Woensdag 16 november: Lezing “Veldovens en hun geschiedenis”

Woensdag 16 november 2022 in Zalencentrum De Rank, Wolvega
VELDOVENS EN HUN GESCHIEDENIS
door de heer P. .Gols

Paul Gols was eerst een aantal jaren docent in het voortgezet onderwijs, daarna volgden 30 jaar als onderwijs- en organisatieadviseur, manager en trainer in communicatietechnieken. Na zijn loopbaan is hij volop in historie en landschapskennis gedoken. Hij schrijft, doet onderzoek, geeft lezingen en verzorgt excursies in zijn woonomgeving. Het zat er al vroeg in. Als jon­getje reed hij op zijn fiets Amersfoort rond met het boekje in de hand ‘Zeven eeuwen Amersfoort’. Hij wilde zien, begrijpen en ervaren wat hij zag en wat het was geweest en ooit betekende.

In de begintijd van de Maatschappij van Weldadigheid, in circa 1825, wer­den de koloniehuisjes gebouwd met bakstenen van lokaal gewonnen leem en turf. Stenen bakken was een ambacht en seizoensarbeid.

De lezing gaat over de zoektocht naar wat de “wandelende steenbakke­rijen” van Jacob van Lennep waren. Ook wordt aandacht besteed aan de opbouw en stook van een veldoven, enkele jaren geleden in Zorgvlied.

This entry was posted in Lezingen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.