De Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. heeft een uitgebreid activiteitenprogramma bestaande uit een aantal lezingen en excursies. Het programma start als de avonden beginnen te lengen, doorgaans van oktober tot april. Lezingen zijn gratis toegankelijk voor iedereen geïnteresseerd in de historie van Weststellingwerf en omstreken, dus ook voor niet-leden.

De locaties waar de lezingen worden gehouden:

*Zalencentrum De Ark, Kerkstraat 13 te Wolvega, tel. 0561-613535 (parkeren op het Pastorieplein)

*Zalencentrum De Rank, Kerkstraat 49 te Wolvega, tel. 0561-613054 (parkeren naast en achter de Rank)

*VOF De Boemerang, Hoofdstraat West 29 te Noordwolde, tel. 0561-433310

*Openbare Bibliotheek Wolvega, Griffioenpark 10 te Wolvega, tel. 0561-612623

Tenzij anders vermeld, is de aanvang van de bijeenkomsten om 19.45 uur met de mogelijkheid van een kopje koffie of thee (voor eigen rekening), waarna de lezing om 20 uur begint en om ongeveer 22 uur eindigt.


 …................. ....Lezingen  OVERZICHT VAN DE LEZINGEN EN EXCURSIES

Activiteitenkalender

Dhr. Drs. R.H. Alma

Genealogische bronnen voor 1600 in Noord-Nederland

Wolvega

Openbare Bibliotheek; grote zaal

Donderdag 14 oktober 2010, aanvang 19:00 uur tot uiterlijk 21.30 uur

 

***

De heer W. Schackmann

De kolonie van Frederiksoord

 

Wolvega

Zalencentrum De ArkWoensdag 20 oktober 2010, aanvang  20:00 uur

 

***

Dhr. dr. J.H.P. van der Vaart

De ontwikkeling van het landschap aan de "Zunnekaante van de Lende"

 

Wolvega

Zalencentrum De Rank

 

Zaterdag 30 oktober 2010, aanvang 10:30 uur

***

Dhr. Th. Grootjens en

Dhr. G. Corjanus

De ontruiming van Schokland

 

Wolvega

Zalencentrum De Ark

 

Woensdag 10 november 2010, aanvang 20:00 uur

***

Dhr. J. C. Terluin

De adel van Beetsterzwaag o.a. de familie Lycklama à Nijeholt

 

Wolvega

Zalencentrum De Ark

 

Dinsdag 14 december 2010, aanvang 20:00 uur

***

Dhr. dr. W. Bergsma

Van katholiek tot protestant in de Stellingwerven in de 16e en 17e eeuw

 

Noordwolde

VOF De Boemerang

 

Woensdag 12 januari 2011, aanvang 20:00 uur

***

Dhr. R. Wobbes

De cultuur van dood en begraven in Noord Nederland

 

Wolvega

Zalencentrum De Rank

 

Donderdag 10 februari 2011, aanvang 20:00 uur

***

Dhr. Prof. dr. J.A. Mol

HISGIS (Historisch Geografisch Informatiesysteem)

 

Wolvega

Zalencentrum De Ark

 

Woensdag 23 februari 2011, aanvang 19:30 uur

Deze lezing vindt plaats na afloop van de Jaarvergadering

***

Dhr. Drs. P.N. Noomen

De middeleeuwse stinzen in Friesland

 

Wolvega

Zalencentrum De Rank

 

Woensdag 23 maart 2011, aanvang 20:00 uur

***

Inloopavonden Historisch Informatiepunt (HIP)

 Wolvega

Openbare Bibliotheek

 

Donderdag

4 november 2010

6 januari 2011

3 maart 2011

12 mei 2011

van 19:00 – 20:30 uur

***

Excursie

 

Appelscha

 

Zaterdag 7 mei 2011, 

aanvang 13.30 uur

 

  ***

Hoewel het programma met zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat er door onvoorziene omstandigheden wijzigingen in aangebracht moe­ten worden. Indien mogelijk zullen veranderingen via De Stelling bekend gemaakt worden. In de andere gevallen zal een bericht in de regionale nieuws- en advertentiebladen geplaatst worden.

In verband met de daaraan verbonden kosten kan persoonlijke bericht­geving alleen in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden.

 

 

 

 

 

 

info@historieweststellingwerf.nl