeentehuis (1926) / 90-3 (2004)

Oude gemeentehuis (1932) / 98-5 (2006)

Raadhuisstraat (1992) / 94-6 (2005)

Schipsloot (1926) / 89-26 (2004)

Schipsloot (1929) / 91-16 (2005)

Schoolsteeg met Ned. Herv. Kerk (1967) / 100-1 (2007)

Seinhuisje Lycklamaweg (1984) / 90-8 (2004)

Sickengaoord (1964) / 85-44 (2003)

Spoorbrug over de Lende (1996) / 90-9 (2004)

Spoorsingel noord (1936) / 84-8 (2003)

Spoorsingel en de 'kromme buis' (2007) / 100-16 (2007)

Steenwijkerweg (1955) / 91-7 (2005)

Tuindorpschool (1923) / 101-6 (2007)

Tuindorpschool (1975) / 101-7 (2007)

Tuindorpschool, klassefoto (1930) / 101-15 (2007)

Van Harenstraat (1956) / 102-13 (2007)

Villa 'Helios' (----) / 95-12 (2006)

Vliegfeest (1912) / 94-8 (2005)

Werkplaats Fledderus en Visser (----) / 99-26 (2007)

Zwarte weggetje nabij Blesebrug (2003) / 87-1 (2004)

 

Zandhuizen

Bekhoftille (1995) / 91-omslag (2005)

 

Kuinre

Bij de sluis (1964) / 99-13 (2007)

Monument aan de Hopweg (1995) / 94-omslag (2005)

 

Ossenzijl

Dorpsgezicht (1910) / 85-25 (2003)