Corona maatregelen De Rank

Vanaf 25 september hanteert zalencentrum de Rank de door de overheid opgelegde regels i.v.m.corona  voor het bijwonen van de lezingen: Iedereen is van harte welkom mits men een bewijs van vaccinatie kan overleggen via een app op een mobiele telefoon of op papier, of een recente negatieve test welke maximaal 24 uur voor de lezing is afgenomen. Als men een bewijs kan tonen dat men corona heeft gehad is men ook welkom. Bij binnenkomst controleert een medewerker van de Rank uw vaccinatie- of testgegevens. Wie niet kan of wil voldoen aan een van de regels is helaas niet welkom. Over enkele weken kunnen weer andere regels gelden. Die zullen dan op een persconferentie door de regering bekend gemaakt worden.

This entry was posted in Verenigingsnieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.