Noodkreet bestuur VHW

VHW-header

 
Munnekeburen, mei 2015,
Beste lezer,
Het bestuur – en daarmee ook de vereniging – lijkt een problematische tijd tegemoet te gaan.

In februari 2014 heeft Ike Naafs de functie van secretaris neergelegd. Dit jaar is Ali Veenhouwer – vicevoorzitter – uit het bestuur getreden. In februari volgend jaar gaat Ike uit het bestuur. Geert Lantinga en zij beëindigen dan hun taak als redactieleden.

Dan blijft een bestuur van vier personen over, van wie twee een volledige baan hebben. Zoals u begrijpt kan de vereniging daarop met geen mogelijkheid draaien.

Het septembernummer van dit jaar is het laatste wat door de huidige redactie gemaakt zal
worden. Dat betekent dat er vanaf januari 2016 geen Stelling meer uit zal komen, tenzij een nieuwe
redactie het in september overneemt. Het voortbestaan van de VHW komt in gevaar!

Er is dus dringend behoefte aan versterking: bestuursleden én redactieleden.

  • Taken die overgenomen zullen moeten worden:
  • vicevoorzitter
  • secretaris
  • agenda en notuleren vergaderingen
  • aankondigingen activiteiten, maken verslagen tijdens lezingen
  • samenstelling jaarprogramma en contacten met de sprekers
  • drie redactieleden voor De Stelling
  • dtp-er voor De Stelling, iemand die de kopij opmaakt
  • medewerker bij het archief, mogelijk om een begin te maken met digitaliseren

Bent u zelf niet in staat de helpende hand uit te steken, dan kent u waarschijnlijk wel iemand die dat wél zou kunnen doen.

Om het bestuur en de redactie voor de komende periode een goede basis te geven moet gedacht worden aan minstens drie bestuursleden en drie redactieleden.

Met vertrouwen in uw zorg voor de vereniging teken ik mede namens de andere bestuursleden,
Jan Zwolle, voorzitter Vereniging Historie Weststellingwerf e.o.

Ps: U kunt reageren door contact op te nemen met iemand van het bestuur of te mailen naar:

vhw-emailadres

This entry was posted in Verenigingsnieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.